Nhớ những con đường Sài Gòn (Phần 1)

Reflective English xin giới thiệu Bài luyện dịch báo chí Việt-Anh dựa trên bài tản văn Nhớ những con đường Sài Gòn” (Phần 1) của Tiến sĩ Khảo cổ học Nguyễn Thị Hậu.

Đường Tôn Đức Thắng, đoạn từ bờ sông Sài Gòn đến giao lộ đường Lê Duẩn (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) từ lâu luôn rợp bóng mát với 4 hàng cây xà cừ có tuổi đời cả trăm năm vươn cao, tỏa nhánh xum xuê. (Ảnh chụp vào năm 2017.) Ảnh: VnExpress

Nhớ những con đường Sài Gòn (Phần 1)

(SGTT / Nguyễn Thị Hậu) – Những người bạn ở xa, thỉnh thoảng gặp nhau trên Facebook vẫn hay hỏi tôi: Sài Gòn bây giờ thế nào? Dạ, Sài Gòn vẫn vậy… Tôi trả lời vì biết câu hỏi không về đời sống xã hội, bởi vì tin tức thì mọi người vẫn xem hàng ngày trên vô số tờ báo mạng.

*Giọng đọc độc giả Nguyễn Anh Khoa, Thành phố Hồ Chí Minh:

*Giọng đọc độc giả Đào Mai Quyên, Hà Nội:

Người xa Sài Gòn luôn muốn biết Sài Gòn đang thay đổi thế nào, sự thay đổi của cảnh quan, từ một góc phố, quán xá thân quen đến những địa điểm công cộng khách xa người gần đều biết. Cho nên, gần đây khi tôi lại nhận được câu hỏi đó nhưng có phần “giận dỗi”: Sài Gòn của H. thế nào rồi? Tôi chợt hiểu, hỏi về sự thay đổi của Sài Gòn trong tâm trạng một người mang hoài niệm – Sài Gòn không còn là của những ký ức!

Ký ức nhiều thế hệ “người Sài Gòn” đã lưu giữ về Sài Gòn gồm có những gì? Đó là cảnh quan vốn có của vùng đất này như những con sông, dòng kinh với cảnh trên bến dưới thuyền; là những con đường lâu đời cây xanh bóng mát tạo thành ô bàn cờ ở quận trung tâm thành phố; là những sinh hoạt văn hóa đa dạng trong kiến trúc, cảnh quan, nhà cửa, lối sống, ẩm thực… mà ai đi xa cũng một lần tự hỏi “còn nhớ hay đã quên?”.

Trong nhiều sự đổi thay của Sài Gòn, tôi muốn nói về những con đường, bởi lối sống của người Sài Gòn mang tính hướng ngoại nên mỗi ngày thời gian có mặt trên đường, bên đường khá nhiều: cà phê quán xá hay trên vỉa hè, chạy công chuyện giữa trưa nắng hay trong cơn mưa bất chợt… Sài Gòn hồi cuối thế kỷ 19 đã là “một thành phố nhiệt đới xinh đẹp, thành phố duyên dáng nhất vùng Viễn Đông. Một số công trình nghệ thuật ở Sài Gòn rất đẹp, tất cả đều có kích thước lớn, nhà cửa nói chung khá xinh xắn, đường phố rợp bóng cây xanh, tất cả như bị ngập trong một đại dương xanh. Nhìn từ trên cao xuống, từ chòi quan sát trên nóc một con tàu hoặc từ các tháp của nhà thờ, Sài Gòn hiện ra như một công viên rộng lớn…”. Màu xanh từ những con đường với hai hàng cây cao rợp mát, hai bên ẩn hiện những ngôi nhà, biệt thự, công sở, quán xá, tất cả tạo thành cảnh quan của đô thị Sài Gòn, với thời gian đã lưu lại thành ký ức – một hình thức của di sản văn hóa.

Những tuyến đường “di sản” thường có niên đại lâu đời, ở đó có những công trình kiến trúc mang giá trị lịch sử nghệ thuật, có không gian xanh mang dấu ấn của đô thị Sài Gòn, ngoài chức năng lưu thông còn là không gian công cộng quen thuộc của cư dân: sinh hoạt kinh tế và văn hóa như mua bán, dạo chơi, ngắm cảnh, tổ chức lễ hội… Các tuyến đường khu trung tâm như Tôn Đức Thắng/bến Bạch Đằng-Hàm Nghi-Lê Duẩn-Đồng Khởi – cùng hai trục chính là Lê Lợi và Nguyễn Huệ hội đủ các yếu tố tạo nên đô thành Sài Gòn: sông nước, cây xanh, đường lớn, kiến trúc tiêu biểu, là khu vực lâu đời phát triển liên tục từ thời Nguyễn (Thành Gia định 1790) và thời Pháp (giữa thế kỷ 19) đến nay.

[…]

Nguồn: https://www.sgtiepthi.vn/nho-nhu%cc%83ng-con-duong-sai-gon/


*Bài dịch gợi ý:

Historic Streets in Saigon (Part 1)

(SGTT / Nguyen Thi Hau) – Older generations of Saigonese are still nostalgic (1) about their Saigon in the old days. To them, some of the current changes might have cost Saigon part of its precious past.

*American Speaker Dana Ebbett from Reflective English:

*Vietnamese Speaker Nguyen Anh Khoa, Ho Chi Minh City:

Once in a while, my Facebook friends ask me what Saigon is like now. It’s still the same, I reply, since I know their question isn’t about the current news available through the myriad of (2) news sites they read on a daily basis.

Those away from Saigon still want to keep abreast of (3) what changes are taking place there. All the changes in the landscape, be it a street corner, restaurant, shop, or public place, are of great interest to them. When the same question was asked recently, I sensed the asker was a bit upset: “What’s your Saigon like now?” I’ve come to realize what those changes mean to my nostalgic friends when their Saigon is no longer what it used to be.

What was Saigon like in the memories of generations of Saigonese? In their minds, Saigon is represented by iconic landscapes – rivers and canals with their busy markets on the banks; old streets with shady rows of trees (4) in the inner city (5); and diverse cultural activities connected with architecture, housing, lifestyles and cuisine. These images are so closely held by former residents that they always miss them if away.

Among these changes, I want to highlight the streets. The reason is that the Saigonese lifestyle is an extroverted one (6), forcing Saigonese to spend much time on the streets, either in a roadside café or while moving between streets on a business trip, rain or shine. By the end of the 19th century, Saigon had already become a beautiful, graceful (7) tropical city in the Far East. This city was then home to a host of grand structures, relatively comfortable housing and shady streets, which seemed to float in a verdant sea (8). Seen from above – for instance, on a high watchtower (9), the top of a big ship, or a church’s bell tower – Saigon resembled (10) a vast green park. It was the lush green (11) on both sides of a road lined with high and shady trees which half covered houses, villas, government offices, shops and restaurants that created Saigon’s urban landscape. Able to stand the test of time (12), it has translated into unforgettable memories – a form of cultural heritage.

What could be called a “heritage street” of Saigon is often an age-old one (13) which accommodates architectural landmarks of artistic and historical value, and green spaces representative of Saigon as an urban center. In addition to its use for traffic, it is also a familiar public sphere of local inhabitants where economic and cultural activities, such as business, sightseeing and festivals, are held. Streets in the heart of Saigon – Ton Duc Thang/Bach Dang Wharf, Ham Nghi, Le Duan and Dong Khoi streets – as well as the two arterial roads, Le Loi and Nguyen Hue, are typical of Saigon as an urban center: riparian scenery (14), green trees, wide roads and landmark architecture. They all originate from and have developed since the Nguyen Dynasty (Gia Dinh Citadel circa 1790) and the French domination in the mid-19th century.

[…]


*Vocabulary:

Note: The definitions and examples are mainly taken from the Oxford Advanced Learner’s Dictionary.

(1) nostalgic /nəˈstældʒɪk; nɑːˈstældʒɪk/ (adj): having or bringing a sad feeling mixed with pleasure when you think of happy times in the past

E.g. I feel quite nostalgic for the place where I grew up.

(2) myriad /ˈmɪriəd/ (n): (literary) an extremely large number of something

E.g. Designs are available in a myriad of colours.

(3) keep abreast of something /əˈbrest/ (idm): to make sure that you know all the most recent facts about a subject

E.g. It is almost impossible to keep abreast of all the latest developments in computing.

(4) shady /ˈʃeɪdi/ (shadier, shadiest) (adj): ​(of a tree, etc.) providing shade from the sun

E.g. On average, cars spend a good fraction of the day in less than full sun – driving along shady roads, parked under a tree or in a garage, etc.

(5) inner city /ˌɪnər ˈsɪti/ (n): the part near the centre of a large city, which often has social problems

E.g. There are huge problems in our inner cities.

(6) extroverted /ˈekstrəvɜːrtɪd/ (also extrovert /ˈekstrəvɜːrt/) (adj): lively and confident, and enjoying being with other people

E.g. He is bold and extroverted.

(7) graceful /ˈɡreɪsfl/ (adj): moving in an attractive way that shows control; having a smooth, attractive form

E.g. the graceful curves of the hills

(8) verdant /ˈvɜːrdnt/ (adj): (literary) (of grass, plants, fields, etc.) fresh and green

E.g. Looking out to a verdant sea of trees, every inch of the farmhouse was built with surrounding scenery in mind. (al.com)

(9) watchtower /ˈwɑːtʃtaʊər/ (n): a tall tower from which soldiers, etc. watch when they are guarding a place

(10) resemble /rɪˈzembl/ (v): [no passive] (not used in the progressive tenses) to look like or be similar to another person or thing

E.g. So many hotels resemble each other.

(11) lush /lʌʃ/ (adj): (of plants, gardens, etc.) growing thickly and strongly in a way that is attractive; covered in healthy grass and plants

E.g. the lush green countryside

(12) stand the test of time /stænd ðə test əv taɪm/ (idm): to prove to be good, popular, etc. over a long period of time

E.g. Whether this new technology will stand the test of time remains to be seen.

(13) age-old /ˌeɪdʒ ˈəʊld/ (adj): [usually before noun] having existed for a very long time

E.g. All the villagers followed the age-old custom of taking a siesta after lunch.

(14) riparian /raɪˈperiən/ (adj): [usually before noun] (specialist) growing in, living in, or relating to areas of wet land near to a river or stream

E.g. The trail offers more than 40 miles of paved, relatively flat cycling through stunning riparian scenery, with miles of additional side trails for hiking, mountain biking or horseback riding. (Tim Viall, The Record)

(15) domination /ˌdɑːmɪˈneɪʃn/ (n): [U] ​control or power over somebody/something, especially in an unpleasant way

E.g. companies fighting for domination of the software market


Hãy theo dõi Reflective English trên trang Facebook “Reflective English,” nhóm “Biên – Phiên Dịch Tiếng Anh | Reflective English” và nhóm “Tiếng Anh Phổ Thông | Reflective English” nhé!Tin tức liên quan

Một sự thách thức?
Một sự thách thức?

2984 Lượt xem

Các cụm từ như “sự “ngạo nghễ” của công trình,” “công khai thách thức” hay “một sai phạm giẫm lên sai phạm” có thể dịch sang tiếng Anh như thế nào? Tham khảo Bài luyện dịch báo chí Việt-Anh này nhé!
Ý kiến trái chiều khi nam công chức mặc áo dài đi làm
Ý kiến trái chiều khi nam công chức mặc áo dài đi làm

2171 Lượt xem

(ZingNews.vn) – “Bên cạnh sự ủng hộ thì cũng có những ý kiến trái chiều. Điều đó cho thấy cộng đồng rất quan tâm đến những giá trị văn hóa truyền thống,” ông Phan Thanh Hải nêu quan điểm.
Cần Giờ có đèn xanh đèn đỏ... (Phần 1)
Cần Giờ có đèn xanh đèn đỏ... (Phần 1)

1948 Lượt xem

Các cụm từ như “đàn cò chao nghiêng ở mấy bãi đước,” “thả hồn,” “thay đổi đến nao lòng” có thể dịch sang tiếng Anh thế nào? Mời độc giả theo dõi Bài luyện dịch báo chí Việt-Anh của Reflective English. Bạn đọc theo dõi Phần 2 tại đây: https://reflective-english.vn/todays-story/vietnamese-english-translation/can-gio-2.html
Đề nghị xử lý nghiêm khắc vi phạm tại hồ thủy điện Thượng Nhật
Đề nghị xử lý nghiêm khắc vi phạm tại hồ thủy điện Thượng Nhật

1886 Lượt xem

Các cụm từ như “xử lý nghiêm khắc,” “tham gia cắt lũ,” “tích nước,” “gây mất an toàn,” “nhiều lần không chấp hành,” … dịch sang tiếng Anh như thế nào? Tham khảo Bài luyện dịch báo chí Việt-Anh này nhé!
Hợp thức hóa sai phạm Cầu đáy kính: Xâm phạm sự tôn nghiêm của pháp luật
Hợp thức hóa sai phạm Cầu đáy kính: Xâm phạm sự tôn nghiêm của pháp luật

1529 Lượt xem

Cụm từ “bị tuýt còi” có thể dịch như “to blow the whistle” còn các cụm từ như “qua mặt cơ quan chức năng” và “to như con voi sao có thể chui lọt lỗ kim” có thể dịch sang tiếng Anh như thế nào?
Nghệ sĩ Ánh Hoa: Lặng thầm trên phim, trong đời
Nghệ sĩ Ánh Hoa: Lặng thầm trên phim, trong đời

2185 Lượt xem

Nghệ sĩ Ánh Hoa – người mẹ tần tảo của màn ảnh Việt – đột ngột qua đời vào ngày 1 tháng 11 năm 2020. Reflective English xin gửi đến bạn đọc bài luyện dịch Việt-Anh về cuộc đời và sự nghiệp của bà.
Người mua vé số vẫn đông, mặc Covid-19
Người mua vé số vẫn đông, mặc Covid-19

2779 Lượt xem

(TBKTSG / Pha Lập) – Vì dịch Covid-19, nhiều ngành sản xuất-kinh doanh rơi vào tình cảnh “từ chết đến bị thương” (1) – theo cách nói dân dã. Trong khi đó, các công ty xổ số kiến thiết chỉ… “xây xát” nhẹ (2). Trong sáu tháng đầu năm, doanh thu của nhiều công ty xổ số kiến thiết giảm trên 10% so với cùng kỳ (3) nhưng chỉ tiêu lợi nhuận và nộp ngân sách của xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đều đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể, lợi nhuận đạt 51,89%, nộp ngân sách đạt 61,55% kế hoạch năm nay.
Chung cư, cao ốc “bóp nghẹt” hạ tầng giao thông
Chung cư, cao ốc “bóp nghẹt” hạ tầng giao thông

1995 Lượt xem

(LAO ĐỘNG) – Thời gian gần đây, đường Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, phố Tố Hữu... tại Hà Nội thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm. Đặc biệt, sau mỗi trận mưa, như cơn mưa chiều tối 22.9 vừa qua, cả Hà Nội như kẹt cứng (1).
 Thủy Tiên à, cô nhiễu sự vừa thôi!
Thủy Tiên à, cô nhiễu sự vừa thôi!

3524 Lượt xem

Bài luyện dịch báo chí Việt-Anh này dựa trên một bài báo trào phúng, châm biếm cộng đồng mạng chỉ trích chuyện ca sĩ Thủy Tiên kêu gọi quyên góp cho đồng bào miền Trung.
Phải thuốc đắng mới dã tật
Phải thuốc đắng mới dã tật

3006 Lượt xem

Các cụm từ như “thuốc đắng thế thì may ra mới dã được tật,” “để xoay xở sinh nhai,” … có thể dịch sang tiếng Anh thế nào? Tham khảo Bài luyện dịch báo chí Việt-Anh này nhé!
Túm áo, hất thức ăn vào đồng nghiệp ở game show Việt
Túm áo, hất thức ăn vào đồng nghiệp ở game show Việt

3206 Lượt xem

Kéo chân, hất thức ăn hay tát nhẹ vào mặt đồng nghiệp là hài hước? Hãy tham khảo Bài luyện dịch Việt-Anh này nhé!
Khởi tố vụ án bắt cóc bé trai hai tuổi
Khởi tố vụ án bắt cóc bé trai hai tuổi

2250 Lượt xem

(VnExpress) – Cơ quan điều tra khởi tố vụ án (1) Nguyễn Thị Thu, 32 tuổi, bắt cóc bé trai tại công viên Nguyễn Văn Cừ.
Xây dựng mô hình lúa – tôm là đặc sản của ĐBSCL
Xây dựng mô hình lúa – tôm là đặc sản của ĐBSCL

2541 Lượt xem

Từ khóa bài này là “mô hình tôm-lúa” hay “shrimp-rice model”. Thực ra, đây không phải là mô hình canh tác chung, kiểu “combined farming,” mà là canh tác luân phiên theo mùa, tức là “shrimp-rice rotation model”.
Chàng trai nhận nuôi 3 trẻ mồ côi mẹ: ‘Cho đời một chút bình yên’
Chàng trai nhận nuôi 3 trẻ mồ côi mẹ: ‘Cho đời một chút bình yên’

2123 Lượt xem

Luyện dịch báo chí Việt-Anh qua câu chuyện “Chàng trai nhận nuôi 3 trẻ mồ côi mẹ: ‘Cho đời một chút bình yên’” này nhé!
Lộ trình tắt sóng điện thoại 'cục gạch’ (1)
Lộ trình tắt sóng điện thoại 'cục gạch’ (1)

1894 Lượt xem

Các cụm từ như “điện thoại ‘cục gạch’,” “tắt sóng 2G,” “công nghệ cũ,” “khả thi,” … dịch sang tiếng Anh như thế nào? Hãy theo dõi bài luyện dịch báo chí Việt-Anh này nhé!
Hoá ra 11 chữ hơn 10 tỉ đồng là có thật
Hoá ra 11 chữ hơn 10 tỉ đồng là có thật

1992 Lượt xem

(LAO ĐỘNG) – Báo Hoà Bình vừa dẫn lời đồng chí Bùi Thị Niềm, Giám đốc Sở VH-TT&DL để cung cấp thông tin khách quan, đầy đủ, đa chiều (1) về công trình khẩu hiệu 11 chữ “đắt nhất hành tinh” đang gây bão dư luận.
Người Việt ở châu Phi (Phần 2)
Người Việt ở châu Phi (Phần 2)

1588 Lượt xem

“Vốn đối ứng,” “lấy lại vốn,” “vùng nhiễm mặn,” … có thể dịch sang tiếng Anh là gì? Mọi người cùng theo dõi bài luyện dịch Việt-Anh này nhé!
Điều ân hận muộn màng
Điều ân hận muộn màng

2841 Lượt xem

“Hoàng hôn phủ trên mộ (Draped in twilight sat the grave) / Chuông chùa nhẹ rơi rơi (Light bell sounds falling in a maze) / Tôi thấy tôi mất mẹ (My mom’s forever departed) / Như mất cả bầu trời (It’s worse than the sky’s collapse)” (Nhà thơ Xuân Tâm, trích "Mất mẹ," Biên dịch viên Hien Luu)
 “Những cánh én” nông sản Việt
“Những cánh én” nông sản Việt

2026 Lượt xem

Hãy cùng tìm hiểu ba doanh nhân trẻ áp dụng công nghệ cao vào nông nghiệp (three young entrepreneurs applying hi-tech agriculture) qua Bài luyện dịch báo chí Việt-Anh này nhé!
Người lừa tiền vợ nạn nhân Rào Trăng 3 bị phạt tù
Người lừa tiền vợ nạn nhân Rào Trăng 3 bị phạt tù

1556 Lượt xem

Cụm từ “bị phạt 15 năm tù” có thể dịch như “get/receive a 15-year sentence,” “be given a 15-year sentence,” “be jailed for 15 years,” “get a 15-year jail term,” “be imprisoned for 15 years” hay “be put 15 years behind bars,” …
Kỳ Duyên, Minh Triệu bị lật thuyền khi đi cứu trợ
Kỳ Duyên, Minh Triệu bị lật thuyền khi đi cứu trợ

2221 Lượt xem

Các cụm từ “thuyền bị lật,” “trong tầm kiểm soát,” “di chuyển vào các vùng sâu hơn,” … dịch sang tiếng Anh như thế nào? Tham khảo bài luyện dịch báo chí Việt-Anh này nhé.

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng