Quote of the day (Oct 19, 2020)

"Most people are other people. Their thoughts are someone else's opinions, their lives a mimicry, their passions a quotation."

- Oscar Wilde, Irish poet and playwright (1854–1900)

*Tạm dịch:

"Hầu hết mọi người là những người khác. Tư tưởng của họ là ý kiến của người khác, cuộc đời của họ là sự bắt chước, đam mê của họ nằm trong một câu trích dẫn."

- Oscar Wilde, nhà thơ và nhà soạn kịch Ai-len (1854–1900) - 

Tôi thật sự tò mò về câu nói này của Oscar Wilde, vì “chạm tự ái”, vì nếu đúng thế thì “tôi không phải là tôi.” Sẽ thật sự là đau đớn nếu “tôi là người khác.” Và, như một thói quen, tôi google xem thử người ta mổ xẻ gì về câu nói này.

Có không ít. Ngoài những ý kiến có vẻ ít liên quan, tôi tìm thấy khá nhiều những ý kiến đi trực diện vào vấn đề.

Này nhé, “đây là cách mà hệ thống giáo dục chuẩn bị cho chúng ta. Tôi dạy ở một trường dự bị đại học và thấy rằng… những người thiếu trí tưởng tượng và sẵn sàng cóp nhặt một cụm từ đơn giản lại được khen thưởng.” (But this is what our educational system prepares us to be. I have taught in grammar school and seen those who are excited by learning beat down, while those lacking in imagination and willing to copy a simple phrase are rewarded. Very few in the educational field see it as their objective to develop an individual’s unique talents…) Xem link (1)

(1) http://ronin1eye.com/2018/09/11/most-people-are-other-people-their-thoughts-are-someone-elses-opinions-their-lives-a-mimicry-their-passions-a-quotation-%E2%80%95-oscar-wilde/

Vẫn chưa hết, “có quá nhiều người lạc đường quá thường xuyên bởi vì họ đã được đào tạo để đi lạc đường. Nói rõ hơn, hầu hết chúng ta được học từ thời thơ bé để xác định điều mình muốn bằng cách sử dụng định nghĩa về sự thành công của người khác.” (Far too many people get it wrong far too often because they’ve been trained to get it wrong. To clarify, most of us learn from an early age to define what we want by using someone else’s definition of success.) Xem link (2)

(2) https://www.gretchenskalka.com/what-do-you-want/

Nhà tâm lý học Anthony de Mello (Ấn Độ) từng kể lại kinh nghiệm, đại ý rằng, khi nói chuyện với một bệnh nhân nào đó, ông có thể thấy câu nói này của đối tượng là của cha anh ta, suy nghĩ kia của đối tượng là từ mẹ anh ta, hoặc từ một người của công chúng nào đó. Nghĩa là cha anh ta ở đó, mẹ anh ta ở đó, người của công chúng ở đó, còn anh ta thì … không có mặt ở đó.

Thật sự, câu trích dẫn của Oscar Wilde, đối với tôi, mang nhiều giá trị suy tư gợi mở (soul-searching), khi nhận ra mình cũng cùng khóc, cùng cười, cùng hả hê, cùng phẫn nộ, cùng lên đồng trước một sự kiện văn hóa-nghệ thuật nào đó chẳng hạn… như những gì đang diễn ra ngoài kia.


Hãy theo dõi Reflective English trên trang Facebook “Reflective English,” nhóm “Biên – Phiên Dịch Tiếng Anh | Reflective English” và nhóm “Tiếng Anh Phổ Thông | Reflective English” nhé!


Tin tức liên quan

Quote of the day (Nov 9, 2020)
Quote of the day (Nov 9, 2020)

894 Lượt xem

“Everybody wants to be a diamond, but very few are willing to get cut” - Author: Unknown - 
Quote of the day (Oct 26, 2020)
Quote of the day (Oct 26, 2020)

1038 Lượt xem

You're either part of the solution or you're part of the problem. - Eldridge Cleaver, American writer (1935-1998) - 
Quote of the Day (Oct 12, 2020)
Quote of the Day (Oct 12, 2020)

1119 Lượt xem

“The best is the enemy of good.” - Voltaire, French writer, 1694-1778 - 
Quote of the day (Nov 30, 2020)
Quote of the day (Nov 30, 2020)

1100 Lượt xem

“It is not how much we have, but how much we enjoy, that makes happiness.” - Charles Spurgeon, English clergyman, 1834-1892 - 
Quote of the day (Jan 4, 2021)
Quote of the day (Jan 4, 2021)

2238 Lượt xem

“Hope is a good breakfast, but it is a bad supper.” - Francis Bacon, English courtier (1561-1626) - 
Quote of the day (Dec 07, 2020)
Quote of the day (Dec 07, 2020)

1283 Lượt xem

“Failure is not the opposite of success; it’s part of success.” - Arianna Huffington | Greek-American author, businesswoman, 1950 - 
Quote of the day (Dec 14, 2020)
Quote of the day (Dec 14, 2020)

1512 Lượt xem

“All things are difficult before they are easy.” - Thomas Fuller, English churchman and historian (1608-1661) - 
Quote of the Day
Quote of the Day

1238 Lượt xem

“If a man will begin with certainties, he shall end in doubts; but if he will be content to begin with doubts, he shall end in certainties”. - Francis Bacon 1561-1626, English philosopher -  https://simple.wikiquote.org/
Quote of the day (Nov 16, 2020)
Quote of the day (Nov 16, 2020)

1440 Lượt xem

“The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why.” - Mark Twain, American writer, 1835-1910 - 
Quote of the day (Nov 23, 2020)
Quote of the day (Nov 23, 2020)

1468 Lượt xem

“To heal a wound you need to stop touching it” - Anonymous -
Quote of the day (Dec 21, 2020)
Quote of the day (Dec 21, 2020)

1633 Lượt xem

“It's not what we don't know that gets us in trouble. It's what we know for sure that just ain't so.” - Mark Twain, American writer, 1835-1910 - 
Quote of the Day (Nov 2, 2020)
Quote of the Day (Nov 2, 2020)

934 Lượt xem

“Reputation is for time; character is for eternity.” ~ John Bartholomew Gough, temperance orator (1817-1886)
Quote of the Day (Oct 5, 2020)
Quote of the Day (Oct 5, 2020)

1036 Lượt xem

“There is a road from the eye to the heart that does not go through the intellect.” G.K. Chesterton, English writer, 1874-1936
Quote of the day (Dec 28, 2020)
Quote of the day (Dec 28, 2020)

1763 Lượt xem

“The end justifies the means” - Niccolò B. Machiavelli, Italian philosopher and writer (1469 – 1527) - 

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng