Tiếng Anh 10 | Unit 4: For A Better Community (Hệ 10 Năm)
Tiếng Anh 10 | Unit 4: For A Better Community (Hệ 10 Năm)

2718 Lượt xem

Chúng ta cùng tìm hiểu trào lưu tình nguyện (volunteerism) qua bài này nhé!
Tiếng Anh 10 | Unit 3: Music (Hệ 10 Năm)
Tiếng Anh 10 | Unit 3: Music (Hệ 10 Năm)

3144 Lượt xem

Chúng ta học các từ vựng theo chủ đề âm nhạc (music); cách phát âm 3 đuôi thường gặp – -est, -ent, -ate; các liên từ thông dụng như “and,” “but,” “or,” “so,” “either” và “neither” và các động từ theo sau là “to infinitive”.
Grade 10 | Unit 1: Family Life (Hệ 10 năm)
Grade 10 | Unit 1: Family Life (Hệ 10 năm)

4188 Lượt xem

Trọng tâm gồm những phần sau: Topic-specific Vocabulary, Use of Present Simple & Present Progressive, Talking about Daily Life, Discussing Family Life, Expanding ideas, Tips on Learning Word Definitions and Collocations in English.

Hiển thị 1 - 4 / 4 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng