Quote of the day (Nov 9, 2020)

“Everybody wants to be a diamond, but very few are willing to get cut”

- Author: Unknown

Tạm dịch:

“Mọi người đều muốn mình là viên kim cương nhưng rất ít ai sẵn lòng chịu gọt giũa”

- Tác giả: khuyết danh - 

Một câu nói rất súc tích, hàm chứa một triết lý giáo dục rất cơ bản được áp dụng phổ biến trong lĩnh vực đào tạo kinh doanh. Muốn thành công, không có con đường nào khác là phải từ bỏ comfort zone – vùng an toàn của mình để bước ra thế giới thực – real world ngoài kia, và chấp nhận khổ đau, thất bại. Tôi nhớ đến một ý tưởng, đại khái rằng đau khổ giúp người ta trưởng thành, thất bại giúp người ta thêm kinh nghiệm sống, rằng Kinh nghiệm là cái tên người ta đặt cho thất bại của mình.

Trên trang web https://evergreenlessons.home.blog/, một tác giả cho rằng If you want to be successful, at some point in your life, you have to take risks, whether it is a calculated risk or expanding your horizons. Trích lời Swami Vivekananda (1863-1902), một thiền sư Ấn Độ, trang web viết: “Take risks: if you win, you will be happy; if you lose, you will be wise.” Thật chí lý: “Hãy chấp nhận rủi ro: nếu bạn thắng, bạn sẽ hạnh phúc; nếu bạn thua, bạn sẽ khôn ngoan.”

Và, cũng theo trang web này, ông chủ Facebook, Mark Zuckerberg, đã đưa ra quan điểm rất cụ thể về chủ đề này: “The biggest risk is not taking any risk. In a world that is changing really quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risks.” Vâng, rất hay phải không bạn? Rất đáng ghi vào sổ tay câu này: “Rủi ro lớn nhất là không chấp nhận rủi ro. Trong một thế giới thay đổi nhanh chóng, chiến lược duy nhất đảm bảo sẽ thất bại là không chấp nhận rủi ro.”

Một trang web khác, https://www.barrypopik.com/, đã diễn giải câu nói trên rằng “You can’t shine like a diamond until you are ready to be cut like a diamond” khi trích lời một nhà văn Mỹ, Eric Thomas, trong một câu đăng trên Twitter vào ngày 5-12-2012. Và rằng “No pressure no prize!” tương tự như thành ngữ “No pain no gain.” Bài học rút ra, theo trang web này, là hãy “Get comfortable being uncomfortable!” Vâng, hãy thoải mái với việc không thoải mái.

Theo trang https://evergreenlessons.home.blog/, _"The greatest benefit of taking risk is to overcome your fear. The fear of failure, fear of conformity pressure of society, fear of comparison, and fear of being criticized.” Bạn phải vượt qua nỗi sợ, nỗi sợ thất bại, nỗi sợ áp lực tuân thủ trong xã hội, nỗi sợ bị so sánh, nỗi sợ bị phê bình. Và, bài viết trên trang web chốt lại bằng đề nghị: “Remember, to shine like a diamond, you have to take the risk of being cut and polished.”

Để kết thúc, tôi xin mượn một câu trích dẫn khác, cũng khá nổi tiếng, rằng A ship is always safe at shore, but that is not what it’s built for.” Câu nói được trích từ cuốn “Salt from My Attic” của nhà văn và giáo sư người Mỹ John A. Shedd, dù một số nhà nghiên cứu cho rằng câu này là của Albert Einstein. Vâng, Con tàu an toàn khi trong bến, nhưng đó không phải là cuộc đời của nó, mà là phải ra khơi.


Hãy theo dõi Reflective English trên trang Facebook “Reflective English,” nhóm “Biên – Phiên Dịch Tiếng Anh | Reflective English” và nhóm “Tiếng Anh Phổ Thông | Reflective English” nhé!


Tin tức liên quan

Quote of the day (Jan 4, 2021)
Quote of the day (Jan 4, 2021)

2238 Lượt xem

“Hope is a good breakfast, but it is a bad supper.” - Francis Bacon, English courtier (1561-1626) - 
Quote of the day (Dec 28, 2020)
Quote of the day (Dec 28, 2020)

1763 Lượt xem

“The end justifies the means” - Niccolò B. Machiavelli, Italian philosopher and writer (1469 – 1527) - 
Quote of the day (Oct 26, 2020)
Quote of the day (Oct 26, 2020)

1037 Lượt xem

You're either part of the solution or you're part of the problem. - Eldridge Cleaver, American writer (1935-1998) - 
Quote of the day (Nov 23, 2020)
Quote of the day (Nov 23, 2020)

1468 Lượt xem

“To heal a wound you need to stop touching it” - Anonymous -
Quote of the Day (Nov 2, 2020)
Quote of the Day (Nov 2, 2020)

934 Lượt xem

“Reputation is for time; character is for eternity.” ~ John Bartholomew Gough, temperance orator (1817-1886)
Quote of the day (Oct 19, 2020)
Quote of the day (Oct 19, 2020)

1040 Lượt xem

"Most people are other people. Their thoughts are someone else's opinions, their lives a mimicry, their passions a quotation." - Oscar Wilde, Irish poet and playwright (1854–1900) - 
Quote of the day (Nov 16, 2020)
Quote of the day (Nov 16, 2020)

1439 Lượt xem

“The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why.” - Mark Twain, American writer, 1835-1910 - 
Quote of the day (Dec 14, 2020)
Quote of the day (Dec 14, 2020)

1512 Lượt xem

“All things are difficult before they are easy.” - Thomas Fuller, English churchman and historian (1608-1661) - 
Quote of the day (Dec 21, 2020)
Quote of the day (Dec 21, 2020)

1633 Lượt xem

“It's not what we don't know that gets us in trouble. It's what we know for sure that just ain't so.” - Mark Twain, American writer, 1835-1910 - 
Quote of the Day
Quote of the Day

1238 Lượt xem

“If a man will begin with certainties, he shall end in doubts; but if he will be content to begin with doubts, he shall end in certainties”. - Francis Bacon 1561-1626, English philosopher -  https://simple.wikiquote.org/
Quote of the day (Nov 30, 2020)
Quote of the day (Nov 30, 2020)

1100 Lượt xem

“It is not how much we have, but how much we enjoy, that makes happiness.” - Charles Spurgeon, English clergyman, 1834-1892 - 
Quote of the Day (Oct 5, 2020)
Quote of the Day (Oct 5, 2020)

1035 Lượt xem

“There is a road from the eye to the heart that does not go through the intellect.” G.K. Chesterton, English writer, 1874-1936
Quote of the Day (Oct 12, 2020)
Quote of the Day (Oct 12, 2020)

1118 Lượt xem

“The best is the enemy of good.” - Voltaire, French writer, 1694-1778 - 
Quote of the day (Dec 07, 2020)
Quote of the day (Dec 07, 2020)

1283 Lượt xem

“Failure is not the opposite of success; it’s part of success.” - Arianna Huffington | Greek-American author, businesswoman, 1950 - 

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng