Tiếng Anh 12 | Unit 10: Endangered Species (Hệ 7 Năm)
Tiếng Anh 12 | Unit 10: Endangered Species (Hệ 7 Năm)

1435 Lượt xem

Chúng ta học cách miêu tả các loài có nguy cơ tuyệt chủng (endangered species) và tìm hiểu cách dùng động từ tình thái (model verbs).
Tiếng Anh 12 | Unit 4: The Mass Media (Hệ 10 Năm)
Tiếng Anh 12 | Unit 4: The Mass Media (Hệ 10 Năm)

1676 Lượt xem

Chúng ta cùng tìm hiểu kiến thức và từ vựng liên quan đến truyền thông đại chúng (mass media) nhé!
Tiếng Anh 12 | Unit 5: Higher Education
Tiếng Anh 12 | Unit 5: Higher Education

1155 Lượt xem

Chúng ta cùng nhau tìm hiểu hệ thống giáo dục cao đẳng, đại học (higher education) nhé!

Hiển thị 1 - 3 / 3 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng