Quote of the day (Nov 16, 2020)

“The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why.”

- Mark Twain, American writer, 1835-1910 - 

Tạm dịch:

“Hai ngày quan trọng nhất trong cuộc đời bạn là ngày bạn được sinh ra và ngày bạn nhận ra vì sao.”

- Mark Twain, Nhà văn Mỹ, 1835-1910 - 

Ngày bạn được sinh ra, dĩ nhiên, là ngày quan trọng nhất trong đời đối với bạn. Đó là một khởi đầu lớn lao nhất để bạn bước vào thế giới loài người, để sống, để nếm trải, để trưởng thành, để kinh qua một hành trình – hạnh phúc lẫn khổ đau, nhận thức lẫn lãng quên, nụ cười lẫn nước mắt… Nhưng câu nói của văn hào Mark Twain không nhằm để nhấn vào ý thứ nhất vì đó vốn là điều hiển nhiên. Chính ngày quan trọng thứ hai kia là thông điệp mà nhà văn muốn truyền tải, và là điều gợi mở với rất nhiều độc giả.

Thậm chí, có ý kiến cho rằng “cái ngày thứ hai kia” còn quan trọng hơn ngày thứ nhất. Trên diễn đàn mạng http://www.braintrainingtools.org/ có ý kiến đặc biệt nhấn mạnh vế thứ hai này. Một thành viên cho rằng “More than our existence, the day we figure out our purpose/what we want to do in this world is the most important day (rather) than the day we are born.” Chữ rather là tôi thêm vào cho đúng ý và đúng văn phạm.

Theo thành viên này, ngày mà chúng ta nhận ra mục đích cuộc sống, nhận ra điều chúng ta cần làm trong thế giới này – điều truyền cảm hứng và kích thích chúng ta (what motivates and gets us excited) – có một tác động cực kỳ quan trọng, hơn cả chính sự tồn tại của chúng ta.

Trong khi đó, trên trang blog cá nhân https://www.inc.com/dave-kerpen/, chủ nhân đã nêu trường hợp cầu thủ bóng chày Mỹ Jackie Robinson, người được vinh danh trong Baseball Hall of Fame ở New York, để bình luận về câu nói của Mark Twain. Khi trích lời Jackie Robinson từng nói “A life is not important except in the impact it has on other lives,” (nghĩa là Một cuộc đời không quan trọng trừ phi nó có tác động đến những cuộc đời khác), chủ nhân trang blog nói: “I believe I was born to help build a more "likeable" world for my children, my family, and those who I affect through my writing, speaking, teaching, and leading.” Vâng, anh tin rằng mình được sinh ra để giúp xây dựng một thế giới thú vị, thân thiện hơn cho những người khác.

Trên website https://quotationcelebration.wordpress.com, một tác giả cũng bàn luận thật sâu về vế thứ hai trong câu nói của Mark Twain. Tác giả cho rằng “Though I might invite disagreement, I’m willing to risk it by stating that every life has a purpose,” rằng cho dù có thể gây bất đồng, tranh cãi, “tôi vẫn sẵn sàng chấp nhận điều đó để khẳng định rằng mỗi cuộc đời đều có một mục đích,” và rằng “Discovering one’s purpose is one of life’s most fulfilling accomplishments,” tức là một trong những thành tựu hoàn hảo nhất trong đời. Theo tác giả, đó là lý do mà Mark Twain không dùng từ IF mà dùng từ WHEN để nói về cái ngày mà chúng ta sẽ nhận ra mục đích cuộc sống. Bạn có thể tìm hiểu thêm lập luận này ở đây: https://quotationcelebration.wordpress.com/2018/11/05/the-two-most-important-days-in-your-life-are-the-day-you-are-born-and-the-day-you-find-out-why-mark-twain/

Cuối cùng, trên https://quoteinvestigator.com/, một tác giả trích lời mục sư Ernest T. Campbell để nói về đề tài này, từ những năm 1970, rằng “Our times call not for diction but for action,” tạm dịch là “Thời đại chúng ta không cần nói hay, mà là hành động hay.” Theo tác giả, “If you fail to tell your kids why we are here, you have missed the opportunity to figure out what motivates them and gets them excited.”

Đến đây, tôi chợt nhớ một câu nói khá nổi tiếng, dù hơi thậm xưng, của một nhân vật mà tôi đã quên mất tên: “Sống cho người khác mới là đáng sống.” Phải chăng Mark Twain cũng có – hay không có – hàm ý này khi nói rằng ngày mà chúng ta nhận ra mục đích sống là một ngày tối quan trọng?


Hãy theo dõi Reflective English trên trang Facebook “Reflective English,” nhóm “Biên – Phiên Dịch Tiếng Anh | Reflective English” và nhóm “Tiếng Anh Phổ Thông | Reflective English” nhé!


Tin tức liên quan

Quote of the Day
Quote of the Day

1238 Lượt xem

“If a man will begin with certainties, he shall end in doubts; but if he will be content to begin with doubts, he shall end in certainties”. - Francis Bacon 1561-1626, English philosopher -  https://simple.wikiquote.org/
Quote of the day (Dec 28, 2020)
Quote of the day (Dec 28, 2020)

1763 Lượt xem

“The end justifies the means” - Niccolò B. Machiavelli, Italian philosopher and writer (1469 – 1527) - 
Quote of the day (Nov 23, 2020)
Quote of the day (Nov 23, 2020)

1468 Lượt xem

“To heal a wound you need to stop touching it” - Anonymous -
Quote of the day (Nov 30, 2020)
Quote of the day (Nov 30, 2020)

1100 Lượt xem

“It is not how much we have, but how much we enjoy, that makes happiness.” - Charles Spurgeon, English clergyman, 1834-1892 - 
Quote of the day (Dec 14, 2020)
Quote of the day (Dec 14, 2020)

1512 Lượt xem

“All things are difficult before they are easy.” - Thomas Fuller, English churchman and historian (1608-1661) - 
Quote of the day (Dec 07, 2020)
Quote of the day (Dec 07, 2020)

1283 Lượt xem

“Failure is not the opposite of success; it’s part of success.” - Arianna Huffington | Greek-American author, businesswoman, 1950 - 
Quote of the day (Oct 26, 2020)
Quote of the day (Oct 26, 2020)

1038 Lượt xem

You're either part of the solution or you're part of the problem. - Eldridge Cleaver, American writer (1935-1998) - 
Quote of the Day (Oct 12, 2020)
Quote of the Day (Oct 12, 2020)

1118 Lượt xem

“The best is the enemy of good.” - Voltaire, French writer, 1694-1778 - 
Quote of the Day (Nov 2, 2020)
Quote of the Day (Nov 2, 2020)

934 Lượt xem

“Reputation is for time; character is for eternity.” ~ John Bartholomew Gough, temperance orator (1817-1886)
Quote of the day (Oct 19, 2020)
Quote of the day (Oct 19, 2020)

1040 Lượt xem

"Most people are other people. Their thoughts are someone else's opinions, their lives a mimicry, their passions a quotation." - Oscar Wilde, Irish poet and playwright (1854–1900) - 
Quote of the day (Jan 4, 2021)
Quote of the day (Jan 4, 2021)

2238 Lượt xem

“Hope is a good breakfast, but it is a bad supper.” - Francis Bacon, English courtier (1561-1626) - 
Quote of the day (Nov 9, 2020)
Quote of the day (Nov 9, 2020)

894 Lượt xem

“Everybody wants to be a diamond, but very few are willing to get cut” - Author: Unknown - 
Quote of the day (Dec 21, 2020)
Quote of the day (Dec 21, 2020)

1633 Lượt xem

“It's not what we don't know that gets us in trouble. It's what we know for sure that just ain't so.” - Mark Twain, American writer, 1835-1910 - 
Quote of the Day (Oct 5, 2020)
Quote of the Day (Oct 5, 2020)

1036 Lượt xem

“There is a road from the eye to the heart that does not go through the intellect.” G.K. Chesterton, English writer, 1874-1936

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng