Quote of the day (Dec 14, 2020)

“All things are difficult before they are easy.”

- Thomas Fuller, English churchman and historian (1608-1661) - 

Tạm dịch:

“Tất cả mọi thứ đều khó khăn trước khi dễ dàng.”

- Thomas Muller, Giáo sĩ Anh kiêm sử gia (1608-1661) - 

Có lẽ các bạn sẽ dịch ngay là “Vạn sự khởi đầu nan.” Nghĩa của câu trích dẫn này đúng là như thế và sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi ý tưởng này lại phổ biến từ Đông sang Tây, từ cổ chí kim như thế. Đơn giản là vì ý tưởng này gần như là một điều hiển nhiên, as a matter of course.

Thực ra, đã có một số nhà thơ, triết gia, nhà chính trị có những phát biểu na ná câu trích dẫn ở trên. Trên blog http://mediationblog.kluwerarbitration.com/, chủ trang cho biết triết gia nổi tiếng thế giới Johan Wolfgang Goethe, ra đời sau Fuller khoảng 150 năm, đã từng phát biểu một câu tương tự khi nói “Everything is hard before it is easy.” Trong khi đó, nhà thơ Ba Tư Abū-Muhammad Muslih al-Dīn bin Abdallāh Shīrāzī, tên thường gọi là Saadi và sinh năm 1210, cũng từng viết “Have patience. All things are difficult before they become easy.” Nghĩa là nội dung chỉ cách nhau một ly. Và tôi xin phép nói dông dài một chút như vậy chỉ để trình bày rằng đây là một ý tưởng khá phổ quát.

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem người ta bình luận về điều đương nhiên này như thế nào nhé.

Trên trang web mở hỏi-đáp www.quora.com, một sinh viên tâm lý học có tên Laura Freeman giải thích tóm tắt: “I comprehend it in the same way as this saying: the difference between easy and impossible is practice.” Khoảng cách giữa điều dễ dàng và điều không thể là sự luyện tập.

Theo cô Laura, “Everything new you try is going to be difficult at first, unless you happen to have a knack for it.” A knack là một khả năng đặc biệt bẩm sinh hay do luyện tập. Và rồi, “after a while, maybe a few days, maybe a few months or even years of practice, you get it… And then you move on to something different and the cycle begins again.”

Life is a struggle and lessons, theo https://jesusgilhernandez.com/. Và, “we’re not expected or required to know it all... The struggle, the frustration, the “Argh!!” moments, the lost sleep…” Argh là tiếng kêu giận dữ, thất vọng hay sợ hãi trước những thách thức lớn. Nhưng, tất cả những thách thức đó, những nan đề đó không có nghĩa là chúng ta không có khả năng. “None of it means we’re stupid, or incapable. It just means we’re not to the point where “Argh!” turns into “Aha!”

Trên trang https://proverbhunter.com/, tác giả đưa ra một ví dụ giản đơn rằng lần đầu khi tập chạy xe đạp, ai cũng thấy rất khó khăn, té lên té xuống, trầy tay trầy chân. Nhưng rồi, chẳng mấy chốc, the whole thing becomes so easy that we wonder why we ever had any difficulty at all. Tôi còn nhớ đọc được ở đâu đó một mẩu chuyện thú vị rằng khi một tộc người thiểu số lần đầu thấy có người chạy xe đạp mà không té, họ tưởng đâu mình gặp một vị thần.

Trở lại với câu trích dẫn, trang web https://quotationcelebration.wordpress.com/  đã chọn nội dung này làm đề tài cho một bài viết về đào tạo khá chi tiết. A takeaway (điểm chính yếu) in this lecture là “We should not be afraid to try something just because it will be difficult at first. Nearly everything is difficult at first. Almost nothing is easy the first time.” Và đúng thế, vạn sự khởi đầu nan.


Hãy theo dõi Reflective English trên trang Facebook “Reflective English,” nhóm “Biên – Phiên Dịch Tiếng Anh | Reflective English” và nhóm “Tiếng Anh Phổ Thông | Reflective English” nhé!


Tin tức liên quan

Quote of the Day (Oct 12, 2020)
Quote of the Day (Oct 12, 2020)

1155 Lượt xem

“The best is the enemy of good.” - Voltaire, French writer, 1694-1778 - 
Quote of the day (Dec 28, 2020)
Quote of the day (Dec 28, 2020)

1835 Lượt xem

“The end justifies the means” - Niccolò B. Machiavelli, Italian philosopher and writer (1469 – 1527) - 
Quote of the day (Dec 07, 2020)
Quote of the day (Dec 07, 2020)

1319 Lượt xem

“Failure is not the opposite of success; it’s part of success.” - Arianna Huffington | Greek-American author, businesswoman, 1950 - 
Quote of the day (Nov 30, 2020)
Quote of the day (Nov 30, 2020)

1139 Lượt xem

“It is not how much we have, but how much we enjoy, that makes happiness.” - Charles Spurgeon, English clergyman, 1834-1892 - 
Quote of the day (Jan 4, 2021)
Quote of the day (Jan 4, 2021)

2348 Lượt xem

“Hope is a good breakfast, but it is a bad supper.” - Francis Bacon, English courtier (1561-1626) - 
Quote of the day (Nov 23, 2020)
Quote of the day (Nov 23, 2020)

1514 Lượt xem

“To heal a wound you need to stop touching it” - Anonymous -
Quote of the Day (Oct 5, 2020)
Quote of the Day (Oct 5, 2020)

1072 Lượt xem

“There is a road from the eye to the heart that does not go through the intellect.” G.K. Chesterton, English writer, 1874-1936
Quote of the Day (Nov 2, 2020)
Quote of the Day (Nov 2, 2020)

964 Lượt xem

“Reputation is for time; character is for eternity.” ~ John Bartholomew Gough, temperance orator (1817-1886)
Quote of the Day
Quote of the Day

1271 Lượt xem

“If a man will begin with certainties, he shall end in doubts; but if he will be content to begin with doubts, he shall end in certainties”. - Francis Bacon 1561-1626, English philosopher -  https://simple.wikiquote.org/
Quote of the day (Dec 21, 2020)
Quote of the day (Dec 21, 2020)

1732 Lượt xem

“It's not what we don't know that gets us in trouble. It's what we know for sure that just ain't so.” - Mark Twain, American writer, 1835-1910 - 
Quote of the day (Nov 16, 2020)
Quote of the day (Nov 16, 2020)

1483 Lượt xem

“The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why.” - Mark Twain, American writer, 1835-1910 - 
Quote of the day (Nov 9, 2020)
Quote of the day (Nov 9, 2020)

928 Lượt xem

“Everybody wants to be a diamond, but very few are willing to get cut” - Author: Unknown - 
Quote of the day (Oct 26, 2020)
Quote of the day (Oct 26, 2020)

1070 Lượt xem

You're either part of the solution or you're part of the problem. - Eldridge Cleaver, American writer (1935-1998) - 
Quote of the day (Oct 19, 2020)
Quote of the day (Oct 19, 2020)

1067 Lượt xem

"Most people are other people. Their thoughts are someone else's opinions, their lives a mimicry, their passions a quotation." - Oscar Wilde, Irish poet and playwright (1854–1900) - 

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng