The rise of weedkilling robots: science fiction a mere 10 years ago

Cụm từ “a dystopian future” có thể dịch sang tiếng Việt như thế nào? Mời bạn đọc tham khảo Bài luyện dịch báo chí Anh-Việt này.

A robot made by Carbon Robotics kills weeds on farmland using lasers. Photograph: Carbon Robotics

The rise of weedkilling robots: science fiction a mere 10 years ago

(GUARDIAN) – In the corner of an Ohio field, a laser-armed robot inches through a sea of onions, zapping weeds as it goes.

*American Speaker, Professor Steven Lawrence, from Reflective English:

This field doesn’t belong to a dystopian future (1) but to Shay Myers, a third-generation farmer whose TikTok posts about farming life often go viral.

He began using two robots last year to weed his 12-hectare crop. The robots – which are nearly three metres long, weigh 4,300kg, and resemble a small car – clamber slowly across a field, scanning beneath them for weeds which they then target with laser bursts (2).

“For microseconds you watch these reddish color bursts. You see the weed, it lights up as the laser hits, and it’s just gone,” said Myers. “Ten years ago this was science fiction.” Other than engine sounds, the robots are almost silent and each one can destroy 100,000 weeds an hour, according to Carbon Robotics, the company that makes them.

Carbon Robotics, in common with other agri-robotic startups, emphasizes the environmental benefits these machines can bring to farming by helping to reduce soil disturbance (3), which can contribute to erosion, and allowing farmers to heavily reduce or even eradicate the use of herbicides.

Farmers are under increasing pressure to reduce their use of herbicides and other chemicals, which can contaminate ground and surface water, affect wildlife and non-target plants (4), and have been linked to (5) increased cancer risk. At the same time, they are battling a rise in herbicide-resistant weeds, giving extra impetus to the search for new ways to kill weeds.

“Reduced herbicide usage is one of the spectacular outcomes of precision weeding,” said Gautham Das, a senior lecturer in agri-robotics at the University of Lincoln. Destroying weeds with lasers or ultraviolet light uses no chemicals at all. But even with robots that do use herbicides, their ability to precisely target weeds can reduce the use about 90% compared with conventional blanket spraying (4), Das said.

The global market for these agricultural robots – which can also be designed to perform tasks such as seeding, harvesting and environmental monitoring – is predicted to increase from $5.4bn in 2020 to more than $20bn by 2026. “Things scale up very quickly in agriculture,” said Myers.

They’re not just the preserve (5) of larger farms, said Elizabeth Sklar, an engineering professor at King’s College London, “some of the smaller farms are able to be more flexible with trying out new approaches”.

As well as concerns over farming chemicals, labor shortages also play a part in (6) robots’ advance into farmland. Farm labor can be “expensive, hard to come by and dangerous (7)” for people involved, said Myers. In a viral TikTok video in April he said he could not hire workers to pick his asparagus crop because the government had not granted him visas in time.

There are still big challenges to wider-scale adoption. One problem is working in places where a battery recharge is not always readily available, which is a reason some robots – including those made by Carbon Robotics and FarmWise – use diesel for power, which itself produces harmful emissions and pollution.

The robot farmers (8) of the future “have got to be different than the machines we’ve created in the past. You don’t want big, fossil fuel-guzzling (9) machines; you want smaller, renewable energy-using machines,” said David Rose, professor of agricultural innovation at the University of Reading in the UK.

With batteries rapidly becoming lighter and gaining capacity (10), farm robots could soon be electrified, said Paul Mikesell, head of Carbon Robotics. This must be accompanied by charging infrastructure on farms, said Rose. “I don’t think we’re far away at all,” he added.

In the meantime, using fewer herbicides may be worth some diesel use, said Richard Smith, a weed science farm adviser from University of California at Davis. “In comparison to all the other tractor work that is done on intensive vegetable production fields, the amount used for the auto-weeders is a small percent,” he said.

Source: https://www.theguardian.com/environment/2021/aug/14/weedkilling-robots-farming-pesticide-use-sustainable


*Chú thích:

(1) a dystopian future: Đây là một từ rất khó chuyển ngữ, cho dù một số bản dịch các truyện khoa học viễn tưởng có dùng cụm từ “phản địa đàng”. Theo từ điển Cambridge, tính từ “dystopian” – đối nghĩa của “utopian” – có nghĩa: “relating to a very bad or unfair society in which there is a lot of suffering, especially an imaginary society in the future”. Một số truyện khoa học viễn tưởng hình dung xã hội tương lai diễn ra theo hai thái cực, hoặc là một xã hội “utopian” cực kỳ tốt lành theo kiểu “trời mới đất mới”, hoặc là một xã hội ngược lại (dystopian future) đầy khổ đau, hủy diệt. Reflective English tạm dịch theo các truyện có sẵn, là “phản địa đàng,” dù chúng tôi nghĩ là cụm từ “cõi hủy diệt” sát nghĩa hơn.

(2) laser bursts: Từ này được hiểu đơn giản là hủy diệt bằng tia la-ze. Danh từ “burst” có nghĩa là “breaking or splitting as a result of internal pressure or puncturing” (Oxford).

(3) soil disturbance: tác động tới đất (theo nghĩa tiêu cực) cả về mặt vật lý như cày xới, khai thác, nạo vét đất, lấp đất,… cũng như phi vật lý như phun hóa chất, sử dụng phân bón…

(4) blanket spraying: Cụm từ này nghĩa là “phun bao phủ,” tức là việc phun thuốc hay hóa chất theo kiểu truyền thống không có khả năng phân tách giữa cây/vật cần phải phun khỏi những cây/vật không cần phun bên cạnh.

(5) the preserve: Danh từ “preserve” nghĩa là “thứ/loại đặc thù, loại riêng biệt”. Từ điển Oxford định nghĩa danh từ “preserve” là “a sphere of activity regarded as being reserved for a particular person or group,” tức là một lĩnh vực hoạt động dành riêng cho một người hay nhóm người cụ thể nào đó.

(6) play a part in: Cụm từ này có nghĩa là “có vai trò” hoặc “có đóng góp vào,” có thể linh hoạt dùng thay thế động từ contribute to”.

(7) to come by: Ngữ giới từ này nghĩa là “manage to acquire, to obtain,” đạt được. Ví dụ: “High-income jobs are hard to come by during the pandemic.” Trong câu bài báo này còn có từ “dangerous” nhưng nghĩa của từ này không chỉ là “nguy hiểm” mà còn là “gây rắc rối”.

(8) robot farmers: Máy móc được nhân cách hóa và được gọi là “farmers”.

(9) fuel-guzzling: Từ này có nghĩa là “uống/ngốn nhiều xăng dầu”; từ trái nghĩa là “fuel-efficient” hoặc đôi khi ta thấy “fuel-economical,” xuất phát từ danh từ “fuel economy,” với nghĩa tương tự.

(9) gaining capacity: Xin chú ý động từ “to gain” mang nghĩa “gia tăng,” ví dụ như “gain weight” (tăng cân) hay “the plane is gaining altitude” (tăng độ cao).


*Bài dịch gợi ý:

Bước tiến của rô-bô diệt cỏ: khoa học viễn tưởng chỉ cách đây 10 năm

(GUARDIAN) – Ở góc một cánh đồng ở Ohio, một rô-bô trang bị tia la-ze chầm chậm đi qua một vườn hành ngút ngàn, đi tới đâu diệt cỏ dại tới đó.

Cánh đồng này không phải trong cảnh phản địa đàng, mà thuộc về Shay Myers, một nông dân thế hệ thứ ba với những đăng tải về đời sống nông dân thường gây sốt trên mạng xã hội TikTok.

Năm ngoái, anh bắt đầu sử dụng hai rô-bô để diệt cỏ cho vụ hành 12 héc-ta. Hai rô-bô này – dài gần ba mét và nặng 4,3 tấn và trông giống như chiếc xe hơi nhỏ – bò chầm chậm khắp cánh đồng, rà tìm cỏ dại bên dưới và rồi hủy diệt chúng bằng tia la-ze.

“Trong vài phần ngàn giây bạn thấy các tia đốt màu đo đỏ này. Bạn thấy cỏ dại, nó cháy sáng lên khi tia la-ze bắn vào, và thế là xong,” Myers nói. “Cách đây 10 năm, đó là chuyện khoa học viễn tưởng.” Thay vì tiếng của động cơ, các rô-bô hầu như không phát ra tiếng động, và mỗi máy có thể diệt 100.000 cỏ dại mỗi giờ, theo Carbon Robotics, công ty sản xuất các rô-bô này.

Carbon Robotics, giống như các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực rô-bô nông nghiệp, nhấn mạnh đến lợi ích môi trường mà những máy móc này mang lại cho nông nghiệp bằng cách giảm thiểu tác động vào đất đai vốn có thể gây ra hiện tượng xói mòn, và giúp nông dân giảm mạnh hoặc thậm chí loại trừ việc sử dụng thuốc diệt cỏ.

Nông dân ngày càng bị áp lực phải giảm sử dụng thuốc diệt cỏ và các hóa chất khác, vốn có thể gây ô nhiễm nước ngầm và nước mặt, ảnh hưởng đến đời sống hoang dã và những cây trồng khác, và bị cho là gia tăng nguy cơ gây ung thư. Trong khi đó, họ đang phải vật lộn với sự phát triển của các loại cỏ kháng thuốc, tạo thêm động lực cho việc tìm tòi phương thức diệt cỏ mới.

“Giảm sử dụng thuốc diệt cỏ là một trong những kết quả ngoạn mục của việc diệt cỏ chính xác,” Gautham Das, một giảng viên kì cựu chuyên về lĩnh vực rô-bô nông nghiệp tại Đại học Lincoln, cho biết. Hủy diệt cỏ bằng tia la-ze hay đèn cực tím không cần đến hóa chất. Nhưng ngay cả các rô-bô có sử dụng thuốc diệt cỏ, thì khả năng tìm cỏ dại chính xác có thể làm giảm lượng sử dụng đến 90% so với cách phun bao phủ thông thường, ông Das cho biết.

Thị trường toàn cầu dành cho các loại rô-bô nông nghiệp này – vốn có thể thiết kế để thực hiện các chức năng như gieo hạt, gặt hái và giám sát môi trường – được dự báo sẽ tăng từ 5,4 tỷ đô-la năm 2020 lên hơn 20 tỷ đô-la năm 2026. “Mọi thứ phát triển rất nhanh trong nông nghiệp,” ông Myers nói.

Chúng không chỉ là thứ đặc thù cho các trang trại lớn, theo bà Elizabeth Sklar, một giáo sư cơ học tại trường King’s College London, vì “một số trang trại nhỏ có thể linh động thử nghiệm các phương pháp mới.”

Ngoài những mối lo về hóa chất nông nghiệp, việc thiếu hụt lao động cũng góp phần vào việc thúc đẩy sử dụng rô-bô trong nông nghiệp. Lao động nông nghiệp có thể “tốn kém, khó tìm và gây rắc rối” cho những người liên quan, theo ông Myers. Trong một video gây sốt trên TikTok vào tháng Tư, ông cho biết mình không thể thuê nhân công hái măng tây vì chính phủ không cấp thị thực kịp thời.

Cũng có những thách thức lớn trong việc áp dụng trên diện rộng. Một khó khăn là làm việc ở những nơi không có trạm sạc điện tức thời, và đây là lý do một số rô-bô – kể cả các máy do Carbon Robotics và FarmWise sản xuất – sử dụng dầu để chạy, vốn phát sinh khí thải có hại và gây ô nhiễm.

Những rô-bô nông nghiệp trong tương lai “phải khác với những máy móc chúng ta đã tạo ra trong quá khứ. Bạn không muốn những máy móc to lớn ngốn xăng dầu; bạn muốn máy móc nhỏ, dùng năng lượng tái tạo,” David Rose, giáo sư về cải tiến nông nghiệp tại Đại học Reading ở Vương quốc Anh, cho biết.

Do bình điện ngày càng nhỏ gọn và gia tăng công suất, các rô-bô nông nghiệp có thể sớm được điện khí hóa, theo ông Paul Mikesell, lãnh đạo của Carbon Robotics. Điều này phải đi kèm với các trạm sạc điện trên đồng, theo ông Rose. “Tôi không nghĩ đó là tương lai xa,” ông nói.

Trong khi đó, sử dụng ít loại thuốc diệt cỏ hơn cũng đáng cho phép dùng dầu diesel, theo ông Richard Smith, nhà tư vấn nông nghiệp về cỏ dại từ Đại học California at Davis. “So với tất cả các công việc sử dụng sức kéo trê những cách đồng rau thâm canh, thì lượng (dầu diesel) dùng cho máy diệt cỏ tự động chỉ chiếm phần rất nhỏ,” ông nói.


Hãy theo dõi Reflective English trên trang Facebook “Reflective English,” nhóm “Biên – Phiên Dịch Tiếng Anh | Reflective English” và nhóm “Tiếng Anh Phổ Thông | Reflective English” nhé!Tin tức liên quan

Coronavirus: Grattan Institute report calls for Australia to push for zero cases
Coronavirus: Grattan Institute report calls for Australia to push for zero cases

1635 Lượt xem

(CANBERRA TIMES) – NSW, Victoria and Queensland should aggressively drive down COVID-19 cases to zero, according to a new report from the Grattan Institute.
Trudeau says COVID-19 vaccine news is 'light at the end of the tunnel'
Trudeau says COVID-19 vaccine news is 'light at the end of the tunnel'

1579 Lượt xem

Thành ngữ “a light at the end of the tunnel” mang nghĩa gì và thường được dùng trong ngữ cảnh nào? Hãy tham khảo Bài luyện dịch báo chí Anh-Việt này nhé!
Hundreds evacuated as French villages dig out from flooding
Hundreds evacuated as French villages dig out from flooding

1918 Lượt xem

Trong bài báo có một thành ngữ khá thú vị: They've been at it. Trong ngữ cảnh này, to be at something nghĩa là to be occupied by something, to participate in something hoặc to get involved in something... Nghĩa là bận rộn với chuyện gì, bù đầu với chuyện gì…
UK says no-deal Brexit could see 7,000-truck border queues
UK says no-deal Brexit could see 7,000-truck border queues

1628 Lượt xem

(AP) – The British government says there could be lines of 7,000 trucks at the English Channel (1) and two-day waits to get into France immediately after the U.K. makes its economic break (2) from the European Union at the end of the year.
Joe Biden elected 46th president of the U.S.
Joe Biden elected 46th president of the U.S.

3170 Lượt xem

Các cụm từ như “was elected president,” “sworn into the office,” “Pennsylvania was called for him,” “presidential ticket,” “capping a career,” … dịch sang tiếng Việt như thế nào? Hãy tham khảo Bài luyện dịch báo chí Anh-Việt này nhé!
Japan opens airport coronavirus test lab for departing travelers
Japan opens airport coronavirus test lab for departing travelers

1734 Lượt xem

Các cụm từ như “take steps,” “international travel that has been largely grounded,” “phased relaxation, “weathered the pandemic,” … dịch sang tiếng Anh thế nào? Hãy theo dõi bài luyện dịch Anh-Việt này nhé!
COVID-19 Vaccinations at Work Controversial
COVID-19 Vaccinations at Work Controversial

3104 Lượt xem

Tiếng Anh kiểu Úc có dễ hiểu không? Mời bạn đọc tham khảo Bài luyện dịch báo chí Anh-Việt này!
Hurricane Ida: up to 2 million without power as New Orleans assesses damage
Hurricane Ida: up to 2 million without power as New Orleans assesses damage

3133 Lượt xem

Các cụm từ như “hurricane tore a path,” “Mother Nature had its day” và “he counted his blessings” có thể dịch sang tiếng Anh như thế nào? Mời bạn đọc theo dõi Bài luyện dịch báo chí Anh-Việt này.
White House aide says Trump’s vaccine-by-Election Day promise was ‘arbitrary’
White House aide says Trump’s vaccine-by-Election Day promise was ‘arbitrary’

1387 Lượt xem

Các cụm từ như “longshot pledge,” “a historic pace,” “bear out,” … dịch sang tiếng Việt như thế nào? Hãy tham khảo bài luyện dịch Anh-Việt này nhé!
Former Israeli space security chief says extraterrestrials exist, and Trump knows about it
Former Israeli space security chief says extraterrestrials exist, and Trump knows about it

1360 Lượt xem

Các cụm từ như “sent eyebrows shooting heavenward” và “gained traction” có thể dịch sang tiếng Anh như thế nào? Tham khảo Bài luyện dịch báo chí Anh-Việt này nhé!
One of largest known Tyrannosaurus rex skeletons up for auction at Christie’s
One of largest known Tyrannosaurus rex skeletons up for auction at Christie’s

952 Lượt xem

(REUTERS) – The British auction house Christie’s plans to sell the skeleton of one of the largest known Tyrannosaurus rexes (1) in early October, the company said on Wednesday (Sep 16).
Natural world being destroyed at rate ‘never seen before’, WWF warns
Natural world being destroyed at rate ‘never seen before’, WWF warns

2704 Lượt xem

(INDEPENDENT) – The natural world is in a “desperate” state, with global wildlife populations “in freefall” due to the impact of humans, according to one of the world’s most comprehensive examinations of biodiversity on our planet.
What ‘living’ clothes can do to absorb carbon emissions
What ‘living’ clothes can do to absorb carbon emissions

1850 Lượt xem

(CNN) - Canadian-Iranian designer Roya Aghighi wants you to imagine that your shirt is alive.
'World’s loneliest elephant' arrives safely in Cambodia
'World’s loneliest elephant' arrives safely in Cambodia

1472 Lượt xem

Các cụm từ như “frequent flier,” “syndicated columnist,” “a stereotypical sign,” … dịch sang tiếng Việt thế nào? Tham khảo bài luyện dịch báo chí Anh-Việt này nhé!
Ex-wife of Jeff Bezos gives over $4bn to charity in four months
Ex-wife of Jeff Bezos gives over $4bn to charity in four months

1971 Lượt xem

Các cụm từ như “a wrecking ball,” “health outcomes” và “people living in poverty” có thể dịch sang tiếng Việt như thế nào? Tham khảo Bài luyện dịch báo chí Anh-Việt này nhé!
New Zealand given ‘F for failure’ on child obesity and youth suicide in UNICEF report
New Zealand given ‘F for failure’ on child obesity and youth suicide in UNICEF report

2252 Lượt xem

(GUARDIAN) – UNICEF says New Zealand is failing children (1) after a new report revealed the country’s poor childhood obesity and suicide statistics have pushed it to near the very bottom on child wellbeing.
Laura, now a Category 2 hurricane, still extremely dangerous
Laura, now a Category 2 hurricane, still extremely dangerous

2697 Lượt xem

(AP) – Hurricane Laura pounded (1) the Gulf Coast for hours with ferocious wind, torrential rains and rising seawater as it roared ashore over southwestern Louisiana near the Texas border early Thursday, threatening the lives of people who didn’t evacuate.
A new mini-moon is about to join Earth’s orbit. It could be a booster rocket from the 60s
A new mini-moon is about to join Earth’s orbit. It could be a booster rocket from the 60s

1664 Lượt xem

(CNN) – A mini-moon is on track to enter Earth’s orbit and come as close as 27,000 miles away.
California fires: Massive blazes raging in US state
California fires: Massive blazes raging in US state

1938 Lượt xem

(news.com.au) – Numerous blazes are causing devastation across California as towns are plunged into darkness in the middle of the day and sparking panic.
UK’s Brexit plans would ‘break international law,’ minister admits
UK’s Brexit plans would ‘break international law,’ minister admits

1545 Lượt xem

(CNN) – The UK is preparing legislation which will “break international law in a very specific and limited way,” a cabinet minister has said in the House of Commons.
Former kids TV presenter Neil Buchanan forced to deny he's elusive graffiti artist Banksy (Part 1)
Former kids TV presenter Neil Buchanan forced to deny he's elusive graffiti artist Banksy (Part 1)

1306 Lượt xem

(abc.net.au) – UK artist Neil Buchanan has been forced to release a statement this week, confirming that he’s definitely not anonymous street artist Banksy.

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng