Quote of the Day (Oct 5, 2020)

“There is a road from the eye to the heart that does not go through the intellect.”

G.K. Chesterton, English writer, 1874-1936

Tạm dịch:

“Có một con đường từ con mắt đến trái tim mà không đi qua tri thức.”

G.K. Chesterton, Nhà văn người Anh, 1874-1936

Một câu nói rất hay của một nhà văn khá nổi tiếng những thập niên đầu thế kỷ 20. Mới thoạt nghe, có vẻ câu này hơi na ná như cách nói “Đàn ông yêu bằng mắt.” Nhưng, tiếc là là… không phải thế.

Câu này trích trong tiểu thuyết The Defendant ra mắt năm 1901, trong đó, nhà văn cho rằng hình ảnh có ảnh hưởng đặc biệt đến não bộ con người, rằng “there is something to be said for the peculiar influence of pictorial symbols on men's minds.”

Ông viết tiếp:

“There are, as we say, certain real advantages in pictorial symbols, and one of them is that everything that is pictorial suggests, without naming or defining. There is a road from the eye to the heart that does not go through the intellect. Men do not quarrel about the meaning of sunsets; they never dispute that the hawthorn says the best and wittiest thing about the spring.”
Vâng, tính biểu tượng của hình ảnh sống động, rõ ràng, đến mức, nói như nhà văn, “Người ta không cãi nhau về ý nghĩa của mặt trời lặn; họ cũng không bao giờ tranh cãi rằng cây đào gai biểu lộ tốt nhất và hóm hỉnh nhất về mùa xuân.”

Câu trích dẫn từ:

https://www.lingq.com/lesson/a-defence-of-heraldry-93366/


Hãy theo dõi Reflective English trên trang Facebook “Reflective English,” nhóm “Biên – Phiên Dịch Tiếng Anh | Reflective English” và nhóm “Tiếng Anh Phổ Thông | Reflective English” nhé!


Tin tức liên quan

Quote of the day (Dec 21, 2020)
Quote of the day (Dec 21, 2020)

1633 Lượt xem

“It's not what we don't know that gets us in trouble. It's what we know for sure that just ain't so.” - Mark Twain, American writer, 1835-1910 - 
Quote of the day (Nov 9, 2020)
Quote of the day (Nov 9, 2020)

894 Lượt xem

“Everybody wants to be a diamond, but very few are willing to get cut” - Author: Unknown - 
Quote of the Day
Quote of the Day

1238 Lượt xem

“If a man will begin with certainties, he shall end in doubts; but if he will be content to begin with doubts, he shall end in certainties”. - Francis Bacon 1561-1626, English philosopher -  https://simple.wikiquote.org/
Quote of the Day (Oct 12, 2020)
Quote of the Day (Oct 12, 2020)

1118 Lượt xem

“The best is the enemy of good.” - Voltaire, French writer, 1694-1778 - 
Quote of the day (Nov 30, 2020)
Quote of the day (Nov 30, 2020)

1100 Lượt xem

“It is not how much we have, but how much we enjoy, that makes happiness.” - Charles Spurgeon, English clergyman, 1834-1892 - 
Quote of the day (Nov 23, 2020)
Quote of the day (Nov 23, 2020)

1468 Lượt xem

“To heal a wound you need to stop touching it” - Anonymous -
Quote of the day (Oct 19, 2020)
Quote of the day (Oct 19, 2020)

1040 Lượt xem

"Most people are other people. Their thoughts are someone else's opinions, their lives a mimicry, their passions a quotation." - Oscar Wilde, Irish poet and playwright (1854–1900) - 
Quote of the day (Jan 4, 2021)
Quote of the day (Jan 4, 2021)

2238 Lượt xem

“Hope is a good breakfast, but it is a bad supper.” - Francis Bacon, English courtier (1561-1626) - 
Quote of the day (Dec 28, 2020)
Quote of the day (Dec 28, 2020)

1763 Lượt xem

“The end justifies the means” - Niccolò B. Machiavelli, Italian philosopher and writer (1469 – 1527) - 
Quote of the day (Oct 26, 2020)
Quote of the day (Oct 26, 2020)

1038 Lượt xem

You're either part of the solution or you're part of the problem. - Eldridge Cleaver, American writer (1935-1998) - 
Quote of the Day (Nov 2, 2020)
Quote of the Day (Nov 2, 2020)

934 Lượt xem

“Reputation is for time; character is for eternity.” ~ John Bartholomew Gough, temperance orator (1817-1886)
Quote of the day (Dec 07, 2020)
Quote of the day (Dec 07, 2020)

1283 Lượt xem

“Failure is not the opposite of success; it’s part of success.” - Arianna Huffington | Greek-American author, businesswoman, 1950 - 
Quote of the day (Dec 14, 2020)
Quote of the day (Dec 14, 2020)

1512 Lượt xem

“All things are difficult before they are easy.” - Thomas Fuller, English churchman and historian (1608-1661) - 
Quote of the day (Nov 16, 2020)
Quote of the day (Nov 16, 2020)

1439 Lượt xem

“The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why.” - Mark Twain, American writer, 1835-1910 - 

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng