Giải Chi Tiết Đề Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2021 (Phần 3)
Giải Chi Tiết Đề Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2021 (Phần 3)

3869 Lượt xem

Dưới đây là bài diễn giải 4 đề thi gốc đợt 1, tiêu biểu cho toàn bộ khung đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2021. Bạn đọc tham khảo Phần 1 và Phần 2 tại đây: https://reflective-english.vn/high-school/test-yourself/tieng-anh-thpt-quoc-gia-2021-phan-1.html https://reflective-english.vn/high-school/test-yourself/tieng-anh-thpt-quoc-gia-2021-phan-2.html
Giải Chi Tiết Đề Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2021 (Phần 2)
Giải Chi Tiết Đề Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2021 (Phần 2)

10854 Lượt xem

Dưới đây là bài diễn giải 4 đề thi gốc đợt 1, tiêu biểu cho toàn bộ khung đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2021. Bạn đọc tham khảo Phần 1 tại đây: https://reflective-english.vn/high-school/test-yourself/tieng-anh-thpt-quoc-gia-2021-phan-1.html
Giải Chi Tiết Đề Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2021 (Phần 1)
Giải Chi Tiết Đề Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2021 (Phần 1)

2885 Lượt xem

Dưới đây là bài diễn giải 4 đề thi gốc đợt 1, tiêu biểu cho toàn bộ khung đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2021. Bạn đọc tham khảo Phần 2 tại đây: https://reflective-english.vn/high-school/test-yourself/tieng-anh-thpt-quoc-gia-2021-phan-2.html
Đề Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2021, Đợt 1 – Mã Đề 416 (Phần 2)
Đề Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2021, Đợt 1 – Mã Đề 416 (Phần 2)

20855 Lượt xem

Mời bạn đọc tham khảo Phần 2 tại https://reflective-english.vn/high-school/test-yourself/tieng-anh-thpt-quoc-gia-2021-416-phan-1.html.
Đề Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2021, Đợt 1 – Mã Đề 416 (Phần 1)
Đề Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2021, Đợt 1 – Mã Đề 416 (Phần 1)

6579 Lượt xem

Mời bạn đọc tham khảo Phần 2 tại https://reflective-english.vn/high-school/test-yourself/tieng-anh-thpt-quoc-gia-2021-416-phan-2.html.
Đề thi năng lực Tiếng Anh Đại học Quốc gia TP.HCM 2018
Đề thi năng lực Tiếng Anh Đại học Quốc gia TP.HCM 2018

1459 Lượt xem

Đề thi được xây dựng cùng cách tiếp cận như đề thi SAT (Scholastic Assessment Test) của Hoa Kỳ và đề thi TSA (Thinking Skills Assessment) của Anh.
Đề Thi Tiếng Anh THPT Quốc Gia | Social English
Đề Thi Tiếng Anh THPT Quốc Gia | Social English

1559 Lượt xem

Social English roughly means the common functions of English used in everyday exchanges.
Chuyên Đề Từ Vựng Trong Đề Thi Quốc Gia Tiếng Anh 2020

5146 Lượt xem

Reflective English thân gửi các em học sinh cuối cấp THPT bài diễn giải định hướng học phần Từ vựng trong Đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2020.
Chuyên Đề Ngữ Pháp Trong Đề Thi Quốc Gia Tiếng Anh 2020

2576 Lượt xem

Reflective English thân gửi các em học sinh cuối cấp THPT bài diễn giải định hướng học phần Ngữ pháp trong Đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2020.
ĐỀ THI QUỐC GIA 2020 Phân tích – Lý giải – Tư vấn học tập
ĐỀ THI QUỐC GIA 2020 Phân tích – Lý giải – Tư vấn học tập

4838 Lượt xem

Gửi đến các em học sinh cuối cấp THPT bài diễn giải định hướng học phần từ vựng trong đề thi Quốc Gia.
Test 2  for Highschool Students
Test 2 for Highschool Students

1391 Lượt xem

A general test for students in Grades 10-12
Test 1  for Highschool Students
Test 1 for Highschool Students

1811 Lượt xem

A. TRAVEL AND CULTURE: A test on reading and vocabulary in context for Grades 10-12

Hiển thị 1 - 12 / 12 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng