Tiếng Anh 12 | Unit 4: The Mass Media (Hệ 10 Năm)
Tiếng Anh 12 | Unit 4: The Mass Media (Hệ 10 Năm)

659 Lượt xem

Chúng ta cùng tìm hiểu kiến thức và từ vựng liên quan đến truyền thông đại chúng (mass media) nhé!
Tiếng Anh 11 | Unit 4: Caring for Those in Need (Hệ 10 Năm)
Tiếng Anh 11 | Unit 4: Caring for Those in Need (Hệ 10 Năm)

445 Lượt xem

Chúng ta cùng tìm hiểu chủ đề về người khuyết tật (the disabled) ở bài này nhé!
Tiếng Anh 10 | Unit 4: For A Better Community (Hệ 10 Năm)
Tiếng Anh 10 | Unit 4: For A Better Community (Hệ 10 Năm)

646 Lượt xem

Chúng ta cùng tìm hiểu trào lưu tình nguyện (volunteerism) qua bài này nhé!
Word Power | Lesson 7: Empty rental apartments in Manhattan triple, nearly hitting 16,000
Word Power | Lesson 7: Empty rental apartments in Manhattan triple, nearly hitting 16,000

670 Lượt xem

Hãy cùng nhau tìm hiểu từ vựng về bất động sản (real estate / property) và cách miêu tả số liệu (how to describe statistics) nhé!
Tiếng Anh 12 | Unit 5: Higher Education
Tiếng Anh 12 | Unit 5: Higher Education

555 Lượt xem

Chúng ta cùng nhau tìm hiểu hệ thống giáo dục cao đẳng, đại học (higher education) nhé!
Tiếng Anh 11 | Unit 6: Competition
Tiếng Anh 11 | Unit 6: Competition

571 Lượt xem

Chúng ta cùng tìm hiểu từ vựng liên quan đến cuộc thi (competition) nhé!
Tiếng Anh 10 | Unit 5: Technology and You
Tiếng Anh 10 | Unit 5: Technology and You

577 Lượt xem

Chúng ta cùng nhau tìm hiểu về máy tính (the computer) và các từ vựng liên quan nhé!
Word Power | Lesson 6: Political Idioms related to the 2020 U.S. Presidential Election
Word Power | Lesson 6: Political Idioms related to the 2020 U.S. Presidential Election

822 Lượt xem

Hãy tìm hiểu các thuật ngữ liên quan đến bầu cử Tổng thống Mỹ như “battleground states,” “swing states,” “close race,” “dark horse,” “front-runner,” “stalking horse,” “surrogate,” … nhé!
Word Power | Lesson 5: After the vote: A timeline of how a U.S. president takes power
Word Power | Lesson 5: After the vote: A timeline of how a U.S. president takes power

866 Lượt xem

Chúng ta cùng tìm hiểu thuật ngữ về bầu cử Tổng thống Mĩ (U.S. presidential election) như: “Election Day,” “ballots,” “electors,” “Electoral College,” “the electoral votes,”… nhé!
Tiếng Anh 12 | Unit 4: School Education System (Hệ 7 Năm)
Tiếng Anh 12 | Unit 4: School Education System (Hệ 7 Năm)

474 Lượt xem

Hãy cùng nhau tìm hiểu hệ thống giáo dục ở Vương Quốc Anh (School education system in the United Kingdom) nhé!
Tiếng Anh 11 | Unit 4: Volunteer Work (Hệ 7 Năm)
Tiếng Anh 11 | Unit 4: Volunteer Work (Hệ 7 Năm)

348 Lượt xem

Công việc tình nguyện (volunteer work) – chúng ta cùng nhau tìm hiểu chủ đề này nhé!
Tiếng Anh 10 | Unit 4: Special Education (Hệ 7 Năm)
Tiếng Anh 10 | Unit 4: Special Education (Hệ 7 Năm)

396 Lượt xem

Chúng ta cùng nhau tìm hiểu Giáo dục đặc biệt (Special Education), cách viết thư giao dịch trang trọng (a formal business letter),… qua bài học này nhé!

Hiển thị 13 - 24 / 65 kết quả

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng