Đề Thi Tiếng Anh THPT Quốc Gia | Social English
Đề Thi Tiếng Anh THPT Quốc Gia | Social English

196 Lượt xem

Social English roughly means the common functions of English used in everyday exchanges.
Word Power: Vietnam's Fight Against Covid-19
Word Power: Vietnam's Fight Against Covid-19

1003 Lượt xem

Chúng ta cùng học từ vựng tiếng Anh liên quan đến dịch Covid-19 (coronavirus vocabulary) qua bài viết về công cuộc chống đợt dịch vừa bùng phát ở nước ta nhé.
Word Power: Vietnam is likely Asia's top-performing economy in 2020, says CNBC
Word Power: Vietnam is likely Asia's top-performing economy in 2020, says CNBC

659 Lượt xem

Theo kênh CNBC (Mỹ), Việt Nam có thể là nền kinh tế tăng trưởng tốt nhất ở Châu Á vào năm 2020 (Vietnam is likely the top-performing Asian economy in 2020). Hãy cùng học từ vựng báo chí qua bài này nhé!
Word Power: Having Lived for Many Years
Word Power: Having Lived for Many Years

424 Lượt xem

Ngoài tính từ “old” dùng để miêu tả người cao tuổi, chúng ta còn có một số tính từ khác tương tự như “elderly,” “aged,” “ageing” và “geriatric” cũng như các cụm từ “be getting on” và “over the hill”.
Tiếng Anh 12 | Unit 10: Endangered Species (Hệ 7 Năm)
Tiếng Anh 12 | Unit 10: Endangered Species (Hệ 7 Năm)

212 Lượt xem

Chúng ta học cách miêu tả các loài có nguy cơ tuyệt chủng (endangered species) và tìm hiểu cách dùng động từ tình thái (model verbs).
Tiếng Anh 11 | Unit 9: The Post Office (Hệ 7 Năm)
Tiếng Anh 11 | Unit 9: The Post Office (Hệ 7 Năm)

198 Lượt xem

Chúng ta tìm hiểu từ vựng miêu tả bưu điện (the post office), cách viết thư thể hiện sự hài lòng hay chưa hài lòng đối với một dịch vụ nào đó (writing a letter to express satisfaction (or dissatisfaction) và ôn tập mệnh đề quan hệ xác định và không xác định (defining/non-defining relative clauses).
Tiếng Anh 10 | Unit 9: Undersea World (Hệ 7 Năm)
Tiếng Anh 10 | Unit 9: Undersea World (Hệ 7 Năm)

220 Lượt xem

Chúng ta cùng tìm hiểu từ vựng miêu tả thế giới đại dương (undersea world), động vật biển (marine animals) và cách dùng câu điều kiện loại 2 (second conditionals).
Word Power: Coming from a Time in the Past
Word Power: Coming from a Time in the Past

692 Lượt xem

Chúng ta cùng tìm hiểu cách dùng của các từ đồng nghĩa với từ “old” (cũ, già) như “former,” “ancient,” “archaic,” “retro” và “age-old” nhé!
Tiếng Anh 12 | Major Grammar Points In Units 6-8
Tiếng Anh 12 | Major Grammar Points In Units 6-8

187 Lượt xem

Các điểm ngữ pháp quan trọng trong các bài 6, 7 và 8 thuộc chương trình Tiếng Anh 12, hệ 7 năm.
Tiếng Anh 11 | Major Grammar Points in Units 5-8
Tiếng Anh 11 | Major Grammar Points in Units 5-8

122 Lượt xem

Các điểm ngữ pháp quan trọng trong bốn bài 5, 6, 7 và 8 thuộc chương trình Tiếng Anh 11, hệ 7 năm.
Tiếng Anh 10 | Major Grammar Points in Units 6-8
Tiếng Anh 10 | Major Grammar Points in Units 6-8

175 Lượt xem

Các điểm ngữ pháp chính trong các bài 6, 7 và 8 (units 6, 7 and 8) thuộc chương trình Tiếng Anh 10, hệ 7 năm.
Tiếng Anh 12 | Unit 4: The Mass Media (Hệ 10 Năm)
Tiếng Anh 12 | Unit 4: The Mass Media (Hệ 10 Năm)

573 Lượt xem

Chúng ta cùng tìm hiểu kiến thức và từ vựng liên quan đến truyền thông đại chúng (mass media) nhé!

Hiển thị 1 - 12 / 64 kết quả

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng