Tiếng Anh 6 Friends Plus – Starter Unit | Lesson 1: Vocabulary | Free Time (Part 2)
Tiếng Anh 6 Friends Plus – Starter Unit | Lesson 1: Vocabulary | Free Time (Part 2)

1351 Lượt xem

Các em học sinh lớp 6 cùng Reflective English học sách “Tiếng Anh 6 Friends Plus – Starter Unit | Lesson 1: Vocabulary | Free Time” nhé! Ở phần này, các em sẽ học từ vựng nói về sở thích (hobbies and interests).
Tiếng Anh 6 Friends Plus – Starter Unit | Lesson 1: Vocabulary | Free Time (Part 1)
Tiếng Anh 6 Friends Plus – Starter Unit | Lesson 1: Vocabulary | Free Time (Part 1)

2045 Lượt xem

Các em học sinh lớp 6 cùng Reflective English học sách “Tiếng Anh 6 Friends Plus – Starter Unit | Lesson 1: Vocabulary | Free Time” nhé! Trong bài này, các em có thể nói về sở thích của mình.

Hiển thị 1 - 2 / 2 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng