Quote of the Day (Oct 12, 2020)

“The best is the enemy of good.”

- Voltaire, French writer, 1694-1778 - 

Tạm dịch:

“Hoàn hảo là kẻ thù của hoàn thành.”

- Voltaire, nhà văn Pháp, 1694-1778 - 

Đây là một câu châm ngôn rất khó dịch cho chuẩn, vì không rõ bối cảnh ra đời của câu này. Nhiều tài liệu cho rằng đây là phát biểu của Voltaire, và nguồn được trích khá đa dạng, nhưng đáng chú ý là nguồn Philosophical Dictionary mà chính nhà văn là tác giả.

Ý nghĩa thật sự của câu nói này vẫn còn là một đề tài ít nhiều tranh cãi, và có không ít người cho rằng nguyên văn của nó là “Perfection is the enemy of good.” Các lập luận này được đề cập khá nhiều trên website https://wiki.c2.com/. Trên website như một diễn đàn này, có ý kiến cho rằng câu cách ngôn (aphorism) này không hẳn là của Voltaire, mà là ông đã trích dẫn nguyên văn một tục ngữ Ý "Il meglio è l'inimico del bene", được dịch nguyên văn là The best is the enemy of good, để rồi sau đó câu này xuất hiện trong bài thơ La Bégueule của nhà văn. Bài thơ này khởi đầu bằng câu: In his writings, a wise Italian says that the best is the enemy of the good.”

Một ý kiến trên diễn đàn vừa nêu cho rằng ý của Voltaire là đừng cầu toàn, là đừng pursuing perfectionism, vì điều đó có hại hơn là có lợi.

Herbert A. Simon (1916-2001), một nhà kinh tế người Mỹ, trong cuốn sách Models of Man năm 1957 của mình đã đưa ra một từ mới là “satisfice” bằng cách ghép hai từ satisfysuffice, nghĩa là thỏa mãn và vừa đủ, gợi ý chọn một quyết định “đủ tốt” thay vì cầu toàn bằng cách chọn cái khó nhất.

Tương tự như thế, Karl von Clausewitz, vị tướng nước Phổ thế kỷ 19, cũng nói rằng “The greatest enemy of a good plan is the dream of a perfect plan,” nghĩa là “Kẻ thù lớn nhất của một kế hoạch tốt là mơ ước về một kế hoạch hoàn hảo.” Đúng là chí lớn gặp nhau.

Để rộng đường tham khảo, mời bạn đọc phần giải thích câu này trong từ điển mở The Free Dictionary. Best is the enemy of (the) good: To allow the demand, desire, or insistence for perfection decreases the chances of obtaining a good or favorable result in the end. Examples: I know you want your research paper to be great, but remember that best is the enemy of good. I mean, you'll fail if you don't even finish it in time

(https://idioms.thefreedictionary.com/best+is+the+enemy+of+the+good)


Hãy theo dõi Reflective English trên trang Facebook “Reflective English,” nhóm “Biên – Phiên Dịch Tiếng Anh | Reflective English” và nhóm “Tiếng Anh Phổ Thông | Reflective English” nhé!


Tin tức liên quan

Quote of the day (Dec 28, 2020)
Quote of the day (Dec 28, 2020)

1763 Lượt xem

“The end justifies the means” - Niccolò B. Machiavelli, Italian philosopher and writer (1469 – 1527) - 
Quote of the day (Nov 9, 2020)
Quote of the day (Nov 9, 2020)

894 Lượt xem

“Everybody wants to be a diamond, but very few are willing to get cut” - Author: Unknown - 
Quote of the day (Nov 30, 2020)
Quote of the day (Nov 30, 2020)

1100 Lượt xem

“It is not how much we have, but how much we enjoy, that makes happiness.” - Charles Spurgeon, English clergyman, 1834-1892 - 
Quote of the day (Oct 19, 2020)
Quote of the day (Oct 19, 2020)

1040 Lượt xem

"Most people are other people. Their thoughts are someone else's opinions, their lives a mimicry, their passions a quotation." - Oscar Wilde, Irish poet and playwright (1854–1900) - 
Quote of the day (Dec 07, 2020)
Quote of the day (Dec 07, 2020)

1283 Lượt xem

“Failure is not the opposite of success; it’s part of success.” - Arianna Huffington | Greek-American author, businesswoman, 1950 - 
Quote of the day (Dec 14, 2020)
Quote of the day (Dec 14, 2020)

1512 Lượt xem

“All things are difficult before they are easy.” - Thomas Fuller, English churchman and historian (1608-1661) - 
Quote of the day (Nov 16, 2020)
Quote of the day (Nov 16, 2020)

1440 Lượt xem

“The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why.” - Mark Twain, American writer, 1835-1910 - 
Quote of the Day (Nov 2, 2020)
Quote of the Day (Nov 2, 2020)

934 Lượt xem

“Reputation is for time; character is for eternity.” ~ John Bartholomew Gough, temperance orator (1817-1886)
Quote of the day (Oct 26, 2020)
Quote of the day (Oct 26, 2020)

1038 Lượt xem

You're either part of the solution or you're part of the problem. - Eldridge Cleaver, American writer (1935-1998) - 
Quote of the day (Jan 4, 2021)
Quote of the day (Jan 4, 2021)

2238 Lượt xem

“Hope is a good breakfast, but it is a bad supper.” - Francis Bacon, English courtier (1561-1626) - 
Quote of the day (Nov 23, 2020)
Quote of the day (Nov 23, 2020)

1468 Lượt xem

“To heal a wound you need to stop touching it” - Anonymous -
Quote of the day (Dec 21, 2020)
Quote of the day (Dec 21, 2020)

1633 Lượt xem

“It's not what we don't know that gets us in trouble. It's what we know for sure that just ain't so.” - Mark Twain, American writer, 1835-1910 - 
Quote of the Day (Oct 5, 2020)
Quote of the Day (Oct 5, 2020)

1036 Lượt xem

“There is a road from the eye to the heart that does not go through the intellect.” G.K. Chesterton, English writer, 1874-1936
Quote of the Day
Quote of the Day

1238 Lượt xem

“If a man will begin with certainties, he shall end in doubts; but if he will be content to begin with doubts, he shall end in certainties”. - Francis Bacon 1561-1626, English philosopher -  https://simple.wikiquote.org/

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng