New rules to tackle ‘wild west’ of plastic waste dumped on poorer countries

Các cụm từ như “a given shipment,” “ends up being illegally burned,” “repatriation requests” có thể dịch sang tiếng Việt như thế nào? Tham khảo Bài luyện dịch Anh-Việt này nhé!

Plastic waste is photographed before being shipped back to the country of origin in Port Klang, Malaysia. Countries will soon be given powers to refuse shipments. Photo: Mohd Rasfan / AFP / Getty

New rules to tackle ‘wild west’ of plastic waste dumped on poorer countries

(THE GUARDIAN) – New international rules to tackle the “wild west” (1) global trade in plastic, which has seen wealthy nations dump contaminated plastic waste on to poorer ones, will result in a cleaner ocean within five years, according to a UN transboundary waste chief.

The rules, which come into force on 1 January, aim to make the trade more transparent in order to allow developing nations such as Vietnam and Malaysia to refuse low-quality, difficult-to-recycle waste before it is even shipped.

“It is my optimistic view that, in five years, we will see results,” said Rolph Payet, the executive director of the Basel, Rotterdam and Stockholm conventions. “People on the frontline are going to be telling us whether there is a decrease of plastic in the ocean. I don’t see that happening in the next two to three years, but on the horizon (2) of five years. This amendment is just the beginning.”

At the moment, developing countries – many of which have recycling industries that take in shipments from other nations – cannot see whether a given shipment (3) of plastic is actually recyclable or if it is too contaminated to use before it arrives.

Waste that cannot be recycled usually ends up being illegally burned (4) or dumped in landfills or waterways.

Only 9% of all plastic ever produced has been recycled. About 12% has been incinerated. The other 79% has accumulated in landfill, dumps and the natural environment, where it often ends up washing into rivers via wastewater, rain and floods. Much of it eventually ends up in the ocean.

The new rules, agreed by more than 180 nations under an amendment to the Basel convention, introduce a system of “prior informed consent” for all exports of difficult-to-recycle or contaminated plastic.

Payet acknowledged that tighter export controls may at first see major plastic exporting nations, such as the UK and the US, dispose of waste in landfill and incinerators instead.

So far this year, Britain has had 22 repatriation requests (5) from seven countries to take back plastic exports, the Environment Agency told the Guardian. They include Malaysia, which sent back 42 containers of “illegal” waste in January, as well as Indonesia, Vietnam, Romania, Croatia, Poland and Belgium.

“It was the wild west for plastics,” Payet said. “It was easier for everybody to put everything in a container and export it without asking questions: ‘Does this country have the capacity to deal with it, the technology to deal with it – and also, what can we do with the things we can’t recycle?’”

Despite that “short-term hiccup” (6), said Tim Grabiel, a lawyer with the Environmental Investigation Agency, the new rules would have a positive impact. “I personally believe that from an ethical and environmental perspective, it can have a very positive effect,” he said.

Source: https://www.theguardian.com/environment/2020/dec/29/new-rules-to-tackle-wild-west-of-plastic-waste-dumped-on-poorer-countries


*Chú thích:

(1) “wild west”: Từ này xuất hiện rất nhiều trong phim ảnh Mỹ, và thường được dịch là Miền Tây hoang dã, nơi cuộc sống thô mộc và thường là vô luật pháp. Bản tin dùng từ “wild west” rất đắt, để chỉ kiểu thương mại “vô pháp” nơi các nước phát triển phương Tây khi xuất khẩu rác thải nhựa sang các nước khác.

(2) on the horizon of five years: Cụm từ “on the horizon dùng để chỉ điều gì sắp xảy ra, đã xuất hiện ngay cuối chân trời. Trong ngữ cảnh này, chúng tôi dịch là “trong tương lai gần khoảng năm năm” hay gọn hơn là “trong vòng năm năm”.

(3) a given shipment: Từ “given” tương đương với “certain” để chỉ “một chuyến hàng nào đó”.

(4) ends up being illegally burned: Động từ “to end up” nghĩa là “to be finally in a place or a situation,” và do vậy tùy ngữ cảnh, ta sẽ có các cách dịch khác nhau. Trong bài báo, từ “to end up” được dùng khá nhiều lần.

(5) repatriation requests: yêu cầu/đề nghị thu hồi

(6) “short-term hiccup”: Từ “hiccup” có nghĩa là “nấc cụt” nhưng cũng hay dùng để chỉ sự ngưng trệ, sự trục trặc hay một vấn đề nhỏ. Ví dụ: Overheated growth may give way to hiccups, nghĩa là “Tăng trưởng quá nóng có thể gây ra các trục trặc.” Hay có thể xem “high inflation” (lạm phát) là một “development hiccup”.


*Bài dịch gợi ý:

Quy định mới sẽ giải quyết việc đổ nhựa phế thải vô tội vạ vào nước nghèo

(THE GUARDIAN) – Những quy định mới nhằm giải quyết giao thương toàn cầu kiểu “vô pháp” trong ngành nhựa, trong đó các nước giàu tống khứ nhựa phế thải tạp nham sang các nước nghèo hơn, sẽ giúp cho đại dương sạch hơn trong vòng 5 năm, theo lãnh đạo một cơ quan chất thải xuyên biên giới thuộc Liên hiệp quốc.

Các quy định này, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, giúp cho ngành giao thương này minh bạch hơn nhằm cho phép các nước đang phát triển như Việt Nam và Malaysia từ chối nhựa phế thải chất lượng thấp và khó tái chế từ trước khi chúng được vận chuyển.

“Cái nhìn lạc quan của tôi là trong năm năm chúng ta sẽ thấy kết quả,” Rolph Payet, giám đốc điều hành các công ước Basel, Rotterdam và Stockholm, cho biết. “Những người ở tuyến đầu sẽ cho chúng ta biết liệu nhựa thải trên biển có giảm không. Tôi không kỳ vọng điều đó xảy ra trong vòng hai hoặc ba năm, nhưng là trong vòng năm năm. Việc sửa đổi quy định chỉ là sự khởi đầu.”

Hiện nay, các nước đang phát triển – khá nhiều trong số đó có ngành tái chế cần nhập hàng từ các nước khác – không thể biết trước được liệu một chuyến hàng nhựa nào đó có thật sự tái chế được hay không hay nó quá ô nhiễm không thể dùng được.

Chất thải không tái chế được thường kết thúc bằng việc đốt bỏ không phép hoặc đem chôn lấp hay xả vào kênh rạch.

Chỉ có 9% nhựa sản xuất ra được tái chế. Khoảng 12% bị đem thiêu hủy. Con số 79% còn lại tích tụ ở các bãi chôn lấp, bãi thải và ngoài môi trường tự nhiên, từ đó cuối cùng chúng thường trôi vào các dòng sông theo nước thải, nước mưa hay lũ lụt. Phần lớn trong số đó kết thúc ở đại dương.

Các quy định mới, được hơn 180 nước đồng tình trong điều khoản sửa đổi công ước Basel, đưa ra một cơ chế về “sự đồng ý được báo trước” cho việc xuất khẩu các loại nhựa khó tái chế hoặc gây ô nhiễm.

Payet thừa nhận rằng việc kiểm soát xuất khẩu chặt chẽ hơn trước tiên sẽ khiến cho các quốc gia xuất khẩu nhiều nhựa, chẳng hạn như Anh và Mỹ, phải đổ bỏ chất thải vào các bãi chôn lấp hay các lò thiêu.

Từ đầu năm đến nay, Anh đã nhận được 22 đề nghị thu hồi từ bảy nước để tiếp nhận lại chất thải nhựa xuất khẩu, Cơ quan Môi trường nói với báo Guardian. Các nước này gồm Malaysia, đã trả lại 42 công-ten-nơ chất thải “bất hợp pháp” vào tháng Một, bên cạnh các nước Indonesia, Việt Nam, Rumani, Croatia, Ba Lan và Bỉ.

“Đó là kiểu kinh doanh vô pháp trong ngành nhựa,” ông Payet nói. “Thật là dễ dàng với mọi người khi chất mọi thứ vào công-ten-nơ và xuất đi, và không thèm nêu câu hỏi: ‘Liệu nước này có năng lực xử lý không, có công nghệ xử lý không – và thêm nữa, chúng ta có thể làm gì với những thứ mà ta không thể tái chế?’”

Cho dù gây ra “trục trặc ngắn hạn,” theo ông Tim Gabriel, một luật sư làm việc cho Cục Điều tra Môi trường, thì các quy định mới sẽ có tác động tích cực. “Cá nhân tôi tin rằng từ góc độ đạo đức và môi trường, nó có thể có hiệu quả rất tích cực,” ông nói.


Hãy theo dõi Reflective English trên trang Facebook “Reflective English,” nhóm “Biên – Phiên Dịch Tiếng Anh | Reflective English” và nhóm “Tiếng Anh Phổ Thông | Reflective English” nhé!Tin tức liên quan

Italian town auctioning off abandoned homes for just over $1
Italian town auctioning off abandoned homes for just over $1

903 Lượt xem

Các cụm từ như “opening bids,” “fallen into disrepair,” “reduces red tape” và “to wait and see” có thể dịch sang tiếng Anh thế nào? Tham khảo Bài luyện dịch báo chí Anh-Việt này nhé!
An Israeli cowboy hopes cattle-herding drones will modernize the livestock industry
An Israeli cowboy hopes cattle-herding drones will modernize the livestock industry

1575 Lượt xem

Các cụm từ như “a predator is a predator,” “in-person global tech events” và “up for grabs” có thể dịch sang tiếng Việt như thế nào? Tham khảo Bài luyện dịch báo chí Anh-Việt này nhé!
Australians hope to save whale from crocodile-infested river
Australians hope to save whale from crocodile-infested river

1024 Lượt xem

(abcnews.go.com) – Marine authorities were puzzling on Monday over how to persuade at least one wayward humpback whale (1) to leave a murky, crocodile-infested river in northern Australia and continue an annual migration to Antarctica.
Migrant boat bursts into flames off southern Italian coast
Migrant boat bursts into flames off southern Italian coast

1500 Lượt xem

(GUARDIAN) – A boat carrying dozens of refugees has burst into flames (1) off the coast of southern Italy as its passengers were being transferred to Italian naval vessels to take them to port.
Families are at war over a wedding tradition India banned decades ago
Families are at war over a wedding tradition India banned decades ago

2349 Lượt xem

Các cụm từ như “charges to be brought,” “stark and persistent dowry inflation,” “introduced sections into India’s penal code,” … có thể dịch sang tiếng Anh thế nào? Mời độc giả tham khảo Bài luyện dịch báo chí Anh-Việt này.
UK says no-deal Brexit could see 7,000-truck border queues
UK says no-deal Brexit could see 7,000-truck border queues

1191 Lượt xem

(AP) – The British government says there could be lines of 7,000 trucks at the English Channel (1) and two-day waits to get into France immediately after the U.K. makes its economic break (2) from the European Union at the end of the year.
What ‘living’ clothes can do to absorb carbon emissions
What ‘living’ clothes can do to absorb carbon emissions

1411 Lượt xem

(CNN) - Canadian-Iranian designer Roya Aghighi wants you to imagine that your shirt is alive.
Police find ‘irreplaceable’ tomes stolen in 2017
Police find ‘irreplaceable’ tomes stolen in 2017

923 Lượt xem

(AP) – Police in Romania have uncovered a trove of “irreplaceable” books including first editions of works by Galileo Galilei and Isaac Newton that were stolen in a sophisticated 2017 heist from a warehouse in London, police and the European Union’s judicial cooperation agency said Friday.
Former kids TV presenter Neil Buchanan forced to deny he’s elusive graffiti artist Banksy (Part 2)
Former kids TV presenter Neil Buchanan forced to deny he’s elusive graffiti artist Banksy (Part 2)

981 Lượt xem

Mời độc giả theo dõi “Former kids TV presenter Neil Buchanan forced to deny he’s elusive graffiti artist Banksy (Part 1)" tại đây: https://reflective-english.vn/todays-story/english-vietnamese-translation/neil-buchanan-banksy-1.html
The rise of weedkilling robots: science fiction a mere 10 years ago
The rise of weedkilling robots: science fiction a mere 10 years ago

2488 Lượt xem

Cụm từ “a dystopian future” có thể dịch sang tiếng Việt như thế nào? Mời bạn đọc tham khảo Bài luyện dịch báo chí Anh-Việt này.
COVID-19 Vaccinations at Work Controversial
COVID-19 Vaccinations at Work Controversial

2478 Lượt xem

Tiếng Anh kiểu Úc có dễ hiểu không? Mời bạn đọc tham khảo Bài luyện dịch báo chí Anh-Việt này!
Hospital consultant gives birth to twins while in coronavirus coma
Hospital consultant gives birth to twins while in coronavirus coma

1001 Lượt xem

Các cụm từ như “a medically induced coma,” “deliver the babies by caesarean section,” “could not see her bump,” … dịch sang tiếng Anh thế nào? Hãy tham khảo Bài luyện dịch báo chí Anh-Việt này nhé!
World's largest iceberg may strike island in South Atlantic this month
World's largest iceberg may strike island in South Atlantic this month

1564 Lượt xem

Cụm từ “The inceberg is making its way through…” có thể dịch sang tiếng Anh như thế nào? Tham khảo Bài luyện dịch báo chí Anh-Việt này nhé!
Laura, now a Category 2 hurricane, still extremely dangerous
Laura, now a Category 2 hurricane, still extremely dangerous

2203 Lượt xem

(AP) – Hurricane Laura pounded (1) the Gulf Coast for hours with ferocious wind, torrential rains and rising seawater as it roared ashore over southwestern Louisiana near the Texas border early Thursday, threatening the lives of people who didn’t evacuate.
Former kids TV presenter Neil Buchanan forced to deny he's elusive graffiti artist Banksy (Part 1)
Former kids TV presenter Neil Buchanan forced to deny he's elusive graffiti artist Banksy (Part 1)

833 Lượt xem

(abc.net.au) – UK artist Neil Buchanan has been forced to release a statement this week, confirming that he’s definitely not anonymous street artist Banksy.
Gender reveal parties are harmful in so many ways – why do we treat them as quirky?
Gender reveal parties are harmful in so many ways – why do we treat them as quirky?

2357 Lượt xem

(THE GUARDIAN / Arwa Mahdawi) – They’re deeply weird, they reinforce rigid gender binaries (1) – and this week one set off a fire that burned more than 13,000 acres of land.
England might score at the Euros, but don’t bet on a baby boom
England might score at the Euros, but don’t bet on a baby boom

3127 Lượt xem

Tin này tuy ngắn nhưng có nhiều cụm từ khá hay, đặc biệt là cụm từ “If football comes home” hơi đánh đố. Quý độc giả tham khảo Bài luyện dịch báo chí Anh-Việt này!
Study adds to calls to ban dogs from beaches during nesting season
Study adds to calls to ban dogs from beaches during nesting season

821 Lượt xem

Các cụm từ như “off-lead dogs,” “produce a disproportionate impact,” … dịch sang tiếng Việt như thế nào? Hãy tham khảo Bài luyện dịch báo chí Anh-Việt này nhé!
Meet the 20-year-old who wants to be Mayor of Rome
Meet the 20-year-old who wants to be Mayor of Rome

1556 Lượt xem

(www.wantedinrome.com) – Federico Lobuono, a 20-year-old entrepreneur, has declared himself a candidate in the race for Rome mayor and in doing so becomes the youngest candidate to run for mayor in the history of Italy, according to Italian media.
Titanic disaster may have been sparked by Northern Lights, study says
Titanic disaster may have been sparked by Northern Lights, study says

1685 Lượt xem

(9news) – The famous Titanic disaster may have been triggered by the Northern Lights – glowing auroras – that appeared on the night of the liner’s sinking (1), according to new research.
Angry French beekeeper delivers 'murder hornets' to local government building
Angry French beekeeper delivers 'murder hornets' to local government building

951 Lượt xem

Các cụm từ như “took matters into his own hands” và “in a matter of seconds” có thể dịch sang tiếng Anh thế nào? Tham khảo Bài luyện dịch báo chí Anh-Việt này nhé!

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng