Most plans for new coal plants scrapped since Paris agreement

Các cụm từ như “add their voices to a snowball,” “sealing coal’s fate” và “the global shift away from coal” có thể dịch sang tiếng Anh như thế nào? Reflective English thân mời bạn đọc theo dõi Bài luyện dịch báo chí Anh-Việt này.

A coal plant in Nantong in China, which is responsible for more than half of the world’s coal plant plans. Photo: AP

Most plans for new coal plants scrapped since Paris agreement

(THE GUARDIAN) – The global pipeline (1) of new coal power plants has collapsed since the 2015 Paris climate agreement, according to research that suggests the end of the polluting energy source is in sight (2).

*American Teacher Dana Ebbett, Ho Chi Minh City:

The report found that more than three-quarters of the world’s planned plants have been scrapped since the climate deal (3) was signed, meaning 44 countries no longer have any future coal power plans.

The climate groups behind the report (4) – E3G, Global Energy Monitor and Ember – said those countries now have the opportunity to join the 40 countries that have already signed up to a “no new coal” commitment to help tackle global carbon emissions.

“Only five years ago, there were so many new coal power plants planned to be built, but most of these have now been either officially halted, or are paused and unlikely to ever be built,” said Dave Jones, from Ember.

“Multiple countries can add their voices to a snowball (5) of public commitments to ‘no new coal’, collectively delivering a key milestone to sealing coal’s fate (6).”

The remaining coal power plants in the pipeline are spread across 31 countries, half of which have only one planned for the future.

Chris Littlecott, the associate director at E3G, said the economics of coal have become “increasingly uncompetitive in comparison to renewable energy, while the risk of stranded assets (7) has increased”.

The report found that if China, which is responsible for more than half of the world’s coal plant plans, opted to scrap the projects, alongside India, Vietnam, Indonesia, Turkey and Bangladesh, then the number of coal power plants in the pipeline would shrink by almost 90%.

Christine Shearer, the programme director at Global Energy Monitor, and co-author of the report, said that the Cop26 climate talks to be held in Glasgow in November were “an opportune time (8) for the world’s leaders to come together and commit to a world with no new coal plants”.

Alok Sharma, the UK’s Cop26 president, said that keeping global temperatures from rising by more than 1.5C above pre-industrialised levels would be “extremely difficult” without a commitment from countries to phase out (9) coal.

Coal is one of the biggest contributors to the carbon emissions responsible for the climate crisis, and the UN has said that the use of it must fall by 79% compared with 2019 levels by the end of the decade if the world hopes to meet the Paris climate agreement targets.

Sharma’s warning came after ministers from more than 50 countries closed a two-day meeting in London this summer without full agreement on phasing out coal.

However, Leo Roberts, a researcher at E3G and the author of the report, said: “Those countries still considering new power plants should urgently recognise the inevitability of the global shift away from coal, and avoid the costly mistake of building new projects.”

Source: https://www.theguardian.com/environment/2021/sep/14/most-plans-for-new-coal-plants-scrapped-since-paris-agreement


*Chú thích:

Bản tin sử dụng từ ngữ khá đơn giản nhưng rất linh hoạt về mặt ngữ nghĩa. Các từ/cụm từ như “pipeline,” “behind the report” hay “snowball” thay vì mang nghĩa gốc thì trong bản tin ít nhiều biến đổi nhưng không xa lạ. Mời bạn đọc tham khảo phần chú thích của Reflective English bên dưới.

(1) global pipeline: Danh từ “pipeline” có nghĩa đơn giản là đường ống nhưng một thành ngữ rất phổ biến trong tiếng Anh là “in the pipeline” thì lại mang nghĩa gần với các cụm từ “in the offing” hay “(waiting) in the wings,” tức là “đang được chuẩn bị” hay “sắp xuất hiện”. Thế rồi, từ thành ngữ “in the pipeline,” tác giả sử dụng ngược lại danh từ này theo nghĩa vay mượn của thành ngữ, mang nghĩa tạm dịch là “kế hoạch” hay dự báo”. Thực ra, chúng tôi chưa gặp danh từ mang nghĩa “derivative” này cho đến khi đọc được bản tin này.

(2) in sight: Theo từ điển Oxford, cụm từ này được định nghĩa là “near at hand” hoặc close to being realized or achieved,” tức là sắp xảy đến, có thể thấy trước.

(3) climate deal: Reflective English chú ý đến từ “deal” với nghĩa đơn giản là “agreement” hoặc “arrangement,” tức là “thỏa thuận” hay “sự dàn xếp” – Từ này được dùng phổ biến trong giới kinh doanh. Tuy nhiên, với từ “agreement,” ta thường dùng với động từ “to make hay to reach hay to sign an agreement,” còn với từ “deal,” động từ đi kèm thường dùng hơn lại là “to cut a deal,” tức là “đạt thỏa thuận” chứ không phải “hủy thỏa thuận”. Từ “deal” khá informal so với “agreement”. Còn cụm từ “a done deal” mang nghĩa là một thỏa thuận đã được “chốt” không thể thay đổi.

(4) behind the report: Từ behind(phía sau) ở đây mang nghĩa “responsible for” hay “causing,” tức là “tham gia vào hay “góp phần vào”. Thật may trong tiếng Việt, cụm từ “phía sau,” tức nghĩa gốc của “behind” cũng mang nghĩa này, như ta thường hay nghe nói “Tập đoàn ABC đứng phía sau dự án khổng lồ này,” tức là “có tham gia vào” hay “có chịu trách nhiệm dự án”.

(5) a snowball: Danh từ snowball” có nghĩa gốc là vốc tuyết được vo tròn trong trò chơi ném tuyết nhưng thành ngữ “a snowball effect” lại có nghĩa là “a situation in which something increases in size or importance at a faster and faster rate,” tức là cái gì đó gia tăng về kích thước hay ý nghĩa. Nghĩa trong bản tin xuất phát từ thành ngữ này, tức là “sự gia tăng”. Có lẽ – chúng tôi nghĩ – thành ngữ này xuất phát từ hình ảnh một quả bóng tuyết lăn từ trên núi xuống sẽ càng lúc càng tăng kích thước do nó cuốn theo các lớp tuyết trên đường đi.

(6) sealing coal’s fate: Cụm từ này có nghĩa là “số phận (của than) đã được định đoạt”.

(7) stranded assets: Cụm từ này rất phổ biến trong kinh doanh, với nghĩa là “tài sản bị mắc kẹt,” mất giá, bán không ai muốn mua. Chẳng hạn các khoản đầu tư vào khách sạn gặp lúc đại dịch này có thể xem là “stranded assets”.

(8) an opportune time: Tính từ opportune” ở đây có nghĩa là thích hợp,” “đúng lúc”.

(9) phase out: Cụm động từ (phrasal verb) “to phase out” có nghĩa là “loại bỏ theo từng giai đoạn, loại bỏ từ từ,” trái nghĩa với “to phase in,” nghĩa là “đưa vào, áp dụng từng bước”. Chúng ta có tính từ “phased” trong “phased development,” nghĩa là “phát triển theo từng giai đoạn,” ví dụ như một quần thể du lịch “được xây dựng cuốn chiếu,” tức là “phased development”.


*Bài dịch gợi ý:

Hầu hết các kế hoạch điện than bị hủy từ khi có Thỏa thuận Paris

(THE GUARDIAN) – Kế hoạch toàn cầu về việc xây dựng các nhà máy điện than mới đã sụp đổ kể từ Thỏa thuận khí hậu Paris 2015, theo một báo cáo nghiên cứu cho rằng nguồn năng lượng gây ô nhiễm này sắp đi tới hồi kết.

Bản báo cáo cho thấy hơn ba phần tư các nhà máy điện chạy than dự kiến trên thế giới đã bị hủy bỏ kể từ khi thỏa thuận khí hậu này được ký kết, nghĩa là có tới 44 nước không còn bất cứ kế hoạch điện than nào trong tương lai.

Các nhóm khí hậu phía sau bản báo cáo này – gồm E3G, Tổ chức Quan sát Năng lượng Toàn cầu và Ember – cho biết các nước này giờ đây có cơ hội hợp sức với 40 nước đã ký cam kết “không có nhà máy chạy than mới” nhằm giải quyết vấn nạn phát thải các-bon toàn cầu.

“Chỉ mới cách đây năm năm, có rất nhiều dự án xây dựng nhà máy điện chạy than, nhưng hầu hết các dự án này giờ đây đã bị chính thức hủy bỏ, hoặc tạm dừng mà khó có khả năng được xây,” theo ông Dave Jones thuộc tổ chức Ember.

“Nhiều nước có thể góp tiếng nói để có được ngày càng nhiều các cam kết công khai “không có thêm dự án dùng than,” cùng nhau tạo ra một mốc lớn trong việc chấm dứt sử dụng than.”

Những dự án điện chạy than còn đang nằm trong kế hoạch trải dài ở 31 nước, một nửa trong số các nước đó chỉ có một dự án trong tương lai.

Chris Littlecott, phó giám đốc tổ chức E3G, cho rằng các lợi ích kinh tế của điện than “ngày càng trở nên yếu thế so với năng lượng tái tạo, trong khi nguy cơ tài sản mất giá lại gia tăng.”

Bản báo cáo cho rằng nếu Trung Quốc, hiện chiếm hơn một nửa số dự án điện than tương lai, lựa chọn từ bỏ các dự án này, cùng với Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ và Bangladesh, thì số dự án điện than còn nằm trong kế hoạch sẽ giảm gần 90%.

Christine Shearer, giám đốc chương trình thuộc Tổ chức Quan sát Năng lượng Toàn cầu, và là đồng tác giả của báo cáo, cho rằng Vòng đàm phán khí hậu Liên hiệp quốc Cop26 sẽ tổ chức tại Glasgow vào tháng 11, là “một thời điểm thích hợp cho các nhà lãnh đạo thế giới gặp gỡ và đưa ra cam kết vì một thế giới không có các dự án điện than mới.”

Alok Sharma, chủ tịch Cop26 của Vương quốc Anh, nói rằng khống chế mức tăng nhiệt độ không cao hơn 1,5 độ C so với mức ở thời kỳ tiền công nghiệp hóa sẽ là “cực khó” nếu không có cam kết từ các nước từng bước loại bỏ than.

Than là một trong số các tác nhân chính gây phát thải các-bon dẫn tới khủng hoảng khí hậu, và LHQ đã cho rằng phải giảm sử dụng than đến 79% vào cuối thập kỷ này so với mức năm 2019 thì thế giới mới hy vọng đạt được các chỉ tiêu trong Thỏa thuận khí hậu Paris.

Cảnh báo của Sharma được đưa ra sau khi các bộ trưởng từ hơn 50 quốc gia kết thúc một cuộc họp hai ngày ở Luân Đôn mà không đạt được nhất trí hoàn toàn về việc từng bước loại bỏ than.

Tuy nhiên, Leo Roberts, một nhà nghiên cứu của E3G và là tác giả bản báo cáo, nói: “Những nước vẫn còn xem xét các dự án điện than cần khẩn cấp nhận ra rằng việc từ bỏ than trên thế giới là điều không tránh khỏi, và cần tránh sai lầm đắt giá trong việc xây dựng các dự án mới.”


Hãy theo dõi Reflective English trên trang Facebook Reflective English,” nhóm “Biên – Phiên Dịch Tiếng Anh | Reflective English và nhóm Tiếng Anh Phổ Thông | Reflective English nhé!Tin tức liên quan

UK’s Brexit plans would ‘break international law,’ minister admits
UK’s Brexit plans would ‘break international law,’ minister admits

1594 Lượt xem

(CNN) – The UK is preparing legislation which will “break international law in a very specific and limited way,” a cabinet minister has said in the House of Commons.
Hospital consultant gives birth to twins while in coronavirus coma
Hospital consultant gives birth to twins while in coronavirus coma

1540 Lượt xem

Các cụm từ như “a medically induced coma,” “deliver the babies by caesarean section,” “could not see her bump,” … dịch sang tiếng Anh thế nào? Hãy tham khảo Bài luyện dịch báo chí Anh-Việt này nhé!
An Israeli cowboy hopes cattle-herding drones will modernize the livestock industry
An Israeli cowboy hopes cattle-herding drones will modernize the livestock industry

2227 Lượt xem

Các cụm từ như “a predator is a predator,” “in-person global tech events” và “up for grabs” có thể dịch sang tiếng Việt như thế nào? Tham khảo Bài luyện dịch báo chí Anh-Việt này nhé!
Child survives terrifying kite ride at Taiwanese festival
Child survives terrifying kite ride at Taiwanese festival

1984 Lượt xem

(REUTERS) – A three-year-old girl entangled in the tail of a giant kite survived a terrifying ride (1) after being swept (2) more than 30 meters into the air during a kite festival in Taiwan, video footage posted on social media on Sunday showed.
Mysterious mass die-off on Russia's eastern coast has scientists searching for answers
Mysterious mass die-off on Russia's eastern coast has scientists searching for answers

1897 Lượt xem

Cụm từ “mass die-off” và “the damage could not be human-induced”dịch sang tiếng Anh như thế nào? Hãy theo dõi bài luyện dịch báo chí Anh-Việt này nhé!
Police find ‘irreplaceable’ tomes stolen in 2017
Police find ‘irreplaceable’ tomes stolen in 2017

1419 Lượt xem

(AP) – Police in Romania have uncovered a trove of “irreplaceable” books including first editions of works by Galileo Galilei and Isaac Newton that were stolen in a sophisticated 2017 heist from a warehouse in London, police and the European Union’s judicial cooperation agency said Friday.
'World’s loneliest elephant' arrives safely in Cambodia
'World’s loneliest elephant' arrives safely in Cambodia

1545 Lượt xem

Các cụm từ như “frequent flier,” “syndicated columnist,” “a stereotypical sign,” … dịch sang tiếng Việt thế nào? Tham khảo bài luyện dịch báo chí Anh-Việt này nhé!
Italian town with just two residents and they still insist on wearing masks
Italian town with just two residents and they still insist on wearing masks

1344 Lượt xem

Câu “I’m dead scared of the virus…” nên dịch sang tiếng Anh như thế nào? Mọi người tham khảo bài luyện dịch báo chí Anh-Việt này nhé.
UK and EU agree Brexit trade deal
UK and EU agree Brexit trade deal

3049 Lượt xem

Các cụm từ/câu như “a victory cry,” “sombre reflection,” “parting is such sweet sorrow” hay “to make an end is often a beginning” có thể dịch sang tiếng Việt như thế nào? Tham khảo Bài luyện dịch báo chí Anh-Việt này nhé!
A new mini-moon is about to join Earth’s orbit. It could be a booster rocket from the 60s
A new mini-moon is about to join Earth’s orbit. It could be a booster rocket from the 60s

1708 Lượt xem

(CNN) – A mini-moon is on track to enter Earth’s orbit and come as close as 27,000 miles away.
Angry French beekeeper delivers 'murder hornets' to local government building
Angry French beekeeper delivers 'murder hornets' to local government building

1480 Lượt xem

Các cụm từ như “took matters into his own hands” và “in a matter of seconds” có thể dịch sang tiếng Anh thế nào? Tham khảo Bài luyện dịch báo chí Anh-Việt này nhé!
Coronavirus: Grattan Institute report calls for Australia to push for zero cases
Coronavirus: Grattan Institute report calls for Australia to push for zero cases

1666 Lượt xem

(CANBERRA TIMES) – NSW, Victoria and Queensland should aggressively drive down COVID-19 cases to zero, according to a new report from the Grattan Institute.
Singapore: Lab-grown meat to go on sale for first time after landmark approval
Singapore: Lab-grown meat to go on sale for first time after landmark approval

2294 Lượt xem

Các cụm từ như “regulatory approval” và “cultured meat” dịch sang tiếng Anh thế nào? Tham khảo Bài luyện dịch báo chí Anh-Việt này nhé!
Japan shop deploys robot to check people are wearing face masks
Japan shop deploys robot to check people are wearing face masks

1724 Lượt xem

Các cụm từ như “to pick out customers,” “who are behind a host of robotic innovations,” “pre-loaded information,” … dịch sang tiếng Việt thế nào? Tham khảo Bài luyện dịch báo chí Anh-Việt này nhé!
Former Israeli space security chief says extraterrestrials exist, and Trump knows about it
Former Israeli space security chief says extraterrestrials exist, and Trump knows about it

1428 Lượt xem

Các cụm từ như “sent eyebrows shooting heavenward” và “gained traction” có thể dịch sang tiếng Anh như thế nào? Tham khảo Bài luyện dịch báo chí Anh-Việt này nhé!
California fires: Massive blazes raging in US state
California fires: Massive blazes raging in US state

2027 Lượt xem

(news.com.au) – Numerous blazes are causing devastation across California as towns are plunged into darkness in the middle of the day and sparking panic.
What ‘living’ clothes can do to absorb carbon emissions
What ‘living’ clothes can do to absorb carbon emissions

1951 Lượt xem

(CNN) - Canadian-Iranian designer Roya Aghighi wants you to imagine that your shirt is alive.
Titanic disaster may have been sparked by Northern Lights, study says
Titanic disaster may have been sparked by Northern Lights, study says

2624 Lượt xem

(9news) – The famous Titanic disaster may have been triggered by the Northern Lights – glowing auroras – that appeared on the night of the liner’s sinking (1), according to new research.
Australians hope to save whale from crocodile-infested river
Australians hope to save whale from crocodile-infested river

1312 Lượt xem

(abcnews.go.com) – Marine authorities were puzzling on Monday over how to persuade at least one wayward humpback whale (1) to leave a murky, crocodile-infested river in northern Australia and continue an annual migration to Antarctica.
Lori Loughlin apologizes for college scam as actress, husband get prison sentences
Lori Loughlin apologizes for college scam as actress, husband get prison sentences

2079 Lượt xem

(REUTERS) – “Full House” actress Lori Loughlin and her fashion designer husband Mossimo Giannulli were sentenced on Friday to respective prison terms of two months and five months for participating in a vast U.S. college admissions fraud scheme.
Man killed, two fighting for life (1) after stabbings in Birmingham
Man killed, two fighting for life (1) after stabbings in Birmingham

1718 Lượt xem

(9NEWS) –  A man has been killed and seven others injured in late-night stabbings in a busy nightlife area of the central England city of Birmingham, police say.

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng