Quote of the Day (Nov 2, 2020)

“Reputation is for time; character is for eternity.”

~ John Bartholomew Gough, temperance orator (1817-1886)

Tạm dịch:

“Danh tiếng là nhất thời, phẩm giá là vĩnh cửu.”

~ John Bartholomew Gough, nhà hùng biện về lối sống tiết độ (1817-1886)

Để bạn đọc tiện tham khảo, chúng tôi đã tìm hiểu thêm về câu trích dẫn trên, và căn cứ theo www.en.wikiquote.org thì nguyên văn của câu này như sau:

“A man is what he is, not what men say he is. His character no man can touch. His character is what he is before his God and his Judge; and only himself can damage that. His reputation is what men say he is. That can be damaged; but reputation is for time, character is for eternity.

Nội dung này có thể tạm dịch-diễn giải như sau:

“Mấu chốt ta là ai chứ không phải người khác nói ta là ai. Không ai có thể tác động đến phẩm giá của ta. Phẩm giá của ta là thứ ta thể hiện trước Thiên Chúa và Vị Thẩm phán; và chỉ có ta mới có thể làm tổn hại điều đó. Danh tiếng của ta là thứ người khác vẽ lên và có thể bị tổn hại nhưng danh tiếng là nhất thời, phẩm giá là vĩnh cửu.

Với câu mở rộng vừa trình bày, có thể dự đoán ngay rằng tác giả ít nhiều tiếp nhận sự ảnh hưởng từ Kinh Thánh, nhất là qua việc sử dụng cụm từ “Vị Thẩm phán.”

Trang blog http://thoughtsforbetterlife.blogspot.com/ cũng tiếp nối ý tưởng này khi giải thích câu trích dẫn trên, trình bày rằng “God rewards character, not reputation,” tức là Thiên Chúa thưởng công cho con người vì phẩm giá chứ không vì danh tiếng.

Quay trở lại với ý nghĩa thông thường của câu trích dẫn trên, một ý kiến trình bày trên trang www.indiansinkuwait.com/ nhấn mạnh đến vai trò của tính cách hay phẩm giá con người, cho rằng yếu tính này là nền tảng cho mọi điều có giá trị nơi con người. Với một người theo đuổi danh tiếng, mọi hành vi của anh ta là nhằm cho người khác biết tới, trong khi một người hướng về phẩm giá, thì “Our character is what we do when we think no one is looking.” Vâng, họ làm điều tốt mà không cần quan tâm có ai đang quan sát, dõi theo mình không. Ý kiến này cho rằng “Character is higher than intellect” và rằng “Character means moral or ethical strength.

Trong khi đó, trang blog http://thoughtsforbetterlife.blogspot.com/ lập luận rằng “To care about your reputation means you care more about public opinion,” một điều rất đời thường nhưng không thật sự có tác dụng nâng cao phẩm giá, là thừ đòi hỏi người ta “Just do the right thing because it’s the right thing,” bất kể khen chê, bất kể được-thua-còn-mất.

Để kết thúc, xin phép bạn đọc được trình bày thêm một chút về tác giả. Người ta gọi John B. Gough là “temperance lecturer hoặc temperance orator”. Từ “temperance” có khá nhiều nghĩa nhưng nổi bật hơn là nghĩa hạn chế rượu chè, là sống tiết độ. Thậm chí các khách sạn hay nhà hàng được xem là “temperance facilities” khi những nơi đó không bán rượu. (Trong tiếng Anh, có một tính từ diễn tả không bia rượu: “Teetotal hoặc Teatotal” như Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng từng tự hào ông là một “teetotal man”)

John B. Gough sinh ra ở Anh nhưng sống gần hết cuộc đời ở Mỹ. Trong khoảng thời gian từ năm 1843 đến 1869, ông đã tổ chức hơn 6.000 buổi diễn thuyết về tệ nạn rượu chè. Ông cho biết trong 10 năm đầu diễn thuyết, có hơn 200.000 người nghe cam kết bỏ rượu. Vâng, “he claimed to have obtained over 200,000 pledges in the first ten years.


Hãy theo dõi Reflective English trên trang Facebook “Reflective English,” nhóm “Biên – Phiên Dịch Tiếng Anh | Reflective English” và nhóm “Tiếng Anh Phổ Thông | Reflective English” nhé!


Tin tức liên quan

Quote of the day (Dec 07, 2020)
Quote of the day (Dec 07, 2020)

1283 Lượt xem

“Failure is not the opposite of success; it’s part of success.” - Arianna Huffington | Greek-American author, businesswoman, 1950 - 
Quote of the day (Dec 14, 2020)
Quote of the day (Dec 14, 2020)

1512 Lượt xem

“All things are difficult before they are easy.” - Thomas Fuller, English churchman and historian (1608-1661) - 
Quote of the day (Dec 28, 2020)
Quote of the day (Dec 28, 2020)

1763 Lượt xem

“The end justifies the means” - Niccolò B. Machiavelli, Italian philosopher and writer (1469 – 1527) - 
Quote of the day (Oct 26, 2020)
Quote of the day (Oct 26, 2020)

1037 Lượt xem

You're either part of the solution or you're part of the problem. - Eldridge Cleaver, American writer (1935-1998) - 
Quote of the day (Nov 23, 2020)
Quote of the day (Nov 23, 2020)

1468 Lượt xem

“To heal a wound you need to stop touching it” - Anonymous -
Quote of the Day
Quote of the Day

1238 Lượt xem

“If a man will begin with certainties, he shall end in doubts; but if he will be content to begin with doubts, he shall end in certainties”. - Francis Bacon 1561-1626, English philosopher -  https://simple.wikiquote.org/
Quote of the Day (Oct 12, 2020)
Quote of the Day (Oct 12, 2020)

1118 Lượt xem

“The best is the enemy of good.” - Voltaire, French writer, 1694-1778 - 
Quote of the day (Dec 21, 2020)
Quote of the day (Dec 21, 2020)

1633 Lượt xem

“It's not what we don't know that gets us in trouble. It's what we know for sure that just ain't so.” - Mark Twain, American writer, 1835-1910 - 
Quote of the day (Nov 16, 2020)
Quote of the day (Nov 16, 2020)

1439 Lượt xem

“The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why.” - Mark Twain, American writer, 1835-1910 - 
Quote of the day (Nov 9, 2020)
Quote of the day (Nov 9, 2020)

893 Lượt xem

“Everybody wants to be a diamond, but very few are willing to get cut” - Author: Unknown - 
Quote of the day (Jan 4, 2021)
Quote of the day (Jan 4, 2021)

2238 Lượt xem

“Hope is a good breakfast, but it is a bad supper.” - Francis Bacon, English courtier (1561-1626) - 
Quote of the day (Nov 30, 2020)
Quote of the day (Nov 30, 2020)

1100 Lượt xem

“It is not how much we have, but how much we enjoy, that makes happiness.” - Charles Spurgeon, English clergyman, 1834-1892 - 
Quote of the Day (Oct 5, 2020)
Quote of the Day (Oct 5, 2020)

1035 Lượt xem

“There is a road from the eye to the heart that does not go through the intellect.” G.K. Chesterton, English writer, 1874-1936
Quote of the day (Oct 19, 2020)
Quote of the day (Oct 19, 2020)

1040 Lượt xem

"Most people are other people. Their thoughts are someone else's opinions, their lives a mimicry, their passions a quotation." - Oscar Wilde, Irish poet and playwright (1854–1900) - 

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng