Goodness là gì?
Goodness là gì?

3099 Lượt xem

(REFLECTIVE ENGLISH) – Just for the sake of asking. Hỏi chỉ để hỏi, vì ai cũng biết “goodness” nghĩa là sự tốt lành. Nhưng bài viết không nói về sự tốt lành, mà là về “cái sự.”

Hiển thị 1 - 1 / 1 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng