Quote of the day (Dec 28, 2020)

“The end justifies the means”

- Niccolò B. Machiavelli, Italian philosopher and writer (1469 – 1527) - 

Trích dẫn:

“Mục đích biện minh cho phương tiện.”

- Niccolò B. Machiavelli, Triết gia và nhà văn Ý (1469 – 1527) - 

Đây là một câu trích dẫn có lẽ nằm trong số những câu trích được tranh cãi nhiều nhất, nhiều đến mức có cả một phản đề, một antithesis, cũng nổi tiếng không kém, khi cho rằng “The ends  do not justify the means”, tức mục đích không thể biện minh cho phương tiện.

Những người ủng hộ, supporters hay advocators, cho rằng If a goal is morally important enough, any method of getting it is acceptable. Tức là, nếu mục đích là quan trọng và chẳng có gì sai trái, thì dùng phương tiện gì mà chẳng được.

Trên https://simple.wikipedia.org/, một tác giả cho rằng lập luận này từng là một phần của một triết lý chính trị gọi là hệ quả luận, consequentialism. The basic idea is that a policy can be judged by its outcome. Tức là một chính sách nên được đánh giá thông qua kết quả của nó. Câu này cũng có vẻ khá gần với thuyết “mèo trắng-mèo đen” ở Trung Quốc.

Ở một trang blog, https://www.courierpress.com/, tác giả khi quan sát xã hội đã nhận định rằng xu hướng tìm kiếm kết quả là một điều hết sức tự nhiên, Human nature is naturally focused on outcomes, rằng “We can deal with a difficult, sad story if it has a happy ending.” Vâng, miễn là có happy ending, là kết có hậu, thì cách thức thực hiện dù gì cũng có thể chấp nhận được. Đội bóng chúng ta thắng, dù cách chơi xấu xí thì cũng OK; công ty chúng ta giành được hợp đồng thì dù có sử dụng “tiểu xảo” để loại đối thủ cũng chẳng có vấn đề gì… Lịch sử và văn học chẳng từng ca ngợi những người cướp của nhà giàu để chia cho người nghèo đó sao.

Nhưng, tác giả này không hoàn toàn tán đồng với châm ngôn (adage) được trích dẫn ở trên, khi viết tiếp: “If people gave gifts to the underprivileged, but did so by stealing them from others, stealing would undermine the charitable act.” Vâng, hành vi cướp hay trộm để chia cho người nghèo đã làm hỏng hành động thiện nguyện. Theo tác giả, “A positive outcome isn’t a good thing if the methods used were dishonest or harmful to others. If a team won a big game, but used dishonest means, the outcome itself is tarnished.”

Do vậy, cho dù xã hội có tung hô hay thần tượng người thành công (although society has a way of still rewarding and idolizing those who succeed despite dubious, or downright despicable means), thì trong rất nhiều lĩnh vực, mục đích vẫn không thể biện minh cho phương tiện. Người ta vẫn phải lên án chuyện gian lận thi cử để đạt điểm số cao, người ta vẫn phải phê bình những cha mẹ hành hạ con cái kiểu “yêu cho roi cho vọt”…

Trong một bài đăng trên blog tại https://benjaminspall.com/, tác giả đề cập đến luận điểm này nơi các ancient KOLs, tức những người có ảnh hưởng từ thời xưa, để nêu ra câu hỏi rằng kết quả có biện minh cho phương tiện không. Trong Heriodes, một bài thơ viết trong khoảng năm 25-2 trước Công nguyên, tác giả Ovid viết “The outcome justifies the deeds.” Và trong tập khảo luận Ends and Means của Aldous Huxley, xuất bản lần đầu năm 1937, tác giả nói rằng châm ngôn này được áp dụng hết sức phổ biến trong các lĩnh vực chiến tranh, tôn giáo, đạo đức, và chủ nghĩa dân tộc.

Tác giả nêu ra đề tài như thế để nghe phản biện từ độc giả, và trong số khá nhiều câu trả lời, không ít ý kiến cho rằng cần phải sửa lại câu châm ngôn theo kiểu: “The ends justifies the means if…” Nghĩa là phải có điều kiện kèm theo, vì không phải if the end is lawful, the means is presumed lawful. Về tổng thể, mục đích không biện minh cho phương tiện, hay chỉ có thể biện minh nếu có điều kiện đi kèm.


Hãy theo dõi Reflective English trên trang Facebook “Reflective English,” nhóm “Biên – Phiên Dịch Tiếng Anh | Reflective English” và nhóm “Tiếng Anh Phổ Thông | Reflective English” nhé!


Tin tức liên quan

Quote of the day (Nov 16, 2020)
Quote of the day (Nov 16, 2020)

1483 Lượt xem

“The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why.” - Mark Twain, American writer, 1835-1910 - 
Quote of the Day (Oct 5, 2020)
Quote of the Day (Oct 5, 2020)

1072 Lượt xem

“There is a road from the eye to the heart that does not go through the intellect.” G.K. Chesterton, English writer, 1874-1936
Quote of the day (Oct 26, 2020)
Quote of the day (Oct 26, 2020)

1070 Lượt xem

You're either part of the solution or you're part of the problem. - Eldridge Cleaver, American writer (1935-1998) - 
Quote of the day (Jan 4, 2021)
Quote of the day (Jan 4, 2021)

2348 Lượt xem

“Hope is a good breakfast, but it is a bad supper.” - Francis Bacon, English courtier (1561-1626) - 
Quote of the Day (Nov 2, 2020)
Quote of the Day (Nov 2, 2020)

964 Lượt xem

“Reputation is for time; character is for eternity.” ~ John Bartholomew Gough, temperance orator (1817-1886)
Quote of the day (Dec 07, 2020)
Quote of the day (Dec 07, 2020)

1319 Lượt xem

“Failure is not the opposite of success; it’s part of success.” - Arianna Huffington | Greek-American author, businesswoman, 1950 - 
Quote of the day (Nov 30, 2020)
Quote of the day (Nov 30, 2020)

1139 Lượt xem

“It is not how much we have, but how much we enjoy, that makes happiness.” - Charles Spurgeon, English clergyman, 1834-1892 - 
Quote of the Day
Quote of the Day

1271 Lượt xem

“If a man will begin with certainties, he shall end in doubts; but if he will be content to begin with doubts, he shall end in certainties”. - Francis Bacon 1561-1626, English philosopher -  https://simple.wikiquote.org/
Quote of the day (Dec 21, 2020)
Quote of the day (Dec 21, 2020)

1732 Lượt xem

“It's not what we don't know that gets us in trouble. It's what we know for sure that just ain't so.” - Mark Twain, American writer, 1835-1910 - 
Quote of the day (Nov 9, 2020)
Quote of the day (Nov 9, 2020)

928 Lượt xem

“Everybody wants to be a diamond, but very few are willing to get cut” - Author: Unknown - 
Quote of the day (Dec 14, 2020)
Quote of the day (Dec 14, 2020)

1576 Lượt xem

“All things are difficult before they are easy.” - Thomas Fuller, English churchman and historian (1608-1661) - 
Quote of the Day (Oct 12, 2020)
Quote of the Day (Oct 12, 2020)

1155 Lượt xem

“The best is the enemy of good.” - Voltaire, French writer, 1694-1778 - 
Quote of the day (Nov 23, 2020)
Quote of the day (Nov 23, 2020)

1514 Lượt xem

“To heal a wound you need to stop touching it” - Anonymous -
Quote of the day (Oct 19, 2020)
Quote of the day (Oct 19, 2020)

1067 Lượt xem

"Most people are other people. Their thoughts are someone else's opinions, their lives a mimicry, their passions a quotation." - Oscar Wilde, Irish poet and playwright (1854–1900) - 

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng