Giải Chi Tiết Đề Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2021 (Phần 1)

Dưới đây là bài diễn giải 4 đề thi gốc đợt 1, tiêu biểu cho toàn bộ khung đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2021. Bạn đọc tham khảo Phần 2 tại đây: https://reflective-english.vn/high-school/test-yourself/tieng-anh-thpt-quoc-gia-2021-phan-2.html

+ Bài hướng dẫn này dành cho thí sinh đợt 2 tổng dợt, ngỡ rằng bộ đề đợt 2 hoàn toàn song lập với đề thi đợt 1, dựa trên khung đề thống nhất.

+ Đây còn là bài giảng tổng hợp định hướng học tập cho học sinh chuẩn bị vào lớp 12 cuối cấp năm học 2021-2022.

+ Để đạt được hiệu quả ôn luyện cao nhất, các em hãy tuần tự trải nghiệm theo dõi giải bài từng phần, đọc kĩ mục phân tích, gợi nhớ, tổng hợp và tư vấn học tập các bài có liên quan.

+ Bạn sẽ nhận biết được nhiều câu đề hơn, thông hiểu đúng hướng hơn và vận dụng có cơ sở vững chắc hơn; như thế hiệu năng và hiệu quả làm bài sẽ cao hơn.

Chúc các em thành công trong kì thi sắp tới và luôn tìm được niềm vui trên con đường học tập sau này.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 1: A. rained – B. seemed – C. needed – D. cried

Question 2: A. back – B. take – C. face – D. save

Question 3: A. clap – B. take – C. face – D. save

Question 4: A. wanted – B. cried – C. seemed – D. rained

Question 5: A. save – B. face – C. take – D. land

Question 6: A. seemed – B. cried – C. started – D. rained

Question 7: A. hand – B. face – C. save – D. take

Question 8: A. cried – B. rained – C. planted – D. seemed


*Mức độ: nhận biết

*Phân tích: nguyên âm -a- và âm đuôi -ed, 3 từ còn lại hoàn toàn giống nhau ở các đề thi còn lại

*Đáp án: các từ không có đuôi e: back, clap, land, hand / các từ tận cùng là -t,d: needed, wanted, started, planted

*Tổng hợp: sự khác biệt có tính quy luật của nguyên âm, phụ âm và tiếp âm

*Tư vấn: Trong các từ có đuôi -e, nguyên âm được đọc như tên của nó, học thêm âm đuôi -s/es số nhiều.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of stress in each of the following questions.

Question 9:  A. nervous – B. careful – C. alike – D. happy

Question 10: A. occasion – B. festival – C. capital – D. customer

Question 11: A. alive – B. careful – C. happy – D. nervous

Question 12: A. customer – B. festival – C. suggestion – D. capital

Question 13: A. festival – B. attention – C. customer – D. capital

Question 14: A. careful – B. nervous – C. polite – D. happy

Question 15: A. customer – B festival – C. pollution – D. capital

Question 16: A. happy – B. afraid – C. careful – D. nervous


*Mức độ: nhận biết

*Phân tích: Trọng âm, primary stress, trong từ có 2 và 3 âm tiết

*Đáp án: alike, alive, afraid, polite / occasion, suggestion, attention, pollution

*Tổng hợp: nguyên âm ghép như /ai/, /ei/ là trường âm, âm dài và là trọng âm; trọng âm ngay trước -sion / tion

*Tư vấn: Ghi nhớ trọng âm là các nguyên âm ghép hay dài, trọng âm trước các hậu tố như trong các từ sau: musician, electric, biology, geography, chemistry, mechanical, festival.


Hãy theo dõi Reflective English trên trang Facebook “Reflective English,” nhóm “Biên – Phiên Dịch Tiếng Anh | Reflective English” và nhóm “Tiếng Anh Phổ Thông | Reflective English” nhé!


Tin tức liên quan

Đề Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2021, Đợt 1 – Mã Đề 416 (Phần 1)
Đề Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2021, Đợt 1 – Mã Đề 416 (Phần 1)

6579 Lượt xem

Mời bạn đọc tham khảo Phần 2 tại https://reflective-english.vn/high-school/test-yourself/tieng-anh-thpt-quoc-gia-2021-416-phan-2.html.
Chuyên Đề Từ Vựng Trong Đề Thi Quốc Gia Tiếng Anh 2020

5146 Lượt xem

Reflective English thân gửi các em học sinh cuối cấp THPT bài diễn giải định hướng học phần Từ vựng trong Đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2020.
Đề Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2021, Đợt 1 – Mã Đề 416 (Phần 2)
Đề Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2021, Đợt 1 – Mã Đề 416 (Phần 2)

20855 Lượt xem

Mời bạn đọc tham khảo Phần 2 tại https://reflective-english.vn/high-school/test-yourself/tieng-anh-thpt-quoc-gia-2021-416-phan-1.html.
Chuyên Đề Ngữ Pháp Trong Đề Thi Quốc Gia Tiếng Anh 2020

2576 Lượt xem

Reflective English thân gửi các em học sinh cuối cấp THPT bài diễn giải định hướng học phần Ngữ pháp trong Đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2020.
Đề Thi Tiếng Anh THPT Quốc Gia | Social English
Đề Thi Tiếng Anh THPT Quốc Gia | Social English

1559 Lượt xem

Social English roughly means the common functions of English used in everyday exchanges.
Giải Chi Tiết Đề Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2021 (Phần 3)
Giải Chi Tiết Đề Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2021 (Phần 3)

3869 Lượt xem

Dưới đây là bài diễn giải 4 đề thi gốc đợt 1, tiêu biểu cho toàn bộ khung đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2021. Bạn đọc tham khảo Phần 1 và Phần 2 tại đây: https://reflective-english.vn/high-school/test-yourself/tieng-anh-thpt-quoc-gia-2021-phan-1.html https://reflective-english.vn/high-school/test-yourself/tieng-anh-thpt-quoc-gia-2021-phan-2.html
ĐỀ THI QUỐC GIA 2020 Phân tích – Lý giải – Tư vấn học tập
ĐỀ THI QUỐC GIA 2020 Phân tích – Lý giải – Tư vấn học tập

4838 Lượt xem

Gửi đến các em học sinh cuối cấp THPT bài diễn giải định hướng học phần từ vựng trong đề thi Quốc Gia.
Test 2  for Highschool Students
Test 2 for Highschool Students

1391 Lượt xem

A general test for students in Grades 10-12
Giải Chi Tiết Đề Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2021 (Phần 2)
Giải Chi Tiết Đề Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2021 (Phần 2)

10854 Lượt xem

Dưới đây là bài diễn giải 4 đề thi gốc đợt 1, tiêu biểu cho toàn bộ khung đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2021. Bạn đọc tham khảo Phần 1 tại đây: https://reflective-english.vn/high-school/test-yourself/tieng-anh-thpt-quoc-gia-2021-phan-1.html
Test 1  for Highschool Students
Test 1 for Highschool Students

1811 Lượt xem

A. TRAVEL AND CULTURE: A test on reading and vocabulary in context for Grades 10-12
Đề thi năng lực Tiếng Anh Đại học Quốc gia TP.HCM 2018
Đề thi năng lực Tiếng Anh Đại học Quốc gia TP.HCM 2018

1459 Lượt xem

Đề thi được xây dựng cùng cách tiếp cận như đề thi SAT (Scholastic Assessment Test) của Hoa Kỳ và đề thi TSA (Thinking Skills Assessment) của Anh.

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng