Quote of the day (Dec 07, 2020)

“Failure is not the opposite of success; it’s part of success.”

- Arianna Huffington | Greek-American author, businesswoman, 1950 - 

Tạm dịch:

“Thất bại không đối lập với thành công, mà là một phần của thành công.”

- Arianna Huffington, doanh nhân, nhà văn, nhà báo Mỹ gốc Hy Lạp, 1950 -

Dù cách diễn đạt có khác đôi chút, hẳn mọi người đều đồng ý rằng câu trích dẫn này rất gần với câu tục ngữ Việt Nam “Thất bại là mẹ thành công.” Và, thật sự thì chẳng có gì nhiều để tranh luận về nội dung này. Có chăng chúng ta cùng xem thử một số ý kiến đánh giá về đề tài này.

Có khá nhiều ý kiến, như tôi tìm thấy trên mạng, đề cao những bài học rút ra từ thất bại, rằng để thành công, cần nhận thức lại giá trị của thất bại.

Trên trang https://www.inc.com/, với nhiều bài viết về lĩnh vực đào tạo kinh doanh, một tác giả cho rằng những người làm kinh doanh rất cần phải học từ thất bại. Khi bạn nhận ra rằng trong cuộc sống, thất bại là không tránh khỏi (In life, failure is inevitable), và rằng thất bại là một phần của thành công, thì lúc đó bạn giải thoát cho mình khỏi nỗi sợ thất bại (you free yourself from the fear of failure). Tác giả cho rằng the best leaders learn from their failure. They use it as a tool to become successful. 

Theo tác giả này, lo sợ thất bại tạo ta sự chần chừ và trì hoãn (Fearing failure breeds hesitation and procrastination), và ngược lại người biết chấp nhận thất bại sẵn sàng vượt qua nỗi sợ để thành công. Đó chính là điều phân biệt giữa người mơ mộng và người hành động (Because what separates dreamers and doers is just that).

Ở một blog khác, cũng chuyên về huấn luyện kinh doanh, tại https://cazoot.com/recruitment-referral-software-blog/, trong khi nhìn nhận giá trị của những thất bại, tác giả cho rằng điều đó không có nghĩa là liều lĩnh đâm đầu vào thất bại.

Theo tác giả, chấp nhận thất bại không có nghĩa là khinh suất. “That doesn't mean we should be blasé about failing or making mistakes.” Và do vậy, we need to make every effort to minimise risk and reduce the potential of failure. Đơn giản là vì failure hurts. Vâng, thất bại gây đau đớn, dù đau đớn giúp ta trưởng thành.

Cũng theo tác giả này, chẳng ai lại lên kế hoạch thất bại, nhưng nó vẫn xảy đến. Ngay cả những kế hoạch hoàn hảo nhất với các phân tích chi tiết về rủi ro và chiến thuật đối phó, và với sự đồng thuận của một đội ngũ chuyên gia hùng hậu vẫn có thể thất bại (Even the most well-crafted plans with detailed risk analyses and mitigation tactics signed off by an army of "experts" can go pear shaped. Cụm từ To go pear-shaped có nghĩa là thất bại).

Điều quan trọng là “when it happens, be prepared for it, know how to handle it, learn from it and deal with it well,” theo trang blog này.

Thất bại, nói cho cùng, là một phần gắn kết của thành công, vì nó giúp mang lại bài học, hình thành tính cách, và là động lực đi đến thành công, theo http://www.goalgettingpodcast.com/. (It is an integral part of success because it is a learning process, a character-shaping process, and it can be a motivating process on the way to success). Nhưng để thất bại có một giá trị, bạn cần phải rút ra được bài học, nỗ lực trở lại, hiệu chỉnh, xác định lại, sắp xếp lại, và rồi thành công (you have to take the things you learned, try again, refine, define, align and then thrive!)


Hãy theo dõi Reflective English trên trang Facebook “Reflective English,” nhóm “Biên – Phiên Dịch Tiếng Anh | Reflective English” và nhóm “Tiếng Anh Phổ Thông | Reflective English” nhé!


Tin tức liên quan

Quote of the Day (Nov 2, 2020)
Quote of the Day (Nov 2, 2020)

459 Lượt xem

“Reputation is for time; character is for eternity.” ~ John Bartholomew Gough, temperance orator (1817-1886)
Quote of the day (Nov 9, 2020)
Quote of the day (Nov 9, 2020)

515 Lượt xem

“Everybody wants to be a diamond, but very few are willing to get cut” - Author: Unknown - 
Quote of the day (Dec 21, 2020)
Quote of the day (Dec 21, 2020)

522 Lượt xem

“It's not what we don't know that gets us in trouble. It's what we know for sure that just ain't so.” - Mark Twain, American writer, 1835-1910 - 
Quote of the day (Nov 16, 2020)
Quote of the day (Nov 16, 2020)

661 Lượt xem

“The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why.” - Mark Twain, American writer, 1835-1910 - 
Quote of the day (Jan, 4, 2021)
Quote of the day (Jan, 4, 2021)

849 Lượt xem

“Hope is a good breakfast, but it is a bad supper.” - Francis Bacon, English courtier (1561-1626) - 
Quote of the day (Dec 28, 2020)
Quote of the day (Dec 28, 2020)

638 Lượt xem

“The end justifies the means” - Niccolò B. Machiavelli, Italian philosopher and writer (1469 – 1527) - 
Quote of the day (Dec 14, 2020)
Quote of the day (Dec 14, 2020)

503 Lượt xem

“All things are difficult before they are easy.” - Thomas Fuller, English churchman and historian (1608-1661) - 
Quote of the day (Nov 23, 2020)
Quote of the day (Nov 23, 2020)

606 Lượt xem

“To heal a wound you need to stop touching it” - Anonymous -
Quote of the Day (Oct 12, 2020)
Quote of the Day (Oct 12, 2020)

639 Lượt xem

“The best is the enemy of good.” - Voltaire, French writer, 1694-1778 - 
Quote of the Day
Quote of the Day

803 Lượt xem

“If a man will begin with certainties, he shall end in doubts; but if he will be content to begin with doubts, he shall end in certainties”. - Francis Bacon 1561-1626, English philosopher -  https://simple.wikiquote.org/
Quote of the day (Oct 26, 2020)
Quote of the day (Oct 26, 2020)

558 Lượt xem

You're either part of the solution or you're part of the problem. - Eldridge Cleaver, American writer (1935-1998) - 
Quote of the day (Oct 19, 2020)
Quote of the day (Oct 19, 2020)

620 Lượt xem

"Most people are other people. Their thoughts are someone else's opinions, their lives a mimicry, their passions a quotation." - Oscar Wilde, Irish poet and playwright (1854–1900) - 

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng