Tiếng Anh 12 | Unit 4: The Mass Media (Hệ 10 Năm)
Tiếng Anh 12 | Unit 4: The Mass Media (Hệ 10 Năm)

1676 Lượt xem

Chúng ta cùng tìm hiểu kiến thức và từ vựng liên quan đến truyền thông đại chúng (mass media) nhé!
Tiếng Anh 11 | Unit 4: Caring for Those in Need (Hệ 10 Năm)
Tiếng Anh 11 | Unit 4: Caring for Those in Need (Hệ 10 Năm)

1146 Lượt xem

Chúng ta cùng tìm hiểu chủ đề về người khuyết tật (the disabled) ở bài này nhé!
Tiếng Anh 10 | Unit 4: For A Better Community (Hệ 10 Năm)
Tiếng Anh 10 | Unit 4: For A Better Community (Hệ 10 Năm)

1834 Lượt xem

Chúng ta cùng tìm hiểu trào lưu tình nguyện (volunteerism) qua bài này nhé!

Hiển thị 1 - 3 / 3 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng