New rules to tackle ‘wild west’ of plastic waste dumped on poorer countries

Các cụm từ như “a given shipment,” “ends up being illegally burned,” “repatriation requests” có thể dịch sang tiếng Việt như thế nào? Tham khảo Bài luyện dịch Anh-Việt này nhé!

Plastic waste is photographed before being shipped back to the country of origin in Port Klang, Malaysia. Countries will soon be given powers to refuse shipments. Photo: Mohd Rasfan / AFP / Getty

New rules to tackle ‘wild west’ of plastic waste dumped on poorer countries

(THE GUARDIAN) – New international rules to tackle the “wild west” (1) global trade in plastic, which has seen wealthy nations dump contaminated plastic waste on to poorer ones, will result in a cleaner ocean within five years, according to a UN transboundary waste chief.

The rules, which come into force on 1 January, aim to make the trade more transparent in order to allow developing nations such as Vietnam and Malaysia to refuse low-quality, difficult-to-recycle waste before it is even shipped.

“It is my optimistic view that, in five years, we will see results,” said Rolph Payet, the executive director of the Basel, Rotterdam and Stockholm conventions. “People on the frontline are going to be telling us whether there is a decrease of plastic in the ocean. I don’t see that happening in the next two to three years, but on the horizon (2) of five years. This amendment is just the beginning.”

At the moment, developing countries – many of which have recycling industries that take in shipments from other nations – cannot see whether a given shipment (3) of plastic is actually recyclable or if it is too contaminated to use before it arrives.

Waste that cannot be recycled usually ends up being illegally burned (4) or dumped in landfills or waterways.

Only 9% of all plastic ever produced has been recycled. About 12% has been incinerated. The other 79% has accumulated in landfill, dumps and the natural environment, where it often ends up washing into rivers via wastewater, rain and floods. Much of it eventually ends up in the ocean.

The new rules, agreed by more than 180 nations under an amendment to the Basel convention, introduce a system of “prior informed consent” for all exports of difficult-to-recycle or contaminated plastic.

Payet acknowledged that tighter export controls may at first see major plastic exporting nations, such as the UK and the US, dispose of waste in landfill and incinerators instead.

So far this year, Britain has had 22 repatriation requests (5) from seven countries to take back plastic exports, the Environment Agency told the Guardian. They include Malaysia, which sent back 42 containers of “illegal” waste in January, as well as Indonesia, Vietnam, Romania, Croatia, Poland and Belgium.

“It was the wild west for plastics,” Payet said. “It was easier for everybody to put everything in a container and export it without asking questions: ‘Does this country have the capacity to deal with it, the technology to deal with it – and also, what can we do with the things we can’t recycle?’”

Despite that “short-term hiccup” (6), said Tim Grabiel, a lawyer with the Environmental Investigation Agency, the new rules would have a positive impact. “I personally believe that from an ethical and environmental perspective, it can have a very positive effect,” he said.

Source: https://www.theguardian.com/environment/2020/dec/29/new-rules-to-tackle-wild-west-of-plastic-waste-dumped-on-poorer-countries


*Chú thích:

(1) “wild west”: Từ này xuất hiện rất nhiều trong phim ảnh Mỹ, và thường được dịch là Miền Tây hoang dã, nơi cuộc sống thô mộc và thường là vô luật pháp. Bản tin dùng từ “wild west” rất đắt, để chỉ kiểu thương mại “vô pháp” nơi các nước phát triển phương Tây khi xuất khẩu rác thải nhựa sang các nước khác.

(2) on the horizon of five years: Cụm từ “on the horizon dùng để chỉ điều gì sắp xảy ra, đã xuất hiện ngay cuối chân trời. Trong ngữ cảnh này, chúng tôi dịch là “trong tương lai gần khoảng năm năm” hay gọn hơn là “trong vòng năm năm”.

(3) a given shipment: Từ “given” tương đương với “certain” để chỉ “một chuyến hàng nào đó”.

(4) ends up being illegally burned: Động từ “to end up” nghĩa là “to be finally in a place or a situation,” và do vậy tùy ngữ cảnh, ta sẽ có các cách dịch khác nhau. Trong bài báo, từ “to end up” được dùng khá nhiều lần.

(5) repatriation requests: yêu cầu/đề nghị thu hồi

(6) “short-term hiccup”: Từ “hiccup” có nghĩa là “nấc cụt” nhưng cũng hay dùng để chỉ sự ngưng trệ, sự trục trặc hay một vấn đề nhỏ. Ví dụ: Overheated growth may give way to hiccups, nghĩa là “Tăng trưởng quá nóng có thể gây ra các trục trặc.” Hay có thể xem “high inflation” (lạm phát) là một “development hiccup”.


*Bài dịch gợi ý:

Quy định mới sẽ giải quyết việc đổ nhựa phế thải vô tội vạ vào nước nghèo

(THE GUARDIAN) – Những quy định mới nhằm giải quyết giao thương toàn cầu kiểu “vô pháp” trong ngành nhựa, trong đó các nước giàu tống khứ nhựa phế thải tạp nham sang các nước nghèo hơn, sẽ giúp cho đại dương sạch hơn trong vòng 5 năm, theo lãnh đạo một cơ quan chất thải xuyên biên giới thuộc Liên hiệp quốc.

Các quy định này, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, giúp cho ngành giao thương này minh bạch hơn nhằm cho phép các nước đang phát triển như Việt Nam và Malaysia từ chối nhựa phế thải chất lượng thấp và khó tái chế từ trước khi chúng được vận chuyển.

“Cái nhìn lạc quan của tôi là trong năm năm chúng ta sẽ thấy kết quả,” Rolph Payet, giám đốc điều hành các công ước Basel, Rotterdam và Stockholm, cho biết. “Những người ở tuyến đầu sẽ cho chúng ta biết liệu nhựa thải trên biển có giảm không. Tôi không kỳ vọng điều đó xảy ra trong vòng hai hoặc ba năm, nhưng là trong vòng năm năm. Việc sửa đổi quy định chỉ là sự khởi đầu.”

Hiện nay, các nước đang phát triển – khá nhiều trong số đó có ngành tái chế cần nhập hàng từ các nước khác – không thể biết trước được liệu một chuyến hàng nhựa nào đó có thật sự tái chế được hay không hay nó quá ô nhiễm không thể dùng được.

Chất thải không tái chế được thường kết thúc bằng việc đốt bỏ không phép hoặc đem chôn lấp hay xả vào kênh rạch.

Chỉ có 9% nhựa sản xuất ra được tái chế. Khoảng 12% bị đem thiêu hủy. Con số 79% còn lại tích tụ ở các bãi chôn lấp, bãi thải và ngoài môi trường tự nhiên, từ đó cuối cùng chúng thường trôi vào các dòng sông theo nước thải, nước mưa hay lũ lụt. Phần lớn trong số đó kết thúc ở đại dương.

Các quy định mới, được hơn 180 nước đồng tình trong điều khoản sửa đổi công ước Basel, đưa ra một cơ chế về “sự đồng ý được báo trước” cho việc xuất khẩu các loại nhựa khó tái chế hoặc gây ô nhiễm.

Payet thừa nhận rằng việc kiểm soát xuất khẩu chặt chẽ hơn trước tiên sẽ khiến cho các quốc gia xuất khẩu nhiều nhựa, chẳng hạn như Anh và Mỹ, phải đổ bỏ chất thải vào các bãi chôn lấp hay các lò thiêu.

Từ đầu năm đến nay, Anh đã nhận được 22 đề nghị thu hồi từ bảy nước để tiếp nhận lại chất thải nhựa xuất khẩu, Cơ quan Môi trường nói với báo Guardian. Các nước này gồm Malaysia, đã trả lại 42 công-ten-nơ chất thải “bất hợp pháp” vào tháng Một, bên cạnh các nước Indonesia, Việt Nam, Rumani, Croatia, Ba Lan và Bỉ.

“Đó là kiểu kinh doanh vô pháp trong ngành nhựa,” ông Payet nói. “Thật là dễ dàng với mọi người khi chất mọi thứ vào công-ten-nơ và xuất đi, và không thèm nêu câu hỏi: ‘Liệu nước này có năng lực xử lý không, có công nghệ xử lý không – và thêm nữa, chúng ta có thể làm gì với những thứ mà ta không thể tái chế?’”

Cho dù gây ra “trục trặc ngắn hạn,” theo ông Tim Gabriel, một luật sư làm việc cho Cục Điều tra Môi trường, thì các quy định mới sẽ có tác động tích cực. “Cá nhân tôi tin rằng từ góc độ đạo đức và môi trường, nó có thể có hiệu quả rất tích cực,” ông nói.


Hãy theo dõi Reflective English trên trang Facebook “Reflective English,” nhóm “Biên – Phiên Dịch Tiếng Anh | Reflective English” và nhóm “Tiếng Anh Phổ Thông | Reflective English” nhé!Tin tức liên quan

Parrots at zoo separated after swearing profusely at visitors
Parrots at zoo separated after swearing profusely at visitors

1756 Lượt xem

Tác giả bản tin này sử dụng một cụm từ đắt giá, dùng hình ảnh một loài vật để nói về hình vi của một loài vật khác, ví dụ "most parrots clam up," với "clam" mang nghĩa danh từ là "con nghêu".
Prince Charles warns climate crisis will 'dwarf the impact' of coronavirus pandemic
Prince Charles warns climate crisis will 'dwarf the impact' of coronavirus pandemic

1278 Lượt xem

(Sky News) – The Prince of Wales will warn the climate crisis is “rapidly becoming a comprehensive catastrophe that will dwarf the impact (1) of the coronavirus pandemic”.
Natural world being destroyed at rate ‘never seen before’, WWF warns
Natural world being destroyed at rate ‘never seen before’, WWF warns

2545 Lượt xem

(INDEPENDENT) – The natural world is in a “desperate” state, with global wildlife populations “in freefall” due to the impact of humans, according to one of the world’s most comprehensive examinations of biodiversity on our planet.
Joe Biden elected 46th president of the U.S.
Joe Biden elected 46th president of the U.S.

2961 Lượt xem

Các cụm từ như “was elected president,” “sworn into the office,” “Pennsylvania was called for him,” “presidential ticket,” “capping a career,” … dịch sang tiếng Việt như thế nào? Hãy tham khảo Bài luyện dịch báo chí Anh-Việt này nhé!
One of largest known Tyrannosaurus rex skeletons up for auction at Christie’s
One of largest known Tyrannosaurus rex skeletons up for auction at Christie’s

863 Lượt xem

(REUTERS) – The British auction house Christie’s plans to sell the skeleton of one of the largest known Tyrannosaurus rexes (1) in early October, the company said on Wednesday (Sep 16).
Families are at war over a wedding tradition India banned decades ago
Families are at war over a wedding tradition India banned decades ago

2817 Lượt xem

Các cụm từ như “charges to be brought,” “stark and persistent dowry inflation,” “introduced sections into India’s penal code,” … có thể dịch sang tiếng Anh thế nào? Mời độc giả tham khảo Bài luyện dịch báo chí Anh-Việt này.
Britney Spears conservatorship case is giving politicians the wrong ideas
Britney Spears conservatorship case is giving politicians the wrong ideas

3189 Lượt xem

Từ “liberty” và “freedom” thường dịch sang tiếng Việt là “tự do” nhưng “The disabled deserve as much liberty and freedom (9) as adults as they can handle…” dịch riêng biệt thế nào đây? Mời độc giả tham khảo Bài luyện dịch báo chí Anh-Việt này.
A new mini-moon is about to join Earth’s orbit. It could be a booster rocket from the 60s
A new mini-moon is about to join Earth’s orbit. It could be a booster rocket from the 60s

1596 Lượt xem

(CNN) – A mini-moon is on track to enter Earth’s orbit and come as close as 27,000 miles away.
Police find ‘irreplaceable’ tomes stolen in 2017
Police find ‘irreplaceable’ tomes stolen in 2017

1113 Lượt xem

(AP) – Police in Romania have uncovered a trove of “irreplaceable” books including first editions of works by Galileo Galilei and Isaac Newton that were stolen in a sophisticated 2017 heist from a warehouse in London, police and the European Union’s judicial cooperation agency said Friday.
The rise of weedkilling robots: science fiction a mere 10 years ago
The rise of weedkilling robots: science fiction a mere 10 years ago

3082 Lượt xem

Cụm từ “a dystopian future” có thể dịch sang tiếng Việt như thế nào? Mời bạn đọc tham khảo Bài luyện dịch báo chí Anh-Việt này.
Biden transition gets govt OK after Trump out of options
Biden transition gets govt OK after Trump out of options

1079 Lượt xem

Các cụm từ như “let much of the air out of,” “no longer justify withholding support,” “a weekslong stress test,” … dịch sang tiếng Anh như thế nào? Hãy tham khảo Bài luyện dịch báo chí Anh-Việt này nhé!
Delta variant and vaccine hesitancy mean Russia's third wave is in full swing
Delta variant and vaccine hesitancy mean Russia's third wave is in full swing

2568 Lượt xem

Biến thể Delta và ngần ngại tiêm chủng khiến làn sóng Covid-19 thứ ba ở Nga tăng cao. Mời bạn đọc tham khảo Bài luyện dịch báo chí Anh-Việt này!
UK supermarket and fast food chicken linked to deforestation in Brazil
UK supermarket and fast food chicken linked to deforestation in Brazil

998 Lượt xem

Cụm từ “tree clearance” có thể dịch là “đốn hạ cây cối” còn cụm từ “high street retailers” thì dịch sao nhỉ? Hãy tham khảo Bài luyện dịch báo chí Anh-Việt này nhé!
Australian customs officials destroy $19,000 handbag
Australian customs officials destroy $19,000 handbag

1358 Lượt xem

(CNN) – A shopper learned an expensive lesson when her $19,000 alligator-skin handbag was destroyed by customs officials in Australia because it entered the country without the correct import license.
Hospital consultant gives birth to twins while in coronavirus coma
Hospital consultant gives birth to twins while in coronavirus coma

1280 Lượt xem

Các cụm từ như “a medically induced coma,” “deliver the babies by caesarean section,” “could not see her bump,” … dịch sang tiếng Anh thế nào? Hãy tham khảo Bài luyện dịch báo chí Anh-Việt này nhé!
Mysterious mass die-off on Russia's eastern coast has scientists searching for answers
Mysterious mass die-off on Russia's eastern coast has scientists searching for answers

1546 Lượt xem

Cụm từ “mass die-off” và “the damage could not be human-induced”dịch sang tiếng Anh như thế nào? Hãy theo dõi bài luyện dịch báo chí Anh-Việt này nhé!
An Israeli cowboy hopes cattle-herding drones will modernize the livestock industry
An Israeli cowboy hopes cattle-herding drones will modernize the livestock industry

1911 Lượt xem

Các cụm từ như “a predator is a predator,” “in-person global tech events” và “up for grabs” có thể dịch sang tiếng Việt như thế nào? Tham khảo Bài luyện dịch báo chí Anh-Việt này nhé!
U.N. chief calls on humanity to end 'war on nature' and go carbon-free
U.N. chief calls on humanity to end 'war on nature' and go carbon-free

1797 Lượt xem

“tinged with optimism” là “có tín hiệu lạc quan” còn “apocalyptic” là “mang tính thảm họa,” … và còn nhiều cụm từ hay trong Bài luyện dịch báo chí Anh-Việt về kêu gọi bảo về môi trường sau.
White House aide says Trump’s vaccine-by-Election Day promise was ‘arbitrary’
White House aide says Trump’s vaccine-by-Election Day promise was ‘arbitrary’

1218 Lượt xem

Các cụm từ như “longshot pledge,” “a historic pace,” “bear out,” … dịch sang tiếng Việt như thế nào? Hãy tham khảo bài luyện dịch Anh-Việt này nhé!
Angry French beekeeper delivers 'murder hornets' to local government building
Angry French beekeeper delivers 'murder hornets' to local government building

1197 Lượt xem

Các cụm từ như “took matters into his own hands” và “in a matter of seconds” có thể dịch sang tiếng Anh thế nào? Tham khảo Bài luyện dịch báo chí Anh-Việt này nhé!
Singapore: Lab-grown meat to go on sale for first time after landmark approval
Singapore: Lab-grown meat to go on sale for first time after landmark approval

1882 Lượt xem

Các cụm từ như “regulatory approval” và “cultured meat” dịch sang tiếng Anh thế nào? Tham khảo Bài luyện dịch báo chí Anh-Việt này nhé!

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng