Tiếng Anh 12 | Unit 4: School Education System (Hệ 7 Năm)

Hãy cùng nhau tìm hiểu hệ thống giáo dục ở Vương Quốc Anh (School education system in the United Kingdom) nhé!

Photo: Little Dewchurch Church of England Primary School in Herefordshire, England

GENERAL SCHOOLING / SCHOOL EDUCATION IN ENGLAND

HÌNH MẪU GIÁO DỤC HỌC ĐƯỜNG PHỔ THÔNG Ở XỨ ANH


A. READING:

BRITISH ENGLISH / PHIÊN BẢN TIẾNG ANH UK

The academic year/ school year: Năm học

> runs from September to July.

> is divided into three terms.

Each term: Học kì

> is separated by a one-week break.

> This short break is called half term.

Two parallel school systems: Hai hệ thống trường học song hành

> 1st category: state schools: trường công

Free, paid by the state: miễn phí, do nhà nước chi trả

> 2nd category: public / independent schools: trường tư

Fee-paying, paid by rich families: trả phí, chi trả bởi gia đình khá giả

Two levels of general compulsory education: Hai bậc học phổ cập theo luật định

> Preschool or nursery school, optional: nhà trẻ hay mẫu giáo, tùy chọn

> Primary education consists of 6 grades or years 1-6: tiểu học, lớp 1-6

> Secondary education is made up of 5 grades / years 7-11: trung học. lớp 7-11

> School leavers take the GCSE exams: học sinh cuối cấp dự thi chứng chỉ THPT

The National Curriculum is made up of / consists of 11 subjects.

Chương trình giáo dục quốc gia bao gồm 11 môn học.

> The three core subjects: English, Maths and Science.

Ba môn cốt lõi: tiếng Anh, toán học và khoa học.

> These core subjects are compulsory in the national exams.

Ba môn cốt lõi là môn thi bắt buộc trong kì thi quốc gia.

> The other subjects are optional.

Các môn còn lại là môn tự chọn.

> The entire learning programme for each subject is called the syllabus.

Chương trình của mỗi bộ môn gọi là syllabus After GCSE Exams (General Certificate of Secondary Education)

> Some students go to college or start work.

Sau khi có chứng chỉ hoàn tất THPT, một số học sinh đi trường nghề hay bắt đầu đi làm.

> Other brighter and more ambitious students spend the two final years at a sixth form college and then take A-Levels or advanced level exams, usually in three selected subjects as required by most top universities in England.

Học sinh khá giỏi và cao vọng học tiếp 2 năm tại trường tú tài hay dự bị đại học và rồi thi chứng chỉ tú tài (A-Levels) để được chọn vào đại học hàng đầu.

schooling (n) school education: giáo dục học đường

optional (adj) # compulsory (adj): tùy chọn # bắt buộc theo luật định

primary / secondary / tertiary levels: ba cấp học: tiểu / trung / đại  

school fee / tuition fee: học phí         

set up / establish (v): thiết lập (định chế)


B. STRESS PATTERNS IN THREE-SYLLABLE WORDS:

Mẫu nhấn âm trong từ có ba âm tiết:

Nhấn các âm được gạch chân

>> NOUNS –EE

employee, refugee, nominee, deportee, absentee, …

>> NOUNS –EER

engineer, pioneer, volunteer, mountaineer, auctioneer, …

>> VERBS –ATE

activate, nominate, calculate, cultivate, decorate, …

>> ADJECTIVES –ICAL

musical, medical, physical, practical, chemical, …

>> TELE-

telephone, telecast, telesales, telegraph, telescope, …

>> -ble / -ple

principle, probable, capable, possible, terrible, …

>> -ous

dangerous, infamous, courteous, luminous, mischievous, …


C. THE THREE STRUCTURES OF THE PASSIVE:

BA CẤU TRÚC CƠ BẢN CỦA CÂU BỊ ĐỘNG

THE TWELVE TENSES

Giúp trí nhớ 12 thì của câu bị động

Simple (continuous) BE + PP

Nhóm 3 thì đơn và 3 thì tiếp diễn

> AM / IS / ARE (BEING)

> WAS / WERE (BEING)

> WILL BE (BEING)

Ex. A school year is divided into two terms.

Text books are being renovated at present.

Perfect (continuous) BE + PP

Nhóm 3 thì hoàn thành và 3 thì hoàn thành tiếp diễn

> HAS / HAVE BEEN (BEING)

> HAD BEEN (BEING)

> WILL HAVE BEEN (BEING)

Ex. All the test papers have been marked.

The English syllabus has been being renovated for years.

THE MODAL PASSIVE

Nhóm câu bị động với động từ tình thái

MODAL + BE + PP

WILL / WOULD + BE

CAN / COULD + BE

MAY / MIGHT + BE

NEED TO + BE

USED TO + BE

BE GOING TO + BE

MUST / HAVE TO + BE

SHOULD / OUGHT TO + BE

Ex. The national curriculum needs to be revised every five years.

Each subject syllabus should be properly observed by schoolteachers.


D. THE ‘PUBLIC OPINION’ PASSIVE:

Câu bị động nhóm ‘dư luận’

IT IS / WAS SAID THAT …

IT IS / WAS BELIEVED THAT …

Ex. People believe that education is the most essential part of human life.

It is believed that education is the most essential part of human life.

Education is said to be the most essential part of human life.

SOMEONE IS SAID TO DO STH: Dư luận hiên tại và sự việc hiện tại

SOMEONE IS SAID TO BE DOING STH: Dư luận hiên tại và sự việc đang xảy ra

SOMEONE IS SAID TO HAVE DONE STH: Dư luận hiên tại và sự việc quá khứ

SOMEONE IS SAID TO HAVE BEEN DOING STH: Dư luận hiện tại và sự việc đan xảy ra trong quá khứ

Ex. Scientists say the globe is getting warmer.

The globe is said to be getting warmer.

Ex. We suppose that dinosaurs died out suddenly due to a fatal collision with a meteorite.

Dinosaurs are supposed to have died out suddenly due to a fatal collision with a meteorite.

Ex. Neighbors say we were making so much noise during the party last night.

We are said to have been making so much noise during the party last night.


Hãy theo dõi Reflective English trên trang Facebook “Reflective English,” nhóm “Biên – Phiên Dịch Tiếng Anh | Reflective English” và nhóm “Tiếng Anh Phổ Thông | Reflective English” nhé!


Tin tức liên quan

Tiếng Anh 12 | Unit 5: Higher Education
Tiếng Anh 12 | Unit 5: Higher Education

1735 Lượt xem

Chúng ta cùng nhau tìm hiểu hệ thống giáo dục cao đẳng, đại học (higher education) nhé!
Tiếng Anh 12 | Unit 10: Endangered Species (Hệ 7 Năm)
Tiếng Anh 12 | Unit 10: Endangered Species (Hệ 7 Năm)

2286 Lượt xem

Chúng ta học cách miêu tả các loài có nguy cơ tuyệt chủng (endangered species) và tìm hiểu cách dùng động từ tình thái (model verbs).
Đề Thi Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2020: Words of Similar or Opposite Meaning
Đề Thi Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2020: Words of Similar or Opposite Meaning

3285 Lượt xem

Phần từ đồng nghĩa và trái nghĩa trong Đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia có 4/50 câu, bao gồm các từ nội dung như DANH TỪ, TÍNH TỪ, ĐỘNG TỪ, TRẠNG TỪ và THÀNH NGỮ. Sau đây là diễn giải tư vấn cho tất cả 16 câu đồng nghĩa, dị nghĩa trong bộ đề năm 2020.
English 12 | Unit 1: Life Stories & Home Life | Lesson 1: Getting Started
English 12 | Unit 1: Life Stories & Home Life | Lesson 1: Getting Started

1829 Lượt xem

Chào đón các em học sinh đến với trang mục Bài Soạn và Trợ Giảng dành cho lớp 12, hệ 7 năm (seven-year syllabus) cũng như 10 năm (ten-year syllabus)! Trọng tâm gồm những phần sau: Topic-specific Vocabulary, Describing Appearance and Personality, Talking about Family Role Models, Discussing Rules and Rights in Family, Rephrasing in Reading and Listening, Tips on Speaking, Asking Follow-up Questions.
Tiếng Anh 12 | Major Grammar Points In Units 6-8
Tiếng Anh 12 | Major Grammar Points In Units 6-8

1350 Lượt xem

Các điểm ngữ pháp quan trọng trong các bài 6, 7 và 8 thuộc chương trình Tiếng Anh 12, hệ 7 năm.
Đề Thi Tiếng Anh THPT 2020, Đợt 2 – Mã đề 421 | Từ Vựng và Ngữ Pháp
Đề Thi Tiếng Anh THPT 2020, Đợt 2 – Mã đề 421 | Từ Vựng và Ngữ Pháp

3496 Lượt xem

Reflective English gợi ý giải đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2020, Kì 2 (4/9/2020), phần Từ vựng và Ngữ pháp. Mời bạn đọc xem phần 1 về Ngữ âm và Đồng/Trái nghĩa tại đây: https://reflective-english.vn/high-school/the-12th-grader-s-companion/he-7-nam-12/de-thi-thpt-nam-2020-ki-2-ngu-am-dong-trai-nghia.html
Grade 12 | Unit 1: Home Life (Hệ 7 năm)
Grade 12 | Unit 1: Home Life (Hệ 7 năm)

1514 Lượt xem

Trọng tâm gồm những phần sau: Topic-specific Vocabulary, Describing Appearance and Personality, Talking about Family Role Models, Discussing Rules and Rights in the Family, Rephrasing in Reading and Listening, Tips on Speaking, Asking Follow-up Questions.
Tiếng Anh 12 | Unit 3: Ways of Socialising (Hệ 7 Năm)
Tiếng Anh 12 | Unit 3: Ways of Socialising (Hệ 7 Năm)

2534 Lượt xem

Thông qua Unit 3: Ways of Socialising, các em sẽ tìm hiểu các cách giao tiếp với người khác (ways of socialising) và từ vựng liên quan; cách đưa ra lời khen (give compliments); câu tường thuật (reported speech),...
Đề Thi Tiếng Anh THPT 2020: Phonetics & Pronunciation
Đề Thi Tiếng Anh THPT 2020: Phonetics & Pronunciation

1659 Lượt xem

Phần ngữ âm trong Đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia gồm 4/50 câu, có 3 mục: (1) trọng âm, (2) nguyên âm hoặc phụ âm và (3) tiếp âm -s/es/ed. Sau đây là diễn giải tư vấn cho tất cả 16 câu ngữ âm trong bộ đề năm 2020.
Đề Thi Tiếng Anh THPT 2020, Đợt 2 – Mã đề 421 | Ngữ âm + Đồng/Trái Nghĩa
Đề Thi Tiếng Anh THPT 2020, Đợt 2 – Mã đề 421 | Ngữ âm + Đồng/Trái Nghĩa

2890 Lượt xem

Reflective English gợi ý giải đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2020, Kì 2 (4/9/2020), phần Ngữ âm và Đồng/Trái nghĩa.

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng