Đề Thi Tiếng Anh THPT 2020: Phonetics & Pronunciation

Phần ngữ âm trong Đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia gồm 4/50 câu, có 3 mục: (1) trọng âm, (2) nguyên âm hoặc phụ âm và (3) tiếp âm -s/es/ed. Sau đây là diễn giải tư vấn cho tất cả 16 câu ngữ âm trong bộ đề năm 2020.

Phân tích – Lý giải – Tư vấn học tập

A. Main Stress in Three-syllable Words:

1. expensive, successful, important, musical

2. habitat, capital, calendar, attraction

3. consider, discover, imagine, decorate

4. ambition, balcony, furniture, customer


*Phân tích tư vấn:

1. Các tính từ đồng dạng sau thường có nhấn âm thứ nhất: musical, logical, physical, radical, practical, medical, chemical…

Tham khảo vài trường hợp tương tự: edible, legible, readable, visible, drinkable, eatable …

2. Danh từ với hậu tố - tion, -sion, -ance, -ence thường có trọng âm áp cuối: attraction, digestion, occasion, importance, impatience …

3. Các động từ đuôi -ate thường nhấn âm đầu: decorate, calculate, compensate, insulate, ventilate …

4. Ambition … tương tự như trường hợp 1 trên đây. By the way, xin nhắc nhớ vài trường hợp tiếp âm / ‘estSn / nghe như –ch: question, suggestion, congestion, digestion, ingestion


B. Main Stress in Two-Syllable Words:

1. practise, include, arrive, accept

2. promise, destroy, support, believe

3. beauty, success, album, question

4. hobby, luggage, market, machine


*Phân tích tư vấn:

5. Đa số động từ hai âm tiết nhấn âm thứ 2.

Một số ít ‘ngoại lệ’: manage, practise, interest, enter, promise …

6. Tương tự trường hợp 5.

Thêm vài ‘ngoại lệ’: carry, marry, shorten, broaden, widen …

7. Đa số danh từ hai âm tiết nhấn âm đầu: beauty, album, question, market, mileage, baggage …

Danh từ ghép đôi nhấn thành tố thứ nhất: classmate, chatroom, eggplants, houseboat, treetops, email, e-books

8. Tương tự trường hợp 7.

Ghi nhận những lỗi nhấn âm hay mắc phải: police, polite, success, service, fertile, hostile, interest, telecast, telephone, interesting, fascinating, contact, comfort …


C. Vowels Sounds Different!

1. lake, game, shape, flat

2. click, bride, price, slice

3. fold, score, close, phone,

4. push, cut, hunt, run


*Phân tích tư vấn:

9. Các mẫu tự A,E,I,O,U có âm giống như tên gọi của chúng trong Alphabets nếu từ ấy có đuôi e sau phụ âm: lake, game, shape, close, phone, bride, price, slice …

10. Có vẻ như các từ - ick có nguyên âm giống nhau: click, pick, sick, brick, stick, pricky.

11. Riêng các từ nhấn đuôi – R / RE thì nguyên âm ngân dài hơn như /O:/ trong score, therefore, guitar, farther, further, burden, urgent, refer, prefer, deter, …

Các từ -OLD có nguyên âm ổn định /@U/: Old, cold, told, fold, sold, mold, mould,…

12. Ghi nhận sự khác biệt liên quan đến -USH và P- trong 2 nhóm sau:

>> /U/: push, puss, pussycat, pull, put, pudding…

>> /^/: rush, brush, crush, usher, thrush, thrust, bust, rust, must, gust, just, trusty…


D. Plural -S/-Es Endings:

1. clouds, costs, pains, farms

2. mails, wraps, paints, packs

3. brings, trains, talks, clears

4. warms, reads, starts, rings


*Phân tích tư vấn:

-ES/S sounds like /s/ following the voiceless sounds of t, k, que, c, f, p, ph, th

-ES/S sounds like /Iz/ following the whistling sibilant sounds of s, z, ce, x, sh, ch, ge


Tin tức liên quan

Đề Thi Tiếng Anh THPT 2020, Đợt 2 – Mã đề 421 | Từ Vựng và Ngữ Pháp
Đề Thi Tiếng Anh THPT 2020, Đợt 2 – Mã đề 421 | Từ Vựng và Ngữ Pháp

3247 Lượt xem

Reflective English gợi ý giải đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2020, Kì 2 (4/9/2020), phần Từ vựng và Ngữ pháp. Mời bạn đọc xem phần 1 về Ngữ âm và Đồng/Trái nghĩa tại đây: https://reflective-english.vn/high-school/the-12th-grader-s-companion/he-7-nam-12/de-thi-thpt-nam-2020-ki-2-ngu-am-dong-trai-nghia.html
Grade 12 | Unit 1: Home Life (Hệ 7 năm)
Grade 12 | Unit 1: Home Life (Hệ 7 năm)

1429 Lượt xem

Trọng tâm gồm những phần sau: Topic-specific Vocabulary, Describing Appearance and Personality, Talking about Family Role Models, Discussing Rules and Rights in the Family, Rephrasing in Reading and Listening, Tips on Speaking, Asking Follow-up Questions.
Tiếng Anh 12 | Major Grammar Points In Units 6-8
Tiếng Anh 12 | Major Grammar Points In Units 6-8

1144 Lượt xem

Các điểm ngữ pháp quan trọng trong các bài 6, 7 và 8 thuộc chương trình Tiếng Anh 12, hệ 7 năm.
English 12 | Unit 1: Life Stories & Home Life | Lesson 1: Getting Started
English 12 | Unit 1: Life Stories & Home Life | Lesson 1: Getting Started

1740 Lượt xem

Chào đón các em học sinh đến với trang mục Bài Soạn và Trợ Giảng dành cho lớp 12, hệ 7 năm (seven-year syllabus) cũng như 10 năm (ten-year syllabus)! Trọng tâm gồm những phần sau: Topic-specific Vocabulary, Describing Appearance and Personality, Talking about Family Role Models, Discussing Rules and Rights in Family, Rephrasing in Reading and Listening, Tips on Speaking, Asking Follow-up Questions.
Tiếng Anh 12 | Unit 3: Ways of Socialising (Hệ 7 Năm)
Tiếng Anh 12 | Unit 3: Ways of Socialising (Hệ 7 Năm)

2157 Lượt xem

Thông qua Unit 3: Ways of Socialising, các em sẽ tìm hiểu các cách giao tiếp với người khác (ways of socialising) và từ vựng liên quan; cách đưa ra lời khen (give compliments); câu tường thuật (reported speech),...
Đề Thi Tiếng Anh THPT 2020, Đợt 2 – Mã đề 421 | Ngữ âm + Đồng/Trái Nghĩa
Đề Thi Tiếng Anh THPT 2020, Đợt 2 – Mã đề 421 | Ngữ âm + Đồng/Trái Nghĩa

2731 Lượt xem

Reflective English gợi ý giải đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2020, Kì 2 (4/9/2020), phần Ngữ âm và Đồng/Trái nghĩa.
Đề Thi Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2020: Words of Similar or Opposite Meaning
Đề Thi Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2020: Words of Similar or Opposite Meaning

3177 Lượt xem

Phần từ đồng nghĩa và trái nghĩa trong Đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia có 4/50 câu, bao gồm các từ nội dung như DANH TỪ, TÍNH TỪ, ĐỘNG TỪ, TRẠNG TỪ và THÀNH NGỮ. Sau đây là diễn giải tư vấn cho tất cả 16 câu đồng nghĩa, dị nghĩa trong bộ đề năm 2020.
Tiếng Anh 12 | Unit 4: School Education System (Hệ 7 Năm)
Tiếng Anh 12 | Unit 4: School Education System (Hệ 7 Năm)

1447 Lượt xem

Hãy cùng nhau tìm hiểu hệ thống giáo dục ở Vương Quốc Anh (School education system in the United Kingdom) nhé!
Tiếng Anh 12 | Unit 10: Endangered Species (Hệ 7 Năm)
Tiếng Anh 12 | Unit 10: Endangered Species (Hệ 7 Năm)

2064 Lượt xem

Chúng ta học cách miêu tả các loài có nguy cơ tuyệt chủng (endangered species) và tìm hiểu cách dùng động từ tình thái (model verbs).
Tiếng Anh 12 | Unit 5: Higher Education
Tiếng Anh 12 | Unit 5: Higher Education

1538 Lượt xem

Chúng ta cùng nhau tìm hiểu hệ thống giáo dục cao đẳng, đại học (higher education) nhé!

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng