Word Power: Having Lived for Many Years
Word Power: Having Lived for Many Years

1527 Lượt xem

Ngoài tính từ “old” dùng để miêu tả người cao tuổi, chúng ta còn có một số tính từ khác tương tự như “elderly,” “aged,” “ageing” và “geriatric” cũng như các cụm từ “be getting on” và “over the hill”.
Word Power: Coming from a Time in the Past
Word Power: Coming from a Time in the Past

1439 Lượt xem

Chúng ta cùng tìm hiểu cách dùng của các từ đồng nghĩa với từ “old” (cũ, già) như “former,” “ancient,” “archaic,” “retro” và “age-old” nhé!

Hiển thị 1 - 2 / 2 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng