Tiếng Anh 11 | Unit 4: Caring for Those in Need (Hệ 10 Năm)
Tiếng Anh 11 | Unit 4: Caring for Those in Need (Hệ 10 Năm)

2045 Lượt xem

Chúng ta cùng tìm hiểu chủ đề về người khuyết tật (the disabled) ở bài này nhé!
Tiếng Anh 11 | Unit 3: Becoming Independent (Hệ 10 Năm)
Tiếng Anh 11 | Unit 3: Becoming Independent (Hệ 10 Năm)

5694 Lượt xem

Chúng ta cùng nhau tìm hiểu chủ đề "Becoming Independent," cách định nghĩa từ tiếng Anh, động từ nguyên thể có “to” đứng sau tính từ và cách viết thư thắc mắc (inquiry letter) nhé!
Grade 11 | Unit 1: Family Life (Hệ 10 năm)
Grade 11 | Unit 1: Family Life (Hệ 10 năm)

1666 Lượt xem

Trọng tâm gồm những phần sau: Topic-Specific Vocabulary, Describing Appearance and Personality, Talking about Family Conflicts, Supporting Main Ideas, Tips on Learning Useful Expressions and Collocations in English.

Hiển thị 1 - 4 / 4 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng