Quote of the day (Jan 4, 2021)

“Hope is a good breakfast, but it is a bad supper.”

- Francis Bacon, English courtier (1561-1626) - 

Trích dẫn:

“Hy vọng là một bữa điểm tâm tốt, nhưng là một bữa tối tồi.”

- Francis Bacon, cố vấn hoàng gia người Anh (1561-1626) - 

Thực ra, supper là một bữa ăn xế phổ biến ở phương Tây, nhưng dịch là bữa ăn tối có lẽ sẽ phù hợp hơn ở Việt Nam. Nhưng thôi, chúng ta cùng tìm hiểu về câu trích dẫn khá thú vị này nhé.

Niềm hy vọng, ai cũng biết, là một yếu tố giúp con người sống lạc quan trong mọi nghịch cảnh, vì “ngày mai trời lại sáng” mà. Thế mà, Francis Bacon lại nói nó chỉ tốt ở một khoảng thời gian nào đó trong ngày, một giai đoạn nào đó trong đời thôi, chứ còn ở một thời điểm khác, một giai đoạn khác thì… quên đi. Nhưng, số người đồng tình với suy tư này – vốn đã trở thành một tục ngữ – lại rất nhiều, nhiều đến ngạc nhiên. Bạn google câu trích dẫn và sẽ thấy được điều đó.

Theo https://www.independent.ie/, niềm hy vọng chỉ nên là điều chúng ta chuẩn bị cho một ngày mới, một giai đoạn mới, tức là bữa điểm tâm thôi, và cần phải thực tế khi đặt ra ước mơ, hy vọng. “Each day we hope for accomplishment and satisfaction, and we'll achieve these when we scale our hopes to our real capacities,” tác giả nhận định. Với một ngày mới, bạn bắt đầu bằng một dự định nào đó chẳng hạn, thì cuối ngày, bữa tối tốt phải là sự hoàn thành dự định đó một cách tốt đẹp. “There’s no feeling more satisfying than finishing a project we've set up ourselves, tailored to our abilities, and worked at with patience and care.” Tức là thật thỏa mãn khi ta hoàn thành một dự định mà ta đã đưa ra, đã điều chỉnh cho phù hợp với năng lực, và thực hiện với sự kiên nhẫn và thận trọng. (Chú thích: trong hai câu in đậm ở trên, to scale our hopes to… và to tailor our hopes to có cùng một nghĩa là điều chỉnh hy vọng cho phù hợp năng lực).

Kết thúc lập luận này, tác giả trích một câu từ The Promise of a New Day rằng “May my supper be contentment. I'll breakfast on hope again tomorrow.” (Mong sao bữa tối của tôi là sự hài lòng. Tôi sẽ lại dùng điểm tâm sáng mai bằng niềm hy vọng.)

Trên trang blog https://steemit.com/life/@walkingkeys/, tác giả nhận xét rằng câu trích của Francis Bacon rất sâu sắc. “Early in life and early in the day, hope is a great feeling to have; being hopeful that the day will be good or that your life will turn out the way you want.” Nhận định cũng không khác gì với ý kiến vừa nêu bên trên, nhưng tác giả nhấn thêm rằng “Later in life or later in the day at supper time, hope isn't good,” vì vào lúc đó, giai đoạn đó, “you should feel something like satisfaction since you know you put in a full day of work or lived life to the fullest,” tức là cuối ngày hay cuối đời, chúng ta cần phải biết rằng mình đã nỗ lực suốt ngày hay đã sống một cuộc sống viên mãn nhất, chứ không còn chỗ cho hy vọng nữa.

Để kết thúc bài viết, xin nêu ra một định nghĩa trên từ điển https://idioms.thefreedictionary.com/ về thành ngữ này như là một sự đúc kết về câu trích dẫn từ góc độ của giới ngôn ngữ học:

“It is good to start the day feeling hopeful, but if none of the things you hope for come to pass by the end of the day, you will feel disappointed. (Can be used to warn someone against hoping for something that is unlikely to happen.)”


Hãy theo dõi Reflective English trên trang Facebook “Reflective English,” nhóm “Biên – Phiên Dịch Tiếng Anh | Reflective English” và nhóm “Tiếng Anh Phổ Thông | Reflective English” nhé!


Tin tức liên quan

Quote of the Day (Nov 2, 2020)
Quote of the Day (Nov 2, 2020)

964 Lượt xem

“Reputation is for time; character is for eternity.” ~ John Bartholomew Gough, temperance orator (1817-1886)
Quote of the day (Nov 23, 2020)
Quote of the day (Nov 23, 2020)

1514 Lượt xem

“To heal a wound you need to stop touching it” - Anonymous -
Quote of the day (Oct 19, 2020)
Quote of the day (Oct 19, 2020)

1067 Lượt xem

"Most people are other people. Their thoughts are someone else's opinions, their lives a mimicry, their passions a quotation." - Oscar Wilde, Irish poet and playwright (1854–1900) - 
Quote of the day (Dec 14, 2020)
Quote of the day (Dec 14, 2020)

1577 Lượt xem

“All things are difficult before they are easy.” - Thomas Fuller, English churchman and historian (1608-1661) - 
Quote of the day (Dec 21, 2020)
Quote of the day (Dec 21, 2020)

1732 Lượt xem

“It's not what we don't know that gets us in trouble. It's what we know for sure that just ain't so.” - Mark Twain, American writer, 1835-1910 - 
Quote of the day (Dec 07, 2020)
Quote of the day (Dec 07, 2020)

1319 Lượt xem

“Failure is not the opposite of success; it’s part of success.” - Arianna Huffington | Greek-American author, businesswoman, 1950 - 
Quote of the Day (Oct 5, 2020)
Quote of the Day (Oct 5, 2020)

1072 Lượt xem

“There is a road from the eye to the heart that does not go through the intellect.” G.K. Chesterton, English writer, 1874-1936
Quote of the day (Dec 28, 2020)
Quote of the day (Dec 28, 2020)

1835 Lượt xem

“The end justifies the means” - Niccolò B. Machiavelli, Italian philosopher and writer (1469 – 1527) - 
Quote of the day (Oct 26, 2020)
Quote of the day (Oct 26, 2020)

1070 Lượt xem

You're either part of the solution or you're part of the problem. - Eldridge Cleaver, American writer (1935-1998) - 
Quote of the day (Nov 30, 2020)
Quote of the day (Nov 30, 2020)

1139 Lượt xem

“It is not how much we have, but how much we enjoy, that makes happiness.” - Charles Spurgeon, English clergyman, 1834-1892 - 
Quote of the Day (Oct 12, 2020)
Quote of the Day (Oct 12, 2020)

1155 Lượt xem

“The best is the enemy of good.” - Voltaire, French writer, 1694-1778 - 
Quote of the day (Nov 9, 2020)
Quote of the day (Nov 9, 2020)

928 Lượt xem

“Everybody wants to be a diamond, but very few are willing to get cut” - Author: Unknown - 
Quote of the Day
Quote of the Day

1271 Lượt xem

“If a man will begin with certainties, he shall end in doubts; but if he will be content to begin with doubts, he shall end in certainties”. - Francis Bacon 1561-1626, English philosopher -  https://simple.wikiquote.org/
Quote of the day (Nov 16, 2020)
Quote of the day (Nov 16, 2020)

1483 Lượt xem

“The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why.” - Mark Twain, American writer, 1835-1910 - 

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng