Grade 11 | Unit 1: Friendship (Hệ 7 Năm)

Trọng tâm gồm những phần sau: Topic-Specific Vocabulary, Describing Appearance and Personality, Talking about Family Conflicts, Supporting Main Ideas, Tips on Learning Useful Expressions and Collocations in English.

1. A FRIEND IN NEED IS A FRIEND INDEED!

That guy is just an acquaintance (chỉ là người quen thôi), not a friend of mine. But that girl is both a friend and a neighbor. What are the qualities (phẩm chất) of a true friend? There are at least four top qualities of a true friend. A true friendship should be close and lasting, constant and loyal, unselfish and respectful, enthusiastic and sympathetic (thân tình và bền lâu, kiên định và chung thủy, không ích kỷ mà biết tôn trọng, nhiệt tình và đồng cảm). A good friend can keep a secret. Good friends have mutual trust in each other (tin tưởng lẫn nhau). Besides they should be concerned with each other (quan tâm đến nhau). Friendship is never one-way (đơn phương, một chiều); it must be a two-sided affair (cơ sự hai chiều, song phương) and observe the ‘give and take’ rule (theo luật có qua có lại). A true friend is neither easily influenced by gossips (dễ bị dao động bởi lời đàm tiếu) nor readily believes in rumors (nhẹ dạ tin vào lời đồn đại).


2. DESCRIBING PEOPLE’S APPEARANCE AND PERSONALITY:

How does she look? What does she look like?

She is pretty tall and has a heart-shaped face and long straight hair.

She’s pretty tall with a heart-shaped face and long straight hair.

How would you describe her character traits? What do you think of her personality?

She’s generous. She always tries her best to help the poor.

medium height: chiều cao trung bình

oval face: mặt trái xoan

crooked nose: mũi quặp

grey hair: tóc muối tiêu

broad forehead: trán rộng

caring (adj): có lòng nhân ái, biết chăm sóc bảo bọc

modest (adj): khiêm tốn

pleasant (adj): thân thiện, dễ chịu

helpful (adj): chu đáo, ân cần

generous (adj): hào phóng

sincere (adj): chân thành

understanding (adj): cảm thông tha thứ


3. WRITING – DESCRIBING A FRIEND, AN ACQUAINTANCE OR A RELATIVE:

Tập viết đoạn văn-câu và liên kết câu.

1. Xuan is my best friend, who is the same age as me. She also lives in my neighborhood.

2. Xuan and I are best friends. We are the same age and live in the same neighborhood as well.

3. Xuan is a close friend of mine. She is also my age and lives in the same neighborhood as me.

Học sinh được khuyến khích linh hoạt diễn đạt ý tường bằng nhiều cách, sử dụng từ tương đương, cách kết hợp từ khác nhau và liên từ trong câu phức hay từ nối giữa các câu ghép.

- Xuan / best friend / the same age / live, my neighborhood / first met when / grade 6

- Xuan / medium height / long straight hair / clear black eyes / oval face / smartly dressed / look fashionable / lively

- Xuan / a kind of person / like at first sight / cheerful & sociable / pleasant and friendly / make friends easily / rarely talk about herself / helpful / care for other people

- The best thing I like about her is that / sincere / tell the truth / tactful / know how to avoid hurting your feeling / pleasant to be with her.

. keep up with fashion: theo kịp thời trang / be trendy and fashion-conscious: luôn thức thời

. be smartly dressed: ăn mặc đẹp / be casually dressed: ăn mặc xuề xòa

. be fashionably dressed (adj): trang phục hợp thời / lively (adj): sinh động, sống động

. cheerful (adj): tươi vui, vui vẻ / hurt someone’s feeling: làm phật ý ai


4. LANGUAGE FOCUS:

1) NOUN + TO INFINITIVE

>> WORK TO DO / THINGS TO USE

VIỆC CẦN LÀM, VẬT DỤNG

Ex. There are lots of books to read.

Ex. We’ve got a lot of homework to do.

2) WH. + TO INFINITIVE

>> WONDERING WHETHER TO DO SOMETHING

PHÂN VÂN KHÔNG BIẾT PHẢI LÀM GÌ, CÓ NÊN KHÔNG

Ex. I was wondering how to help you.

Ex. Tell me what to do to help you.

3) ADJECTIVE + TO INFINITIVE

>> TO SHOW YOUR FEELING ABOUT DOING SOMETHING

DIỄN TẢ CẢM NHẬN KHI LÀM GÌ

Ex. It was lovely to see all of you again.

Ex. I was so delighted to see all of you again.

4) MAKE / LET / HELP / HAVE SOMEONE DO SOMETHING

TÁC ĐỘNG, TRỢ GIÚP, SAI BẢO, THUÊ MƯỚN AI LÀM GÌ

Ex. Try to make guests feel at home. Let them have their choice.

Ex. Have children do their share of housework and help them get it done.

5) SEE / HEAR / WATCH / LISTEN TO / NOTICE SOMEONE DOING STH.

PHOTOGRAPH / VIDEO / FILM / RECORD / CATCH SOMEONE DOING STH.

>> CHỨNG KIẾN AI ĐÓ ĐANG LÀM GÌ DANG DỞ.

Ex. I saw them jogging in the park this morning.

Ex. I’ll photograph you playing the piano.

6) SEE / HEAR / WATCH / LISTEN TO / NOTICE SOMEONE DO STH.

PHOTOGRAPH / VIDEO / FILM / RECORD / CATCH SOMEONE DO STH.

>> CHỨNG KIẾN AI ĐÓ LÀM GÌ TRỌN VẸN.

Ex. Let’s watch them play a whole game of tennis.

Ex. We’ll video you demonstrate how to operate the new device.


Tin tức liên quan

Tiếng Anh 11 | Unit 6: Competition
Tiếng Anh 11 | Unit 6: Competition

1885 Lượt xem

Chúng ta cùng tìm hiểu từ vựng liên quan đến cuộc thi (competition) nhé!
Tiếng Anh 11 | Major Grammar Points in Units 5-8
Tiếng Anh 11 | Major Grammar Points in Units 5-8

1176 Lượt xem

Các điểm ngữ pháp quan trọng trong bốn bài 5, 6, 7 và 8 thuộc chương trình Tiếng Anh 11, hệ 7 năm.
Tiếng Anh 11 | Unit 3: A Party (Hệ 7 Năm)
Tiếng Anh 11 | Unit 3: A Party (Hệ 7 Năm)

1851 Lượt xem

Trong Unit 3: A Party này, các em sẽ tìm hiểu về tiệc sinh nhật và lễ kỉ niệm đám cưới ở Hoa Kì cũng như luyện tập nói và viết liên quan đến chủ đề này.
Tiếng Anh 11 | Unit 4: Volunteer Work (Hệ 7 Năm)
Tiếng Anh 11 | Unit 4: Volunteer Work (Hệ 7 Năm)

1866 Lượt xem

Công việc tình nguyện (volunteer work) – chúng ta cùng nhau tìm hiểu chủ đề này nhé!
English 11 | Unit 1: Family Life and Friendship | Lesson 1: Getting Started
English 11 | Unit 1: Family Life and Friendship | Lesson 1: Getting Started

1539 Lượt xem

Chào đón các em học sinh đến với trang mục Bài Soạn và Trợ Giảng dành cho lớp 11, hệ 7 năm (seven-year syllabus) cũng như 10 năm (ten-year syllabus)! Trọng tâm gồm những phần sau: Topic-specific Vocabulary, Describing Appearance and Personality, Talking about Family Conflicts, Supporting Main Ideas, Tips on Learning Useful Expressions and Collocations in English.
Tiếng Anh 11 | Unit 9: The Post Office (Hệ 7 Năm)
Tiếng Anh 11 | Unit 9: The Post Office (Hệ 7 Năm)

1683 Lượt xem

Chúng ta tìm hiểu từ vựng miêu tả bưu điện (the post office), cách viết thư thể hiện sự hài lòng hay chưa hài lòng đối với một dịch vụ nào đó (writing a letter to express satisfaction (or dissatisfaction) và ôn tập mệnh đề quan hệ xác định và không xác định (defining/non-defining relative clauses).
English 11 | Unit 1: Family Life and Friendship | Lesson 2: Speaking
English 11 | Unit 1: Family Life and Friendship | Lesson 2: Speaking

1467 Lượt xem

A. An interview about a friend who has just won the first prize in international maths contest.
Vocabulary and Grammar Test for Grade 11 (Units 1 and 2)
Vocabulary and Grammar Test for Grade 11 (Units 1 and 2)

1875 Lượt xem

Vocabulary Review: Complete each sentence with a form of the word in CAPITALS.

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng