Quote of the day (Oct 26, 2020)

You're either part of the solution or you're part of the problem.

- Eldridge Cleaver, American writer (1935-1998) - 

Tạm dịch:

Bạn hoặc là một phần của giải pháp, hoặc là một phần của vấn đề.

- Eldridge Cleaver, Nhà văn Mỹ (1935-1998)- 

Một câu nói rất cô đọng, súc tích, và mời gọi – yes, very inviting. Có khá nhiều bàn luận, trao đổi, giải thích trên không gian mạng về câu nói này, từ nguồn gốc, ý nghĩa cho đến áp dụng trong đời sống và thậm chí trong kinh doanh. Chúng ta chẳng có nhiều không gian và thời gian để mổ xẻ các góc độ, mà chỉ có thể tham khảo một chút những góc nhìn đó ở chiều kích ý nghĩa của câu trích dẫn.

Một ý kiến trên trang https://www.phrases.org.uk/bulletin_board/10/messages/799.html, khi bàn trực diện vào nội dung câu trích dẫn này, giải thích rằng “Anyone who doesn't take direct action to make things better is just an obstacle to changing the status quo.” Tức là “Bất cứ ai không có hành động trực tiếp giúp cho sự việc trở nên tốt hơn thì chỉ là một vật cản ngăn trở việc thay đổi hiện trạng.” Cũng ý kiến này cho rằng ở mỗi vế của câu trích dẫn, người ta có thể áp dụng cả hai thái độ sống, phủ định hoặc khẳng định, theo kiểu Be a part of the solution hoặc Don’t be a part of the solution. (Either part can be used separately in the affirmative or the negative: part of the solution or part of the problem)

Ở một trang khác, www.bookbrowse.com, diễn giả người Mỹ gốc Canada Brian Tracy, khi bàn luận về cầu trích dẫn này, đề nghị mọi người hãy “Stop talking about the problem and start thinking about the solution.”

Diễn giả này nói tiếp: “So, how do you know which side you’re on - the solution side or problem side?” Theo ông, những người thuộc nhóm thứ 2 thường chỉ chú ý đến yếu tố cái gì sai và ai chịu trách nhiệm. (Problem-focused people give their attention to what’s wrong and who is to blame). Trong khi đó, những người thuộc nhóm thứ 1, tức solution-focused persons là những tác nhân thay đổi, là những người “who bring value to your company no matter where you are in the hierarchy... Issues and crisis are evidence of the need for change and you can be a change agent". 

Còn nhiều ý kiến khác nữa liên quan đến câu trích dẫn này, và hầu hết đều ủng hộ nhiệt tình. Và tôi cũng thế.

Tôi nhớ có đọc ở đâu đó – cách đây khá lâu – một câu cũng gần giống, bằng tiếng Việt, và cũng rất hay, rằng: “Nếu bạn không góp phần giải quyết vấn đề, bạn là một phần của vấn đề”. Vâng. Và vì không tìm được câu nguyên bản, tôi tạm dịch như thế này, If you do not play your part in solving the problem, you are part of the problem.


Hãy theo dõi Reflective English trên trang Facebook “Reflective English,” nhóm “Biên – Phiên Dịch Tiếng Anh | Reflective English” và nhóm “Tiếng Anh Phổ Thông | Reflective English” nhé!


Tin tức liên quan

Quote of the day (Jan 4, 2021)
Quote of the day (Jan 4, 2021)

2238 Lượt xem

“Hope is a good breakfast, but it is a bad supper.” - Francis Bacon, English courtier (1561-1626) - 
Quote of the day (Dec 28, 2020)
Quote of the day (Dec 28, 2020)

1763 Lượt xem

“The end justifies the means” - Niccolò B. Machiavelli, Italian philosopher and writer (1469 – 1527) - 
Quote of the Day (Nov 2, 2020)
Quote of the Day (Nov 2, 2020)

934 Lượt xem

“Reputation is for time; character is for eternity.” ~ John Bartholomew Gough, temperance orator (1817-1886)
Quote of the Day
Quote of the Day

1238 Lượt xem

“If a man will begin with certainties, he shall end in doubts; but if he will be content to begin with doubts, he shall end in certainties”. - Francis Bacon 1561-1626, English philosopher -  https://simple.wikiquote.org/
Quote of the day (Oct 19, 2020)
Quote of the day (Oct 19, 2020)

1040 Lượt xem

"Most people are other people. Their thoughts are someone else's opinions, their lives a mimicry, their passions a quotation." - Oscar Wilde, Irish poet and playwright (1854–1900) - 
Quote of the day (Nov 30, 2020)
Quote of the day (Nov 30, 2020)

1100 Lượt xem

“It is not how much we have, but how much we enjoy, that makes happiness.” - Charles Spurgeon, English clergyman, 1834-1892 - 
Quote of the Day (Oct 5, 2020)
Quote of the Day (Oct 5, 2020)

1035 Lượt xem

“There is a road from the eye to the heart that does not go through the intellect.” G.K. Chesterton, English writer, 1874-1936
Quote of the day (Dec 14, 2020)
Quote of the day (Dec 14, 2020)

1512 Lượt xem

“All things are difficult before they are easy.” - Thomas Fuller, English churchman and historian (1608-1661) - 
Quote of the day (Dec 07, 2020)
Quote of the day (Dec 07, 2020)

1283 Lượt xem

“Failure is not the opposite of success; it’s part of success.” - Arianna Huffington | Greek-American author, businesswoman, 1950 - 
Quote of the Day (Oct 12, 2020)
Quote of the Day (Oct 12, 2020)

1118 Lượt xem

“The best is the enemy of good.” - Voltaire, French writer, 1694-1778 - 
Quote of the day (Nov 23, 2020)
Quote of the day (Nov 23, 2020)

1468 Lượt xem

“To heal a wound you need to stop touching it” - Anonymous -
Quote of the day (Nov 9, 2020)
Quote of the day (Nov 9, 2020)

894 Lượt xem

“Everybody wants to be a diamond, but very few are willing to get cut” - Author: Unknown - 
Quote of the day (Nov 16, 2020)
Quote of the day (Nov 16, 2020)

1439 Lượt xem

“The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why.” - Mark Twain, American writer, 1835-1910 - 
Quote of the day (Dec 21, 2020)
Quote of the day (Dec 21, 2020)

1633 Lượt xem

“It's not what we don't know that gets us in trouble. It's what we know for sure that just ain't so.” - Mark Twain, American writer, 1835-1910 - 

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng