Help Yourself Clear Up Errors
Help Yourself Clear Up Errors

1690 Lượt xem

Common Errors in English
ĐỀ THI QUỐC GIA 2020 Phân tích – Lý giải – Tư vấn học tập
ĐỀ THI QUỐC GIA 2020 Phân tích – Lý giải – Tư vấn học tập

2833 Lượt xem

Gửi đến các em học sinh cuối cấp THPT bài diễn giải định hướng học phần từ vựng trong đề thi Quốc Gia.
Vocabulary and Grammar Test for Grade 11 (Units 1 and 2)
Vocabulary and Grammar Test for Grade 11 (Units 1 and 2)

824 Lượt xem

Vocabulary Review: Complete each sentence with a form of the word in CAPITALS.
Vocabulary and Grammar Test for Grade 10 (Units 1 and 2)
Vocabulary and Grammar Test for Grade 10 (Units 1 and 2)

1096 Lượt xem

*Grammar Review: Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence, using the verb in bold. Do not change the words given.
Bài Kiểm Tra Từ Vựng Unit 1, 2 Dành Cho Lớp 10 (Hệ 7 Năm)
Bài Kiểm Tra Từ Vựng Unit 1, 2 Dành Cho Lớp 10 (Hệ 7 Năm)

789 Lượt xem

Gồm 20 câu điền loại từ được lấy từ sách giáo khoa trong các phần từ Reading đến Writing. Reflective English sẽ cập nhật đáp án vào thứ Năm, 24/9 nhé!
English 10 | Unit 2: School Talks (Hệ 7 Năm)
English 10 | Unit 2: School Talks (Hệ 7 Năm)

562 Lượt xem

Having Small Talk / Chuyện Phiếm Xã Giao
Learning Tips for Going Far and Flying High 2
Learning Tips for Going Far and Flying High 2

875 Lượt xem

Present perfect vs. present perfect progressive, The sound of the ‘s’ in pleasure and The english article

Hiển thị 37 - 48 / 65 kết quả

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng